NEMA POMOĆI ZA SLUŽBU POMOĆI

Policija djeluje kad su “komunalci” nemoćni

Zakon o unutrašnjim poslovima mijenja praksu u asistencijama UP

29624 pregleda 12 komentar(a)
Dva zakona konačno usaglašena: Komunalna policija u Tuzima (arhiva/ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Dva zakona konačno usaglašena: Komunalna policija u Tuzima (arhiva/ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Samo dan nakon što se 2. jula uveče na platou ispred kafića „Vert” u Podgorici dogodio težak incident između policajaca i nekoliko građana - stupio je na snagu novi Zakon o unutrašnjim poslovima, kojim je prvi put pravno precizirano da će službenici te institucije asistirati u izvršenjima odluka organa državne ili lokalne samouprave tek kada oni nijesu u mogućnosti da sredstvima prinude primijene svoja ovlašćenja.

Zakon o unutrašnjim poslovima, u članu 34 odjeljku - Pomoć u izvršenjima, predviđa u kojim je sve situacijama policijski službenik dužan da postupa, ali u stavu 1 tog člana navedeno je da “policijski službenici neće pružiti pomoć u postupanju izvršenja odluka organima čiji službenici imaju ovlašćenje - upotrebe sredstava prinude ali kad im primjena tih ovlašćenja omogućava nesmetano izvršenje”.

Tokom masovnog incidenta u Podgorici objavljeno je nekoliko snimaka na kojima se vidi kako grupa muškaraca grubo negoduje zbog hapšenja suvlasnika lokala “Vert”, napada službenike policije, koji su pomagali u asistenciji Komunalnoj policiji, zbog čega se incident preselio kod tužioca ali i Odjeljenja unutrašnje kontrole rada UP, koji će utvrditi da li su i policajci te noći neprofesionalno postupali.

“Policijski službenici postupaju u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, zakonom i drugim propisima. Imajući u vidu da je novi Zakon o unutrašnjim poslovima stupio na snagu 3. jula 2021. godine, te da je predmetna odredba dio ovog zakona, policijski službenici su svakako u obavezi da postupaju saglasno tome. Novim zakonom je pružanje pomoći u izvršenjima od strane policije državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i organima lokalne uprave, u odnosu na dotadašnja zakonska rješenja, bliže uređen ovaj institut. Naime, u praksi će to dovesti do otklanjanja nedoumica, koje su se javljale u primjeni ovog člana. Vođeni time, izradom novog zakona, kako smo već naveli, pokušali smo da detaljnije uredimo ovo pitanje”, pojasnilo je Ministarstva unutrašnjih poslova razloge za uvođenje novine u novom Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Osim Uprave policije, zakonski u postupanju mogućnost za upotrebu sredstava prinude imaju Vojna policija prema Zakonu o Vojsci Crne Gore, Komunalna policija saglasno Zakonu o Komunalnoj policiji ali i carinski službenici jer je to predviđeno i članom 45 Zakona o carinskoj službi.

U odgovoru MUP je pojasnio u kojim slučajevima službenici Uprave policije mogu asistirati u poslovima ovih organa, koje zakonski imaju ovlašćenja za upotrebu sredstava prinude.

“Kada je u pitanju pružanje pomoći od strane policije u smislu ovog člana Zakona o unutrašnjim poslovima, radi se o tkz. asistencijama tokom izvršenja odluka nadležnih organa. Na ovom mjestu treba napraviti razliku između pružanja pomoći organima u izvršenju njihovih odluka i pružanja pomoći organima tokom obavljanja redovnih poslova. U tom smislu, bitno je za napomenuti da je Komunalna policija shodno matičnom zakonu - Zakonu o komunalnoj policiji, prepoznata kao služba koja - pruža pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama kad ti organi i službe procijene da je za izvršenje njihovih odluka pomoć Komunalne policije potrebna. Ovakvo zakonsko rješenje ne ostavlja prostora za nedoumicu i upravo na ovome je bazirano usaglašavanje, koje je učinjeno novim Zakonom o unutrašnjim poslovima iz razloga što se pomoć ne može pružati onoj službi koja je sopstvenim zakonom prepoznata kao služba koja pruža pomoć”, piše u objašnjenju MUP-a.

Zakonom o komunalnoj policiji u članu član 19 piše da „kada komunalni policajac ocijeni da poslove iz svoje nadležnosti ne može izvršiti primjenom propisanih ovlašćenja, zatražiće pomoć policije”.

“Odredbama novog Zakona o unutrašnjim poslovima, tj. članom 34, u stavu 2 predviđeno je: ‘Izuzetno od stava 1 ovog člana, policijski službenici neće pružiti pomoć u postupku izvršenja odluka organima čiji službenici imaju ovlašćenje upotrebe sredstava prinude, kad primjena tih ovlašćenja omogućava nesmetano izvršenje odluke’. Dakle, dva zakona su u potpunosti usaglašena kada je u pitanju pružanje pomoći, jer tek u trenutku kada Komunalna policija, koja ima ovlašćenje upotrebe sredstava prinude nije u mogućnosti da upotrebom istih, nesmetano obavlja poslove iz svoje nadležnosti, tada policija može pružiti pomoć saglasno Zakonu o komunalnoj policiji (član 19 stav 2). Svakako, podzakonskim aktom će se bliže urediti način pružanja pomoći u izvršenjima”, odgovorili su „Vijestima” u MUP-u.

Osim Uprave policije, zakonski u postupanju mogućnost za upotrebu sredstava prinude imaju Vojna policija prema Zakonu o Vojsci Crne Gore, Komunalna policija saglasno Zakonu o Komunalnoj policiji ali i carinski službenici jer je to predviđeno i članom 45 Zakona o carinskoj službi"

Tek u trenutku kada Komunalna policija, koja ima ovlašćenje upotrebe sredstava prinude nije u mogućnosti da upotrebom istih, nesmetano obavlja poslove iz svoje nadležnosti, tada policija može pružiti pomoć saglasno Zakonu o komunalnoj policiji (član 19 stav 2). Svakako, podzakonskim aktom će se bliže urediti način pružanja pomoći u izvršenjima”, odgovorili su Vijestima iz MUP-a

Preporučujemo za Vas