MUP traži hitni tender da policija ne bi opet pješačila

MUP traži hitno otvaranje pregovaračkog postupka kako bi se produžio ugovor o korišćenju 139 patrolnih vozila

28478 pregleda 30 komentar(a)
Policija je već jednom parkirala vozila, Foto: Savo Prelević
Policija je već jednom parkirala vozila, Foto: Savo Prelević

Scenario od maja prošle godine kada je pred turističku sezonu Uprava policije zbog isteka finansijskog lizinga privremeno ostala bez službenih automobila neće se dogoditi i ovog ljeta - jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo da se hitno otvori pregovarački postupak kako bi se, do kupovine novih automobila, na još 12 mjeseci produžio ugovor o korišćenju 139 patrolnih vozila.

Kako bi se izbjeglo da policija ostane bez patrolnih vozila, pregovarački postupak moraće da se obavi u kratkom roku jer prošlogodišnji ugovor o produženju lizinga sa kompanijom “S Leasing” ističe 23. juna ove godine, a MUP je za tu namjenu predvidio da će do kraja 2022. godine platiti 420.000 eura.

”Kako bi se obezbijedila funkcionalnost u radu policijskih službenika, potrebno je, do nabavke novih vozila, sprovesti hitno postupak nabavke, kako bi se za period od isteka važećeg ugovora (od 23. juna 2022. godine) pa do nabavke novih vozila obezbijedilo da policija ima patrolna vozila”, piše u informaciji MUP-a dostavljenoj Vladi.

Vlada je na prošloj sjednici usvojila predlog MUP-a o produženju lizinga za policijske automobile, kupljene u februaru 2018. godine, dok se ne okonča tender za nabavku novih 130 vozila za potrebe UP, koji je raspisan tek 17. februara 2022. godine.

”Shodno Zakonu o javnim nabavkama (član 59 stav 1 tačka 3) propisano je da pregovarački postupak, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, može da se sprovede za nabavku robe, usluga ili radova ako u mjeri u kojoj je to neophodno, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane događajem, koji naručilac nije mogao da predvidi, a koji nije prouzrokovan djelovanjem naručioca, nije moguće postupiti u rokovima propisanim za otvoreni, ograničeni ili konkurentski postupak s pregovorima. Potrebno je sprovesti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nabavku polovnih vozila za potrebe MUP-a, putem finansijskog lizinga s obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata na period od 12 mjeseci za 130 polovnih vozila, jer u slučaju da ne dođe do produžetka ugovora došlo bi se u situaciju da po isteku ugovora, 23. juna 2022. godine, MUP ostane bez patrolnih vozila i samim tim se u bitnom onemogući vršenje policijskih poslova, a samim tim u susret turističkoj sezoni u znatnom se oteža rad UP i očuvanje javnog reda i mira u državi”, naveo je MUP.

TRAŽILI TENDER ČETIRI PUTA

U informaciji MUP-a, koju su dostavili Vladi, navodi se da oni nijesu krivci zbog toga što se kasnilo s raspisivanjem tendera za kupiovinu novih 130 automobila za potrebe javne službe, navodeći da se taj resor nekoliko puta obraćao Upravi za katastar i državnu imovinu.

Zbog značaja tendera, ali i situacije od prošle godine, bivši ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je formirao radnu grupu za pripremu tendera za nabavku vozila za potrebe UP još 6. oktobra prošle godine.

”Izražavajući zabrinutost, a poučeni iskustvom u dosadašnjem funkcionisanju s Upravom za katastar i državnu imovinu - MUP dostavlja kompletnu dokumentaciju Upravi za katastar i državnu imovinu 10. decembra 2021. godine, zajedno sa Zaključkom Vlade od 9. 12. 2021. godine i Aktom Ministarstva finansija i socijalnog staranja broj od 2. decembra 2021.godine i drugi put 17. decembra 2021. godine. MUP se i treći put obraća Upravi, 17. januara 2022. godine dopisom uz izražavanje zabrinutosti s naglaskom na to da su stvorene sve pretpostavke za pokretanje postupka s jedne strane i s druge napominje i eventualne štete koje može proizvesti odlaganje pokretanja postupka”, naveo je MUP, dodajući da su se četvrti put obratili - 9. februara 2022.

Prvi rok za okončanje tendera za nabavku 139 vozila za potrebe MUP-a putem operativnog lizinga ukupne vrijednosti 2.479.338,84 eura na rok od 36 mjeseci, a koji je raspisala Uprava za katastar i državnu imovinu, bio je 5. april 2022. godine, ali je taj postupak produžen za još 15 dana.

Tada je već bilo jasno da, sve i da se odmah sklopio ugovor s nekim od ponuđača, Uprava policije prije Nove godine ne bi mogla da zaduži nove patrolne automobile...

DVA PONUĐAČA

Uprava za katastar i državnu imovinu je 20. aprila 2022. godine sprovela postupak otvaranja ponuda, kada je objelodanjeno da su se na tender za nabavku 139 novih vozila putem operativnog lizinga, prijavila dva ponuđača.

Prema podacima “Vijesti”, na tenderu su se javile firma uvoznik Škode i “S Leasing” s firmom “Osmanagić” s ponudom za Opel, a trenutno je u toku postupak po žalbama ponuđača.

Upućeni tvrde da nije isključena mogućnost da se ovaj tender poništi, pa raspiše novi čime bi se spriječila mogućnost da Uprava policije poslije Nove godine u voznom parku, zbog preklapanja, nepotrebno ima čak 260 automobila...

”U komunikaciji s Upravom za katastar i državnu imovinu obaviješteni smo da su se na tender javila dva ponuđača. Jedan ponuđač je dostavio ponudu za sve četiri partije, dok drugi ponuđač je dostavio ponudu za tri partije. Jedan od ponuđača je ostavio rok isporuke vozila 170 dana, a drugi 188 dana. Nakon što se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ponuđači imaju pravo na žalbu, što može dodatno otežati ili onemogućiti realizaciju tendera, pa samim tim dovesti i do toga da jedan period Ministarstvo unutrašnjih poslova ostane bez vozila”, piše u informaciji MUP-a.