Odbrana traži od suda da se obustavi krivični postupak protiv Ilinčić

U prvoj tački optužnice je navedeno da su se okrivljeni u periodu od novembra 2007. do decembra 2010. u Budvi i Podgorici, udružili u kriminalnu organizaciju koju je formirao sada osuđeni Svetozar Marović, presudom Višeg suda u Podgorici, te zatim vrbovali ostale pripadnike kriminalne organizacije, bilo lično ili preko članova organizacije

6250 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Ročište za kontrolu optužnice protiv Olivere Ilinčić i ostalih okrivljenih, održano je u Višem sudu u Podgorici.

Predsjednica vanraspravnog vijeća sudija Vesna Pean je navela da će sud u zakonskom roku od 15 dana odlučiti o optužnici.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić je kazao da su u toku istrage prikupljeni dokazi koji pružaju dovoljno osnova za iznošenje ove krivično pravne stvari na glavni pretres i predložio sudu da potvrdi optužnicu.

Advokat Marko Radović zatražio je od suda da samo bude principijelan kada je u pitanju njegova branjenica Olivera Ilinčić koja, kako je naveo, nije iz priče u koju ju je smjestilo specijalno tužilaštvo.

Dodao je da tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz da su krediti „Properti investmentsa“, čiji je osnivač Ilinčić, prevarno pokriveni novcem sa bankovnih računa porodica Dragović i Divanović. Naveo je i da je parnično odjeljenje Višeg suda u Podgorici utvrdilo da su ugovori o zajmu kompaniji „Properti investments“, koje su potpisali Dušan Delić, Gojko Kapisoda, Vido Anđus, Danica i Slavka Kljajić, Miodrag Lazović i Rade Skrobanović, zakoniti.

“Viši sud je tretirao kao zakonite ugovore o zajmu i sada imamo situaciju da isti sud preipspituje krivično pravnu odgovornost jednog od potpisnika tih ugovora”, kazao je advokat Radović, dodajući da nijedan od dužnika nije tražio poništaj ugovora o zajmu.

U optužnici se navodi da su Olivera R. Ilinčić iz Beograda, Stevica M. Dragović iz Budve, Katarina N. Pekić iz Podgorice, Novka S. Baćević iz Budve, Milo J. Klisić iz Budve, Marko B. Vujović iz Budve, Vesna I. Blagojević iz Petrovca, te pravno lice „Properti Investments“ DOO Podgorica, čiji je pravni zastupnik Pekić Katarina, počinili nekoliko krivična djela. Optužnicom je predstavljeno da je Ilinčić izvršila produženo krivično djelo prevara, izvršenog na organizovan način, Dragović i Pekić izvršili produženo krivično djelo prevara putem pomaganja, takođe izvršeno na organizovan način.

Okrivljeno pravno lice „Properti Investments“ je izvršilo krivično djelo prevara putem pomaganja. Okrivljeni Baćević, Klisić, Vujović i Blagojević su, kako se navodi u optužnici, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja izvršeno na organizovan način.

U prvoj tački optužnice je navedeno da su se okrivljeni u periodu od novembra 2007. do decembra 2010. u Budvi i Podgorici, udružili u kriminalnu organizaciju koju je formirao sada osuđeni Svetozar Marović, presudom Višeg suda u Podgorici, te zatim vrbovali ostale pripadnike kriminalne organizacije, bilo lično ili preko članova organizacije.

Dodaje se da su pored sada osuđenih Dragana Marovića, Miodraga Samardžića, Dragoljuba Milanovića i Branislava Savića, presudama Višeg suda u Podgorici, te osuđenog pravnog lica „Gugi komerc“ iz Budve, još postali i okrivljeni Ilinčić, Dragović, Pekić, Baćević, Klisić, Vujović i Blagojević, te pravno lice „Properti Investments“, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme, uz tačnu primjenu određenih pravila i unutrašnje kontrole.

U djelovanju kriminalne organizacije su koristili poslovne strukture Opštine Budva, u kojima su sada osuđeni Samardžić i D. Marović obavljali svoje službene dužnosti.

Okrivljena Olivera Ilinčić i Dragović Stevica su prihvatili da u okviru realizacije kriminalnog plana, daju naloge drugim članovima kriminalne organizacije. Ilinčič je prihvatila da osnuje preduzeće u Crnoj Gori, i da se zadužuje kod poslovnih banaka i tim novcem kupuje nekretnine.

Okrivljeni Baćević, Klisić, Vujović i Blagojević su prihvatili da donose odluke, suprotne interesima Opštine Budva, o izboru najboljeg ponuđača za izvođenje radova na području Budve i da prihvataju neispravne ponude na tenderima.

U optužnici se dodaje da je Pekić potpisala nalog za plaćanje, načon čega je Ilinčić naložila Jeleni Stojović da iz preduzeća „AD Astra“, koja je vodila poslovne knjige preduzeća „Properti investments“, sa računa ove firme, na ime kupoprodajnog ugovora na račune prodavaca otvorenih kod Prve banke, prenese novac u visini kupoprodajne cijene i zatezne kamate zbog kađnjenja izvršenja ugovora u iznosu od 8.079.339, 94 evra, a koji novac potiče od zaduženja preduzeća „Properti investments“ kod Prve banke.

Organizator kriminalne organizacije Svetozar Marović je dao uputstva Dragoviću da pribavi i preda u „Prvu banku“ lažne anekse ugovora po kojima su Divanović Krsto, Branko, Zoran, Petar, Miodrag i Jovan, navodno pristali da novac koji imaju na svojim račinima, posluži kao kolateral za dugove preduzeća „Properti investments“ prema „Prvoj banci“, što je okrivljeni Dragović prihvatio.

Nakon što je pribavio lažne anekse ugovora o oročavanju sredstava u kojima je nepoznato lice u ime Divanovića, potpisalo anekse i predalo ih službenicima Prve banke. Tako ih dovodeći ih u zabludu, da novac na računima Divanovića, budu upotrijebljena kao kolateral.

Dodaje se da nakon što „Properti investments“ nije izmirio svoje zaduženje, Prva banka je ovaj novac iskoristila za zatvaranje potraživanja, radi zatvaranja kredita preduzeća „Properti investments“ kod Prve banke od 07. 06. 2007. godine, na iznos od 3.500.000 evra, te tako sa računa Krsta Divanovića prenijeli 750.000 eura, Zorana Divanovića 1.317.556, 66 evra, Branka Divanovića 381.281,30 evra, Petra Divanovića 332.247, 33 evra, te od Krsta Divanovića i iznos od 332.278, 33 evra.

Dok su sa računa Miodraga Dragovića prenijeli iznos od 1. 045.002, 63 evra, Jovana Dragovića 1. 170.491, 00 evra, radi zatvaranja kredita preduzeća „Properti investments“ kod Prve banke zaključen 12. marta 2007. godine, na iznos od 2.1500.000 evra.

U optužnici se dodaje da nije bilo dovoljno novca za zatvaranje svih potraživanja, Svetozar Marović je doveo u zabludu Gojka Kapisodu i Dušana Delića, da mu predaju svoj novac jer je potreban Opštini Budva i državi Crnoj Gori radi izlaska iz krize, ali da novac ne može biti direktno uplaćen Opštini.

Potom je Kapisoda zaključio ugovor 12. 08. 2008. godine o zajmu od pet miliona eura od „Properti investments“, dok je Delić „pozajmio“ po istom principu iznos od 452.000 evra, iako je Svetozar Marović znao da im ovaj novac nikada neće biti vraćen, već da će biti iskorišćen za vraćanje dugova preduzeća „Properti investments“..., navodi se u optužnici.

Sumnja u nalaz vještaka

Advokat Marko Radović je kazao na ročištu da vještak ekonomsko-finansijske struke Hamid Šabović da radi nalaze za potrebe specijalnog tužilaštva.

“Vještak je radio nalaze, ne da bi se utvrdila istina već da bi se opravdalo optuženje Ilinčić. Vještak Šabović je po jednoj naredbi 2016. godine uradio dva dijametralno različita nalaza a na kojima se zasniva optužnica. Pored toga što jedna naredba može biti osnov za samo jedan nalaz, ovi nalazi su pravno nevaljani jer na njima nema pečata, potpisa ni zavodni broj organa”, kazao je advokat Radović.

Bonus video: