Kontrola optužnice protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice

Opet vijećaju o Stijepoviću

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, do sada je dva puta donosilo rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Stijepovića, koji je u aferi “Koverta” optužen za pranje novca u saizvršilaštvu

8024 pregleda 9 komentar(a)
Foto: BORIS PEJOVIC
Foto: BORIS PEJOVIC

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević ponovo je juče zatražila da podgorički Viši sud potvrdi optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, dok je njegov branilac, advokat Lazar Aković predložio sudu da donese rješenje kojim se obustavlja krivični postupak.

U tom sudu održano je novu ročište za kontrolu optužnice Specijalnog tužilaštva protiv Stijepovića, osumnjičenog za krivično djelo - pranje novca u saizvršilaštvu.

Predsjednica vijeća, sutkinja Ana Vuković, najavila je da će sud odluku donijeti u zakonskom roku.

”Ostajem u cjelosti kod podignute optužnice i predloženih dokaza, jer smatram da je pravno valjana, i prikupljeni svi personalni i materijalni dokazi, iz kojih proizilazi da je Stijepović izvršio krivično djelo pranje novca”, navela je tužiteljka.

Aković, međutim, tvrdi nema dovoljno dokaza da je okrivljeni osnovano sumnjiv.

Posebno se osvrnuo na razloge ukidnog rješenja Apelacionog suda od 10. juna, kojim je ukinuta odluka Višeg suda da se obustavi krivični postupak protiv Stijepovića.

”Pojašnjenje Apelaciong suda je u cjelosti lišeno pravnog osnova i suprotno je normama materijalnog prava i procesnim odredbama ZKP-a. Apelacioni sud ukazuje da prvostepeni sud u rješenju nije utvrđivao da li postoje dokazi koji upućuju na osnovanu sumnju da je okrivljeni ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinio izvršenju krivičnog djela. Međutim, Apelacioni sud potpuno prenebregava da Specijalno državno tužilštvo nije ponudilo nijedan dokaz u tom pravcu da bi prvostepeni sud u postupku kontrole optužnice uopšte bio u prilici da cijeni da li iz ovakvih dokaza proizilazi da je okrivljeni Stijepović osnovano sumnjiv. Stoga je pravno deplasiran stav Apelacionog suda i predstavlja kao takav pravnu fikciju, odnosni tvrdnju bez dokaza. Nema baš nikakve uloge okrivljenog u konverziji novca dolara u eure, niti se takva uloga može pripisati okrivljenom zbog iskazane potrebe aktivista DPS-a iz Zete, da raspolažu eurima”, istakao je advokat Aković.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, do sada je dva puta donosilo rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Stijepovića, koji je u aferi “Koverta” optužen za pranje novca u saizvršilaštvu.

Istim rješenjem potvrđena je optužnica protiv Duška Kneževića i ostalih okrivljenih...

Stijepović je naveo da protiv njega nije ponuđen nijedan dokaz za pranje novca i da je jasno da nije ni mogao učestvovati u izvršenju ovog krivičnog djela, jer nije poznavao ostale okrivljene, osim Kneževića.

”Nijesam ostvario ni posredan, ni neposredan kontakt sa okrivljenima... Nijedan od okrivljenih nije pomenuo moje ime... Nisam znao, niti sam mogao znati da je novac stečen od kriminalne djelatnosti. Jer nisam mogao pomisliti, a kamoli povjerovati da je u oktobru 2016. godine, ugledni biznismen Duško Knežević, kako je tada važio, bavio kriminalnom djelatnošću. Moje uloge u konvertovanju dolara u eure nema i nisam znao ko će i gdje će se novac konvertovati”, naveo je Stijepović.