Krenuli u provjere tužilaca

Više državno tužilaštvo Podgorica započelo kontrolu rada kolega sa Cetinja, nije poznato da li je Planom predviđeno da se napokon krene i u kontrolu zakonitosti rada Specijalnog državnog tužilaštva

33029 pregleda 34 komentar(a)
Nakon obavljenog nadzora, sačiniće izvještaj: Medenica, Foto: Savo Prelevic
Nakon obavljenog nadzora, sačiniće izvještaj: Medenica, Foto: Savo Prelevic

Više državno tužilaštvo Podgorica krenulo je juče u kontrolu rada Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju dok će se do kraja godine obaviti nadzor i u svim drugim tužilaštvima u Crnoj Gori jer je i Vrhovno državno tužilaštvo prema planu počelo nadzor dva viša - Pogorica i VDT Bijelo Polje.

Za sada nije poznato da li je Planom VDT-a do kraja ove godine predviđeno da se napokon krene i u kontrolu zakonitosti rada Specijalnog državnog tužilaštva.

Kontrola tužilaštava uslijedila je nakon što je početkom godine Vrhovno državno tužilaštvo donijelo Plan nadzora jer je prema Zakonu o državnom tužilaštvu predviđeno da se svake dvije godine obavlja kontrola rada tužilaca i rukovodilaca tužilaštava, ali je ta praksa godinama izostajala.

Planom nadzora, kolege iz viših tužilačkih instanci na vrijeme su najavili kontrole rada tužilaca u nižim tužilaštvima gdje im traže uvid u predmete rađene u proteklih nekoliko godina. Ukoliko sve bude teklo po planu, posao oko kontrole rada crnogorskih tužilaca, trebalo bi da se završi do kraja 2021. godine.

Više državno tužilaštvo u Podgorici, prema Planu koje je donijela rukovoditeljka Lepa Medenica, do sada je već obavilo kontrole rada u Podgorici, Nikšiću i Kotoru, dok će nakon Cetinja, u decembru posjetiti Bar, Herceg Novi, Ulcinj, Danilovgrad i Kolašin...

”Odlukom o vršenju nadzora osnovnih državnih tužilaštava sa područja rada Višeg državnog tužilaštva u Podgorici nadzor je obavljen u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću i Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru. U ostalim državnim tužilaštvima nadzor će biti izvršen tokom decembra mjeseca ove godine. Nakon obavljenog nadzora u svim tužilaštvima, državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji su Odlukom rukovoditeljke ovog tužilaštva određeni za vršenje nadzora, sačiniće izvještaj o izvršenom nadzoru”, odgovorila je “Vijestima” tužiteljka Medenica.

Kontrola tužilaštava važna je kako bi se utvrdilo da li svi tužioci poštuju zakonske rokove tokom rješavanja predmeta, a fokus nadzora je i da se utvrdi zbog čega je visok procenat slučajeva zastare krivičnog gonjenja.

Posao nadzora, rekli su, otežava manjak tužilaca u Višem državnom tužilaštvu, ali i Vrhovnom državnom tužilaštvu, a rokovi se probijaju i zbog velikog opterećenja tužilaca svakodnevnim radnim obavezama...

”I pored činjenice da su u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, shodno Pravilniku o sistematizaciji, nepopunjena četiri mjesta državnih tužilaca, dok je jedan tužilac Odlukom Tužilačkog savjeta privremeno udaljen sa dužnosti, ovo tužilaštvo, uz ulaganje velikih napora, preduzima sve mjere i ispunjava sve obaveze propisane zakonom. Napominjem, da se nadzor od strane Višeg državnog tužilaštva u Podgorici nad radom osnovnih državnih tužilaštava vrši shodno Zakonu o Državnom tužilaštvu, i to svake dvije godine”, naglasila je Medenica.

On je potvrdila i da je u toku nadzor Vrhovnog državnog tužilaštva nad radom dva viša tužilaštva u Podgorici i Bijelom Polju.

U Zakonu o državnom tužilaštvu piše da Vrhovno državno tužilaštvo vrši nadzor nad radom državnih tužilaštava “neposrednim uvidom u rad svakog državnog tužilaštva i preduzimanjem drugih odgovarajućih mjera za efikasan i zakonit rad državnog tužilaštva”...

S obzirom na to da je tužilaštvo u v. d. stanju više od tri godine, a da gotovo četiri mjeseca ne postoji ni Tužilački savjet, niko ne može da predvidi kakve će i da li će konsekvence snositi tužioci kod kojih se tokom nadzora eventualno utvrde nepravilnosti u radu.

Podgoricu dva puta kontrolisali

U kabinetu Vrhovnog državnog tužilaštva početkom avgusta “Vijestima” je potvrđeno da je ljetošnji štrajk advokata iskorišćen da pet tužilaca Višeg državnog tužiaštva krene u kontrolu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Nakon prve kontrole, jesenas je uslijedio i novi nadzor ODT-a Podgorica, ali u odgovoru kabineta VDT-a i rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice nijesu željeli da odgovore koliko je pronađeno nepravilnosti u radu, ali i zastara predmeta.

”Kako prilikom vršenja nadzora od strane državnih tužilaca u Višem državnom tužilaštvu neki predmeti nisu dostavljeni na uvid, nije bilo moguće izvršiti potpuni nadzor svih predmeta. Iz tog razloga će se izvršiti dopunski nadzor, kako bi se mogao sačiniti konačni izvještaj sa kojim ćete biti upoznati”, piše u odgovoru VDT-a.

Bonus video: