Petričević: Čuvali cigare dok nije došla policija

V.d. direktorica Uprave prihoda i carina Milena Petričević tvrdi da su službenici bili prinuđeni da čuvaju skladište, koje je prethodno dva puta obijeno, a da je policija pružila podršku tek nakon njene intervencije i apela

61714 pregleda 180 reakcija 77 komentar(a)
Moramo da se branimo iako nismo nadležni da čuvamo tuđe cigarete: Petričević, Foto: BORIS PEJOVIC
Moramo da se branimo iako nismo nadležni da čuvamo tuđe cigarete: Petričević, Foto: BORIS PEJOVIC

Nakon posljednje krađe cigareta iz skladišta u Slobodnoj zoni Luke Bar, carinici su, iako to nije njihov posao, morali da obezbjeđuju tuđu robu na tuđem prostoru, skupa sa predstavnikom lučkog obezbjeđenja.

Oni su u noći između 2. i 3. marta čuvali skladište mojkovačke kompanije “Montenegro duvan comerc” (MDC), kazala je za “Vijesti” vršiteljka dužnosti direktorice Uprave prihoda i carina (UPC) Milena Petričević.

Petričević je objasnila da su nakon što je izostala podrška Centra bezbjednosti Bar, koju su tražili iz preduzeća “Luka Bar”, bili prinuđeni da rasporede carinike i predstavnike lučkog obezbjeđenja da čuvaju obijeno skladište.

”Podrška (policije) pružena je tek nakon moje intervencije i apela - 4. marta, kako mi je u svom obraćanju potvrdio i načelnik CB Bar”, rekla je Petričević.

Ponovna krađa cigareta iz skladišta mojkovačke kompanije otkrivena je početkom marta.

Dok policija i tužilaštvo istražuju slučaj, crnogorski zvaničnici jedni sa drugih prebacuju odgovornost za sprečavanje krađe 238 paketa cigareta, čime je država oštećena za oko 225.000 eura i upiru prstom u UPC.

Petričević, međutim, objašnjava da obezbjeđivanje tuđih skladišta i robe u njima nije posao carinika, ističući da su oni dužni da nadziru robu samo kada legalno ulazi u skladište i napušta ga.

Ona je prije nekoliko dana najavila krivične prijave protiv svih potencijalno odgovornih u državnom aparatu, ali i firme “MDC” i njihovog dojučerašnjeg zastupnika “Optimum Companu” iz Bara koji su bili dužni da obezbijede skladište i robu u njemu.

Nakon toga, potpredsjednik Vlade Dritan Abazović ustvrdio je da Uprava policije nije nadležna za Slobodnu zonu Luke Bar, već Uprava prihoda i carina:

”Ali da to nije alibi da se ne napravi dogovor da pripadnici policije budu tamo”, kazao je u emisiji Načisto na TV Vijesti.

Prethodno je, zbog krađe cigareta, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović pozvao Specijalno državno tužilaštvo i novog glavnog specijalnog tužioca da pokrenu sveobuhvatnu istragu, koja će početi od njega “pa sve do vrha UPC, Uprave policije i same Vlade”.

Petričević: Da eliminišemo manipulacije

Petričević je za “Vijesti” rekla da će zbog nedoumica koje postoje u većem dijelu javnosti, prije svega laičke, zbog istine i zakonitosti, građanima saopštiti istinu o tome kako zakonodavstvo normira ingerentnost u Luci Bar:

”Da bi, ukoliko je to moguće u našem društvu, bile eliminisane manipulacije, podmetanja i da bi se svi oni koji časno rade svoj posao mogli makar medijski zaštititi”.

Objasnila je da je zakonodavac postavio jasan normativni okvir, počev od Vladine Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Slobodne zone Luka Bar, na osnovu koje je “Luka Bar” podnijela Upravi carina - Carinarnici Bar, zahtjev za donošenje Rješenja za početak rada Slobodne zone.

Ističući da je početak rada te Zone odobren 18. aprila 2005. godine, kazala je da je članom 3. Zakona o Slobodnim zonama predviđeno i ko može osnovati zonu ili skladište u njoj, kao i da operator može biti domaće ili strano pravno ili fizičko lice.

”Osnov za usvajanje zahtjeva za početak rada SZ nalazi se u članu 12 stav 4 Zakona o slobodnoj zoni, koji propisuje da Uprava carina izdaje rješenje o početku rada zone ili skladišta, ako su ispunjeni uslovi za sprovođenje carinskog nadzora, na njenom području...koji su predviđeni u članu 2 ovog zakona. Da istaknem, da bi dokazala da UPC, figurativno rečeno, obavlja djelatnost, na ‘tuđoj teritoriji’, u članu 2 se apostrofira - citiram ‘ograda, ulazi i izlazi moraju biti obezbijeđeni i noću osvijetljeni i u zoni moraju biti obezbijeđeni uslovi za rad carinske službe’. Dakle, nama se obezbjeđuju uslovi za rad na teritoriji Luke Bar, koja predstavlja dio carinskog područja Crne Gore, a naš rad su mjere koje preduzima carinski organ radi obezbjeđenja sprovođenja carinskih i drugih propisa, tj.mjere nadzora i carinske kontrole kojima podliježe roba koja se unosi u carinsko područje”, kazala je ona.

Carinici nisu obezbjeđenje

Petričević pojašnjava i da je Opštim pravilima poslovanja u Slobodnoj zoni propisano i da svaki ulazak i izlazak robe, lica i vozila evidentira službe obezbjeđenja u zoni i carinska služba, ali da se to odnosni na legalna kretanja, a ne na krađe.

”Ovo se odnosi na legalno kretanje robe, lica i vozila, a u stavu 2 se kaže da je korisnik dužan da vodi evidenciju o robi, koja ulazi i izlazi iz nje, i omogući carinski nadzor u skladu sa propisima”.

Govoreći o tome šta je UPC u proteklih tri mjeseca preduzela po pitanju tretmana cigareta i duvanskih proizvoda skladištenih u SZ Luke Bar, Petričevič je rekla da namjerno ne pominje i obezbjeđenje duvanskih proizvoda i cigareta:

”Jer UPC nije ingerentna da se bavi pitanjima obezbjeđenja istih od požara, elementarnih nepogoda, krađa ili nauma vlasnika da svjesnim zapuštanjem robe istu dovede do stadijuma gubitka upotrebne vrijednosti”.

Podsjetila je da je UPC, postupajući u skladu sa carinskim propisima i u skladu sa Odlukom Vlade o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji SZ Luke Bar, “posebno u cilju sprečavanja mogućeg rizika po bezbjednost države” odmah po stupanju na snagu te Odluke donijela Rješenje o zabrani smještanja duvanskih proizvoda na teritoriji SZ Luke Bar:

”I ukinula pojedinačna rješenja o odobravanju vođenja evidencije u zoni, korisnicima, za devet korisnika koji su obavljali djelatnost skladištenja duvanskih proizvoda i imali važeća rješenja, i za četri korisnika kojima je sa 31.12. 2021. godine istekla licenca. Korisnicima, koji pored duvanskih proizvoda skladište i drugu robu, rješenja su shodno Odluci Vlade izmijenjena. U cilju unapređenja nadzora nad robom u SZ Luka Bar, a posebno unapređenja sistema vođenja evidencije kretanja cigara i duvanskih proizvoda od strane Korisnika skladišta u SZ Luke Bar, UPC je preduzela sve potrebne aktivnosti i implementirala unaprijeđeni sistem elektronske evidencije dolazaka i odlazaka robe iz SZ Luke Bar, primjenjujući Instrukciju MFSS od 18. januara 2022. godine”.

Mojkovačka firma obavezna da čuva svoje cigarete

Petričević je kazala da je “MDC”, iz čijeg skladišta su nestale cigarete, ugovor o obavljanju djelatnosti u SZ Luka Bar potpisao sa AD “Luka Bar” 14. februara 2018. godine i da je tim aktom propisano da je kompanija odgovorna za robu u svom skladištu.

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata, osnivač mojkovačke firme “MDC” je Ivan Begović, a izvršni direktor Marvin Pešikan. To preduzeće osnovano je u aprilu 2010. godine, a od tada je nekoliko puta mijenjana vlasnička i struktura lica u društvu. Prvobitno, kao osnivač je bio upisan Željko Bulatović, a kao izvršni direktor i ovlašćeno lice Dragomir Begović.

Ta firma navodno je povezana sa preduzećem “Montenegro Tobacco Company” (MTC) u okviru kojeg radi kontroverzna fabrika cigareta “Tara” u Mojkovcu.

”Sve ono, na šta ja ukazujem od dana prvog nestanka cigareta, vidi se iz člana 11 pomenutog ugovora. U stavu 1 tog člana kaže se da Korisnik odgovara za bezbjednost imovine i lica na svojoj lokaciji, naglašavam na svojoj lokaciji, i u tom pogledu sam snosi troškove i rizik”, kazala je Petričević.

Objasnila je da i stav 2 tog člana propisuje da je Korisnik dužan da izradi plan bezbjednosti, u skladu sa planom bezbjednosti Luke.

”Dakle, ne u skladu sa planom bezbjednosti UPC, jer takve planove mi nemamo, jer ih zakon nije predvidio za UPC. A ovamo nas uporno prave stražarima i čuvarima imovine na tuđoj teritoriji”.

Šefica UPC dodaje i da je “Luka Bar” AD, u skladu sa Opštim pravilima poslovanja u SZ Luke Bar, obavezna da izdaje stalne propusnice i državnim službenicima.

Milena Petričević
foto: Boris Pejović

”Dakle, sve uređuje AD Luka Bar. Carinici UPC u ovoj zoni mogu da se kreću jedino sa propusnicama izdatih od strane AD Luka Bar. I pored svih ovih fakata, UPC je u poziciji da se stalno brani kako je neko njima ukrao tuđe cigare. Šta još treba da se navede od strane UPC da bi se javnost uvjerila da mi, ni po jednom zakonskom, pozitivnom propisu nismo nadležni da čuvamo tuđu robu u magacinima bilo kojeg korsnika u SZ Luke Bar”.

Dodajući da zbog javnosti želi da pojasni da odgovornost nije na UPC, ona je istakla što su sve uradili nakon što je otkrivena prva krađa cigareta iz skladišta “MDC”.

”U skladu sa članom 63 Carinskog zakona, naložili smo Optimum Companu iz Bara, kao zastupniku Montenegro Duvan komerca iz Mojkovca, da na rizik i o trošku lica koje je držalac robe, prebaci robu koja se nalazi u skladištu tog privrednog lica, na neko drugo mjesto u SZ, pod carinskim nadzorom, koje je bezbjednije od postojećeg, iz razloga omogućavanja mjera sprovođenja carinskog nadzora. Zastupnik Montenegro duvan komerca obratio se AD Luka Bar, Dubravki Soković, a Luka Bar AD, odnosno g. Aleksandar Markolović odgovorio je da nakon konsultacija sa menadžmentom nisu u mogućnosti da prihvate predmetne cigarete”.

Petričević ističe da su se nadležni iz Luke Bar, ipak predomislili nakon ponovnog upita i 3. marta prihvatili da premjeste cigarete u svoju hladnjaču.

”Nakon drugog nestanka cigareta, u istoj proceduri, a nakon našeg ponovnog postupanja u skladu sa članom 63. Carinskog zakona, Luka Bar AD, prihvata 3. marta da iz magacina ‘MDC’, u prisustvu njegovog zakonskog predstavnika i u skladu sa carinskim nadzorom, započne premještanje preostale količinu cigareta i duvanskih proizvoda u njihovu hladnjaču”.

U hladnjaču prebacili 5.856 paketa

Iz skladišta mojkovačke kompanije u hladnjaču Luke Bar izmješteno je 5.856 paketa cigareta, 174 šteke, 25 paklica i 412 paketa duvana, rekla je Petričević.

Ona je prethodno, najavljujući krivične prijave i protiv odgovornih u “MDC” i njihovog zastupnika “Optimum Company”, izrazila sumnju da se cigarete kradu uz saglasnost vlasnika:

”Kako ne bi bile podvrgnute obavezi plaćanja utvrđenog iznosa carinskih i drugih naknada u skladu sa propisima, i kako bi, kao carinski dužnik robu plasirao na sivo tržište bez prethodno uplaćenih carinskih dažbina”.

Iz skladišta te mojkovačke kompanije do sada je ukradeno 11.584 paketa cigareta, čime je država oštećena za više od 10,7 miliona eura.

Vlasnik mojkovačke firme, ali ni niko iz barske firme koja ih zastupa, zbog toga nije podnio krivične prijave protiv NN lica, rekla je ranije Petričević.

Ona je kazala da je poslednja krađa otkrivena nakon što je promjećeno da neko pokušava da prefarba nadzornu kameru koja “pokriva” to skladište.

Utvrđeno je i da je obijan panel u dijelu koji nije pod video nadzorom i da su cigarete tuda iznošene.

Bonus video: