Čaprić na čelu kriminalne grupe?

Advokat iz Podgorice podnio krivičnu prijavu protiv načelnika i službenice ulcinjskog katastra, Karisme i Rokšpeda

18788 pregleda 49 reakcija 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Načelnik ulcinjskog katastra Dževdet Čaprić i samostalna savjetnica u toj područnoj jedinici Uprave za nekretnine Smilja Šunjevarić, saslušani su prošle sedmice u Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj povodom krivične prijave koju je protiv njih podnio advokat Dragiša Asanović iz Podgorice, saznaju “Vijesti”.

Oni su inspektorima za privredni kriminal morali da odgovore na optužbe iz prijave da su dio organizovane kriminalne grupe i da su počinili krivična djela - zloupotreba službenog položaja i neizvršavanje pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka.

Prijava je podnijeta i protiv odgovornih lica u DOO “Visokogradnja MNE” Tuzi iz Podgorice i izvršnog direktora Karizma Hotels Adriatic Montenegro Podgorica Sanje Bošković.

Asanović je prijavu podnio Specijalnom državnom tužilaštvu, ali je ono nakon razmatranja, predmet na dalje postupanje proslijedilo Osnovnom tužilaštvu u Ulcinju.

U prijavi, u koju su Vijesti imale uvid, Asanović tvrdi da posljednje četiri godine, Uprava za nekretnine PJ Ulcinj, po nalogu Čaprića, odbija da upiše zabilježbu i vrati zemljište njegovim vlastodavcima Muratović Hajdaru i Muratović Emiru, iako je Zakon o vraćanju ranijim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta iz društvene svojine, važeći.

”Na taj način zlouporijebili su službeni položaj i istovremeno omogućili kompaniji Karizma Hotels Adriatic Montenegro da izgradi nelegalan objekat na zemljištu koje je predmet vraćanja i pored više pisanih i usmenih upozorenja direktorici Bošković”, stoji u prijavi.

Navodi se da su na isti način omogućili preduzeću Rokšped Visokogradnja MNE iz Tuzi, da kupi nekoliko katastarskih parcela koje su predmet vraćanja po cijeni od 49 eura po kvadratu, iako je tržišna cijena tog zemljišta između 500 i 600 eura po metru kvadratnom.

Čaprić i Šunjarević, prema saznanjima Vijesti, u policiji su negirali postojanje organizovane kriminalne grupe i da su počinili djela koja im se stavljaju na teret.

Čaprić je navodno inspektorima kazao da su optužbe iz prijave u cjelosti neistinite, zlonamjerne i neosnovane. I on i Šunjevarić, prema istim saznanjima, kazali su da presuda nije pravosnažna i da je postupak u toku.

Međutim, Asanović ističe da je Upravni sud donio dvije pravosnažne i izvršne presude, prvu 2019. a drugu u maju ove godine. Kako je naveo, Čaprić i Šunjevarić nijesu postupili po tim presudama čime su, kako tvrdi, izvršili i krivično djelo neizvršenja sudske odluke.

Takođe, Ćaprić i Šunjevarić, piše u prijavi, nijesu postupili ni prema četiri rješenja Ministarstva finansija, koja su konačna.

Iz Uprave za katastar i državnu imovinu, Vijestima je saopšteno “da je dirketor te ustanove Koča Đurišić na zahtjev dipl. pravnika Dragiše Asanovića, punomoćnika Muratović Hajdara i Muratović Emira iz Ulcinja, donio rješenje br. 01-012/21-18277/5 te usvojio zahtjev za izuzeće Šunjevarić, obrađivača predmeta br. 461-1854/2017”.

”Što se tiče krivične prijave i osnovanosti iste, odlučiće nadležni organ”, stoji u odgovoru Uprave.

U međuvremenu, Uprava za nekretnine izuzela je predmet iz ulcinjskog katastra i na dalje postupanje dodijelila ga područnoj jedinici u Baru.

To je Vijestima potvrdio Asanović.

”Uprkos tome, imali smo opstrukcije jer Čaprić predmet nije blagovremeno dostavio kolegama iz Bara”, kazao je Asanović.

Iz kompanije Karisma Hotels Adriatic, Vijestima su kazali da su optužbe na njihov račun neosnovane i nelogične.

”Nijesmo dobili navedenu krivičnu prijavu, ali sa sigurnošću tvrdimo da su bilo kakve optužbe na naš račun neosnovane, pa čak i nelogične, posebno što Karisma nije vlasnik predmetnog zemljišta”, piše u odgovoru kompanije i podsjeća da to zemljište pripada državi Crnoj Gori i HTP Ulcinjska rivijera.

”Karisma je samo zakupac, kojoj su država i HTP Ulcinjska rivijera garantovali mirno uživanje predmetne nepokretnosti. Stoga smo mi sve dopise, koje nam je slao podnosilac krivične prijave, prosljeđivali predstavnicima države hotelskog preduzeća”, stoji u dopisu Karisme.

Tvrdi se da predmetne nepokretnosti nijesu imale nikakva opterećenja u vezi sa predmetom krivične prijave.

”Za objekat koji smo mi izgradili, posjedujemo svu potrebnu dokumentaciju i dozvolu za gradnju. U svakom slučaju, mi kao zakupci nismo adresa i sigurni smo da će se neosnovanost ovih optuzbi utvrditi”, stoji na kraju.

Asanović je podsjetio da se pravosnažno rješenje ne može pobijati u upravnom sporu, odnosno drugom sudskom postupku.

”U članu 144 istog zakona, presuda Upravnog suda je postala izvršna pošto nema prava na žalbu i sprovodi se u roku od 15 dana od dana dostavljanja iste stranci ako nije određen drugi rok. Shodno Zakonu o vraćanju ranijim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta iz društvene svojine, raniji vlasnik stiče pravo na upis nepokretnosti u javne knjge u kojima se upisuju prava na nepokretnostima, danom donošenja pravosnažnog rešenja”, stoji u prijavi.

Asanović tvrdi da su Čaprić i Šunjevarić, kao i ostala lica, u dužem vremenskom periodu činili krivična djela omogućavajući sticanje višemilionske koristi drugim pravnim i fizičkim licima, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja.

Nevršenjem svoje službene dužnosti, tvrdi se u prijavi, nanijeli su višemilionsku štetu Muratović Hajdaru i Muratović Emiru koju će na kraju morati da plate građani države Crne Gore.

”Ova kriminalna grupa na čelu sa Čaprićem djeluje u dužem vremenskom periodu, koristeći privredne i poslovne strukture. Postojao je uticaj i na političku vlast jer je Čaprić konkurisao za mjesto predsjednika ulcinjskog DPS-a prije nekoliko godina”, tvrdi Asanović.

Asanović je prijavu podnijetu 10. avgusta, dostavio i predsjedniku Vlade Zdravku Krivokapiću, vicepremijeru Dritanu Abazoviću i ministru finansija Milojku Spajiću.

U obrazloženju, naveo je “da je ova kriminalna grupa, do sada učinila više teških krivičnih djela na štetu države Crne Gore, pravnih i fizičkih lica”.

Podsjetio je na aferu Galeb, nezakonito prepisivanje zemljišta na solani, Štoju, omogućavanje duple prodaje iste nekretnine...

”Ne mogu da vjerujem da ovi službenici, koji su oštetili državu Crnu Goru i druga pravna i fizička lica za nekoliko desetina miliona eura i sebi omogućili sticanje višemilionske nezakonite dobiti i dalje obavljaju dužnost i srljaju u kriminal, a da vi ništa ne preduzimate već godinu iako vas zakon obavezuje”, stoji u dopisu zvaničnicima.

Uskoro nastavak suđenja za aferu “Galeb”

U Osnovnom sudu u Ulcinju, uskoro bi trebalo da bude nastavljeno suđenje direktoru i službenici ulcinjskog katastra Dževdetu Čapriću (63) i Smilji Šunjevarić (59), notaru iz Podgorice Anđelku Miloševiću (68) i ovlašćenom predstavniku kompanije Rokšped Asimu Taljanoviću koje tužilac Faruk Resulbegović tereti da su da su propuštanjem dužnosti nadzora, kršenjem zakona i dovodeći u zabludu nadležne institucije, oštetili državu za oko 12 miliona eura, saznaju Vijesti.

Optužnim predlogom, Čaprić i Šunjevarić terete se da su počinili krivično djelo - nesavjestan rad u službi, Milošević za zloupotrebu službenog položaja, a Taljanovića za krivično djelo - navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Za sva tri krivična djela zaprijećena je kazna zatvora do pet godina.

Čaprića i Šunjevarićevu, Resulbegović je okrivio da su početkom i krajem 2015. godine, suprotno zakonima donijeli dva rješenja bez saglasnosti Vlade i dozvolili upis zabilježbi hipoteke u katastru nepokretnosti na nepostojećim objektima Galeba, a na zemljištu koje je u državnom vlasništvu, uprkos tome što su znali da je hotel porušen 2008. i na taj način državu oštetili za 12 miliona eura.

Prvi put su fiktivnom hioptekom opteretili nepostojeći hotel i državno zemljiše sa 3,5 miliona eura, koliko je iznosio kredit kod hipotekarnog povjerioca NLB banke i za taj iznos oštetili državu a drugi put sa 29,3 miliona eura kredita kod istog hipotekarnog povjerioca a državu oštetili za 8,5 miliona, eura koliko je procijenjena vrijednost zemljišta. Ni u jednom slučaju, službenici katastra nijesu obavijestili zaštitnika imovinsko pravnih interesa, niti mu pružili mogućnost da učestvuje u upravnom postupku kroz eventualni žalbeni postupak, zbog čega su rješenja postala pravosnažna. Milošević je okrivljen zato što je krajem 2014, suprotno zakonima, sačinio i ovjerio u formi notarskog zapisa, založnu izjavu kojom Rokšped garantuje nepokretnostima NLB banci za kredit, iako je kompanija samo korisnik, a ne vlasnik zemljišta.

Taljanović se sumnjiči da je u dva navrata doveo u zabludu nadležni organ - da u javnoj ispravi ovjeri neistinit sadržaj da hotel Galeb postoji: prvi put za potrebe obezbjeđivanja kredita kod NLB banke, a drugi put za potrebe obezbjeđivanja duga nastalog po osnovu plative garancije.