CKB afera: U mreži prevare poznati sportisti, treneri, menadžeri

Samo sa računa slavnog crnogorskog sportiste i trenera “isparilo” preko milion eura. CKB pokrenula i postupke utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze

116833 pregleda 90 reakcija 36 komentar(a)
Dio klijenata odlučio da povuče novac iz banke, Foto: Shutterstock.com
Dio klijenata odlučio da povuče novac iz banke, Foto: Shutterstock.com

U milionskoj mreži brojnih zloupotreba unutar sistema Crnogorske komercijalne banke (CKB) na meti su se našli poznati crnogorski sportisti, treneri i menadžeri, koji su godinama kao klijenti banke imali VIP status i mogućnost da bankarske transakcije obavljaju preko “privatnih bankara” kroz servis Privatnog bankarstva.

”Vijesti” saznaju da je samo sa računa slavnog crnogorskog sportiste i trenera “isparilo” preko milion eura, koje je kao dugogodišnji klijent deponovao u najvećoj crnogorskoj banci i imao povjerenje u zaposlene da u njegovo ime preko servisa Privatnog bankarstva vode brigu o svim finansijskim instrumentima...

Osim njega, do sada je tokom kontrole unutar CKB-a utvrđeno da je novac nestao i sa računa najmanje još 10 sportista i sportskih menadžera, koji su kapital mahom stekli tokom vrhunskih karijera u inostranstvu ili biznisa tokom transfera igrača u inostrane lige.

Crnogorska komercijalna banka u odgovoru “Vijestima” saopštila je da zbog poštovanja postupka koji sprovode nadležne institucije, ne mogu komentarisati pojedinosti u vezi sa ovim slučajem.

”Kroz ranije pokrenutu internu kontrolu poslovanja, uočili smo moguću zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju i podnijeli krivične prijave Upravi policije i Specijalnom državnom tužilaštvu. Takođe, podaci u vezi sa klijentima predstavljaju bankarsku tajnu čije čuvanje je naša zakonska obaveza. Svako neovlašćeno komuniciranje podataka, koji se smatraju bankarskom tajnom, povlači određenu vrstu odgovornosti”, piše u odgovoru banke.

CKB je prošle subote dostavila krivičnu prijavu Upravi policije i SDT-u, u kojoj su naveli imena dvoje zaposlenih - Pavla Lakovića i Daliborke Spasojević, za koje su iznijeli sumnje da su počinili zloupotrebu službenog položaja u privrednom poslovanju i sa računa oko 200 klijenata banke pronevjerili više od 14 miliona eura.

ISTRAGA NAPREDUJE

Uprava policije po nalogu zamjenika glavnog specijalnog tužioca Saše Čađenovića danima radi na prikupljanju činjenica i dokumentacije kako bi tokom izviđaja prikupili potrebna obavještenja i otkrili kako je duže vrijeme funkcionisala mreža ozbiljne zloupotrebe unutar sistema banke, ali i da utvrde kako je moguće da pored brojnih internih i eksternih mehanizama kontrole je bilo moguće “skinuti” milione sa računa klijenata.

”Sve vrijeme sarađujemo sa nadležnim institucijama u cilju sprovođenja istrage, kontiniuirano dostavljajući neophodnu dokumentaciju i pružajući dostupne informacije. U skladu sa svojom poslovnom praksom i procedurama rada, banka je pokrenula i postupke utvrđivanja odgovornosti za povredu radne obaveze”, odgovorila je CKB banka “Vijestima”.

Veliki skandal unutar crnogorskog bankarskog sistema izazvao je ove sedmice i buru među klijentima, koji su se našli na meti prevare, a “Vijesti” imaju saznanja i da je nemali broj njih, zbog nezadovoljstva i načina manipulisanja njihovim kapitalom, odlučilo da podigne novac i zatraži prekid saradnje sa CKB bankom.

”Pravovremeno smo započeli komunikaciju sa klijentima, čiji su interesi potencijalno ugroženi, kako bismo im predočili potrebne informacije i inicirali proces nadoknađivanja moguće štete. Pomenuti proces se odvija zadovoljavajućom dinamikom i u skladu je sa zvaničnim stavom naše banke da će svaka utvrđena šteta pričinjena klijentima biti u potpunosti nadoknađena iz sredstava banke. Banka je izdvojila rezerve za operativne rizike iz kojih će utvrđena šteta biti nadoknađena”, tvrde u CKB-u.

Oni su u odgovoru “Vijestima” naglasili da je CKB najveća banka na crnogorskom tržištu i članica OTP Grupe, vodeće bankarske grupacije na prostoru Centralne i Istočne Evrope, tako da “trenutni izazov ne utiče na poslovanje banke”.

ZAKAZALE KONTROLE?

Dvoje zaposlenih, koje je banka u krivičnoj prijavi navela kao moguće počinioce milionske zloupotrebe, bili su ovlašćeni privatni bankari, a vjeruje se da su iskoristili službeni položaj ali i povjerenje oko 200 korisnika CKB-ovog paketa Privatnog bankarstva, gdje su imali ovlašćenja da raspolažu novcem klijenata i vode brigu o svim finansijskim instrumentima.

CKB je sa sistemom privatnog bankarstva i investicioniim servisima (CKB PBIS) počeo 2016. godine, po ugledu na svjetske bankarske standarde, gdje je klijentima banke ponuđena opcija da preko direktnog kontakta, mahom telefonom, sa privatnim bankarom, u svakom trenutku, imaju na raspolaganju rukovanje finansijama - platni promet, kartice, krediti, depoziti, trgovanje hartijama od vrijednosti na domaćim i inostranim berzama, ali i nedjeljne finansijske analize kompanija ili ponuda...

Istražitelji pokušavaju i da dokuče kako je funkcionisao sistem prevare unutar banke tako da nije isključena mogućnost da se tokom izviđaja dođe i do imena i drugih službenika, koji su u sistemu možda imali ulogu tokom zloupotrebe novca ili su prikrivali kolege i ćutali o malverzacijama.

Upućeni tvrde da su u sistemu banke na meti zlupotrebe bili klijenti, koji zbog raznih okolnosti, nijesu imali uključen e-banking sistem, kako bi preko SMS poruke u svakom trenutku bili obavještavani o prilivu i odlivu novca sa računa i depozita.

Sistem unutar svake banke ima nekoliko nivoa kontrolnih pravnih stepenica - Upravni obor, Odbor za reviziju, internu reviziju, spoljnog revizora i krovnog zakonskog regulatora - Centralnu banku Crne Gore.

Regulator, odnosno, CBCG daje saglasnost i za izbor i članove Upravnog odbora banke, menadžmenta, a mehanizam brojnih internih i eksternih kontrola je tako postavljen da bi se spriječila mešetarenja i zloupotrebe u radu banaka.

CBCG ima i sistem, koji prati sve dnevne transakcije crnogorskih banaka, a svaka sumnjiva radnja ili greška teško da može ostati neotkrivena tako da je pitanje kako je bilo moguće da, navodno, samo dvoje zaposlenih u dužem vremenskom periodu naprave milionsku zloupotrebu.

Zbog toga će za istražitelje biti od važnosti da utvrde ko je sve i sa kojeg nivoa odgovornosti zakazao u kontroli rada zaposlenih u CKB banci ili možda imao učešća u bankarskom manipulisanju tuđim novcem.

CBCG je saopštila da zloupotreba novca klijenta u CKB banci neće ugroziti njeno poslovanje i da u skladu sa svojim ovlašćenjima “preduzimaju aktivnosti u cilju utvrđivanja propusta u organizaciji i funkcionisanju sistema internih kontrola banke”.

CKB banka je prije šest godina klijentima ponudila sistem Privatnog bankarstva i investicioni servis (CKB PBIS), koji su kao posebnu ponudu nudili VIP korisnicima da zbog lakšeg rukovanja novcem “uđu u svijet privilegija”.

Zbog tog servisa banka je i nagrađena 2020. godine od strane prestižne međunarodne institucije - Global Finance.

Kastodi prevara?

Novac klijenata u sistemu zloupotrebe unutar CKB banke korišćen je i za kastodi poslove, odnosno, poslovanja i trgovine akcijama, hartijama od vrijednosti i obveznicama na domaćim i međunarodnim berzama, saznaju “Vijesti”.

Prve sumnje ukazuju da su zaposleni, čija imena je banka navela u prijavi, navodno, koristili povjerenje klijenata, čije šifre su imali u sistemu, a potom neovlašćeno skidali njihov novac i prebacivali ga sa računa na račune drugih klijenata.

Upućeni tvrde, da sumnje pokazuju da su tokom zloupotrebe dio kapitala klijenata, čija odobrenja su imali u poslovanju, koristili i za kastodi poslovanje i trgovinu na regionalnim i međunarodnim berzama...

Za sprovođenje i rad koncepta kastodi poslovanja banaka zadužena je Centralna depozitarna agencija, jer su oni ovlašćeni za poslove deponovanja hartija od vrijednosti, ali i poslove kliringa i saldiranja tih hartija.

Bonus video: