“Koverta” je za Miga životno pitanje

Za 13. septembar odgođena kontrola optužnice podnijete protiv Slavoljuba Miga Stijepovića

10740 pregleda 179 reakcija 17 komentar(a)
Stijepović, Foto: Luka Zeković
Stijepović, Foto: Luka Zeković

Zbog obustave rada advokata za 13. septembar odgođeno je ročište za kontrolu optužnice podnijete protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Miga Stijepovića, kojeg u predmetu “koverta” terete za krivično djelo pranje novca u saizvršilaštvu.

Predsjednica vanraspravnog vijeća, sutkinja Ana Vuković, rekla je juče u sudnici da nema uslova da se ročište održi - zbog nedolaska Stijepovićevog branioca, advokata Lazara Akovića.

Prethodno, sutkinja je pitala Stijepovića da li je saglasan da se ročište održi bez prisustva njegovog branioca, što je on odbio.

“Poštovana sudijo, za Vas je ovo posao, a za mene je ovo životno pitanje”, rekao je sutkinji.

Viši sud dva puta je do sada donosio rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Stijepovića, ali je oba puta, nakon žalbe specijalnog tužioca, Apelacioni sud ukidao odluke i vraćao na ponovni postupak.

U posljednjoj odluci, donijetoj prošlog mjeseca, piše da je vijeće sudija Apelacionog suda utvrdilo da je postupanje prvostepenog suda pogrešno, čime je i pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

Oni su ocijenili da je neprihvatljiv zaključak prvostepenog suda - da tužilaštvo nije ponudilo dovoljno dokaza da je okrivljeni Stijepović već osnovano sumnjiv:

“Jer se ocjena izvedenih dokaza utvrđuje u kontradiktornom u postupku na glavnom pretresu”.

Dodaje se da u sudskoj praksi i pravnim standardima i uporednim zakonodavstvima, posebno u zemljama anglosaksonske pravne tradicije, ocjena ponuđenih dokaza prilikom kontrole optužnice vrši na taj način što se procenjuje da li bi ponuđeni dokazi uzeti u najjačoj snazi doveli do osuđujuće presude:

“Predloženi dokazi u fazi kontrole optužnice cijene se samo po kvantitetu, dok se na glavnom pretresu u kontradiktornom postupku prilikom presuđenja dokazi cijene po njihovom kvalitetu”.

Sudije Apelacionog suda ocijenile su i da je Viši sud pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je našao da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni Stijepović osnovano sumnjiv za pranje novca u saozvršilaštvu:

“Iz razloga što iz sadržine predmetne optužnice nesporno proizlazi da se okrivljeni ne tereti da je učestvovao u radnji izvršenja krivičnog djela, već da je ostvarajući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinio izvršenju krivičnog djela”.

Istakli su i da se prvostepeni sud u odluci “samo osvrće na radnje koje se tiču primopredaje konvertovanog novca u kući okrivljenog (Duška) Kneževića”.

“A zanemaruju dio optužnice kojom je predstavljeno da je okrivljeni Knežević pored davanja uputstava i savjeta drugim okrivljenima, novac u iznosu od 100.000 američkih dolara, od kojih je najmanje 62.070 američkih dolara pribavljeno kriminalnim djelatnostima predao Stijepoviću da ga stavi u legalne tokove radi korišćenja tog novca za parlamentarne izbore koji su se održavali u oktobru 2016”.

U ranijem postupku kontrole optužnice, vanraspravno vijeće donijelo je rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Stijepovića.

Istim rješenjem potvrđena je optužnica protiv Duška Kneževića, Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krdžić, Gorana Grujovića i Tomice Knežević.

Bonus video: