Predmete svojatao, novac dijelio sa ekipom

Iz SDT-a tvrde da su članovi kriminalne grupe uhapšenog šefa Privrednog suda namjerno odugovlačili stečajne postupke, kako bi napravili što veće troškove pa dijelili taj novac Grupa Blaža Jovanića nezakonito je oduzela slučaj “Nega Tours Montenegro” od sudije Ašanina, da bi potom podijeli 10.000 eura, za koliko su oštetili stečajnog dužnika

70455 pregleda 75 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Članovi kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao uhapšeni predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić - namjerno su odugovlačili stečajne postupke kako bi prouzrokovali što veće troškove, a potom dijelili taj novac.

U pojedinim slučajevima, Jovanić je oduzimao stečajne postupke kolegama kojima su dodijeljeni i preuzimao ih, a potom je sa članovima klana koji je formirao nezakonito postupao u njima.

To piše u naredbi o sprovođenju istrage koju je SDT pokrenulo protiv Jovanića, Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Vladana Nikolića, Danijele Laković i pravnih lica “Titan security”, “Securitas Montenegro”, “Top force system” i “Ogimar MNE”.

SDT sumnjiči Jovanića da je 2015. godine formirao kriminalnu organizaciju, sa ciljem da, koristeći funkciju predsjednika Privrednog suda i sudijsku funkciju, nezakonitim uvećanjem troškova stečajnog postupka pribavlja protivpravnu imovinsku korist.

Specijalni tužioci, tvrde, došli su do dokaza da su osumnjičeni novac izvlačili na dva načina:

”Prvi, kada se određena sredstva po nalogu organizatora kriminalne organizacije i stečajnog sudije, okrivljenog Jovanić Blaža prethodno avansiraju sa računa Privrednog suda Crne Gore na račun stečajnog dužnika, navodno u cilju vođenja stečajnog postupka, kako bi se prebacila na račune članova kriminalne organizacije prije zaključenja stečajnog postupka, a kasnije, po mogućnosti nadoknadila na račun Privrednog suda iz prodaje imovine stečajnog dužnika...U tom slučaju država bi ostala neoštećena, dok bi oštećeni bili stečajni dužnici i njihovi povjerioci. Drugi način, u situacijama kada se troškovi stečajnog postupka koje su prouzrokovali članovi kriminalne organizacije ne avansiraju sa računa Privrednog suda, već se nezakonito uvećavaju na štetu stečajnog dužnika i njegovih povjerilaca, a u korist kriminalne organizacije”, piše u naredbi o pokretanju istrage.

SDT tereti Jovanića da je izdavao naređenja svim članovima kriminalne grupe koju je formirao, davao im instrukcije i uputstva.

Zejaka terete da je, po njegovom nalogu, imao zadatak da u predmetima u kojima se pojavljuje kao stečajni upravnik, odugovlači stečajni postupak u cilju prouzrokovanja što većih troškova. Iste uloge, tvrdi SDT, imali su i Snežana Jović, Sanja Lješković, Sreten Mrvaljević, Ranko Radinović.

Po Jovanićevom nalogu oni su u tim postupcima angažovali saradnike, advokate, fizičko obezbjeđenje čak i u situacijama kada je to nepotrebno.

”A sve u cilju prouzrokovanja što većih troškova stečajnog postupka”.

Po nalozima i uputstvima organizatora kriminalne organizaije oni su i transferisali sredstva na račune članova kriminalne organizacije.

FINGIRALI PROCJENE

U spisima SDT-a piše i da su osumnjičeni, kada bi se u postupcima pojavili kao procjenitelji, fingirali procjene.

Zejak je, piše u spisima, po prethodnom dogovoru sa drugim procjeniteljima, u takvim slučajevima dogovarao da ispostave fiktivne ponude, kako bi svoju ponudu za procjenu imovine predstavio kao najpovoljniju:

”A koja procjena imovine višestruko prevazilazi realne troškove procjene i koja je u suprotnosti sa odredbama 43, 44, 45 i 46 Zakona o sudskim vještacima”.

Terete ga i da je, u predmetima u kojima se pojavljivao kao saradnik stečajnog upravnika, fiktivnim procjenama i inventarisanjem, uvečavao troškove stečajnog postupka.

”I na osnovu fiktivno pruženih usluga primao sredstva sa računa stečajnog dužnika, a u korist kriminalne organizacije, te eventualno transferiše sredstva po nalozima i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Blaža Jovanića”.

I ostale stečajne upravnike terete da su isto radili.

Globarevića, Čelebićevu i Perovića terete da su, djelujući u ime okrivljenih pravnih lica “Titan security”, “Top force system” i “Securitas Montenegro”, imali zadatak da neistinito fakturišu usluge fizičkog obezbjeđenja objekata stečajnih dužnika ili ih višestruko uvećavaju na teret stečajnih dužnika, a u korist kriminalne organizacije.

SDT tereti Markišića i Golubovića da su, po zahtjevima Zejaka i Lješkovićeve, dostavljali fiktivne podnude za procjenu imovine stačajnih dužnika: “U prethodno dogovorenom iznosu”.

To su činili kako bi ponude članova kriminalne organizacije koji učestvuju u stečajnom postupku bile najpovoljnije.

Nikolića terete da je u stečajnom postupku za preduzeća “Trgošped” Rožaje primio iznos protivpravne imovinske koristi za kriminalnu organizaciju, a Lakovićevu da je kao osnivač “Ogimar MNE” registrovala web sajt za oglašavanje stečajnih postupaka, kako bi fakturisala usluge Privrednom sudu i sticala sredstva za kriminalnu organizaciju.

”PLAĆALI” IZMIŠLJENE SARADNIKE

Prema tvrdnjama SDT-a Jovanić, Zejak i Lješkovićeva su u periodu od 8. maja do 31. jula 2018. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja sebi pribavili 61.760,63 eura, a u istom iznosu oštetili “Euromix Tours” iz Budve.

Tužioci su utvrdili i kako je dogovarana pljačka tog preduzeća, u kom je Jovanić bio stečajni sudija, Zejak stečajni upravnik, a Lješkovićeva namještenim ponudama odabrana za procjenitelja.

U spisima piše da je Zejak nezakonito prouzrokovao troškove na način što se sa Golubovićem dogovorio da ispostavi dvije ponude za procjenu imovine - u svoje, i u ime procjenitelja Vere Grubač, kako bi najpovoljnija bila unaprijed dogovorena procjena Sanje Lješković, na iznos od 26.000 eura.

Jovanić je potom, na Zejakov zahtjev, odredio troškove za Lješković, a potom nezakonito odredio isplatu troškova postupka angažovanom advokatu Snežani Jović, u iznosu od 18.659,8 eura, kao i 17.035,8 eura na ime nepoznatog stručnog saradnika kog je navodno angažovao Zejak.

”Za koje u spisima predmeta nema dokaza da su nastali i traženi, a koji su sa prolaznog računa Privrednog suda, po prethodnoj uplati stečajnog dužnika, isplaćeni stečajnom mupravniku Zejaku”.

Na isti način su, tvrdi SDT od 8. marta do 20. aprila 2019. godine, oštetili firmu “Sotto la colina” iz Podgorice, koju su oštetili za 40.000 eura. U tom postupku stečajna upravnica bila je Jovićeva, a stečajni sudija Jovanić.

Terete ih i da su iste godine, od 8. maja do 31. decembra, beransku firmu “Tehnostar” oštetili za više od 50.000 eura. U tom predmetu “napupmali” su troškove obezbjeđenja na 16.073,64 eura, za što u spisima predmeta nema dokaza da su opravdani, nastali i traženi. Jovićeva je i u tom predmetu bila stečajna upravnica.

U tom predmetu ona je ignorisala podnijeti akt o namjeri reorganizacije i bez odobrenja stečajne sutkinje Milice Vlahović izvršila je uplatu sa računa firme “Tehnostar” na račun Zejaka, koji je nezakonito ispostavio račun za procjenu imovine na iznos od 34.000 eura.

Na gotovo istovjetan način novac su izvlačili i u stečajnim postupcima “Jastreb”, “Trgošped”, “Montel”, “Princ&CO”, “Bjelasica rada”.

U akciji kojom je rukovodio glavni specijalni tužilac Vladimir Novović 9. maja uhapšeni su Jovanić, stečajni upravnici Saša Zejak, Sreten Mrvaljević, Sanja Lješković, Ranko Radinović, advokatica Snežana Jović i vlasnici firmi za privatno obezbjeđenje Pavić Globarević i Darko Perović.

Sudiji Ašaninu oteo predmet, pa izvukao oko 100.000 eura

Jovanićevu grupu SDT sumnjiči da je u periodu od 4. septembra 2018. do 30. aprila naredne godine za oko 100.000 eura oštetila stečajnog dužnika “Nega Tours Montenegro”, te da su i taj novac podijelili međusobno.

U spisima SDT-a piše da je Jovanić u tom predmetu, kako bi mogli da ostvare kriminalni plan, nezakonito oduzeo slučaj stečajnom sudiji Zoranu Ašaninu i dodijelio ga samom sebi.

Specijalni tužioci pojašnjavaju da je Jovanić nakon toga, sa Jović nezakonito postupao u tom predmetu, u kom su ignorisali i akte Apelacionog suda.

Uprkos dokazima da su sva potraživanja namirena i suprotno čl. 133 Zakona o stečaju kojim bi se konstatovalo bankrotstvo, oni su nezakonito prouzrokovali troškove stečajnog postupka na račun stečajnog dužnika, piše u spisima SDT-a.

Objašnjavaju da se Jović, kao stečajna upravnica, dogovorila sa Zejakom da suprotno čl. 43, 44 i 45 Zakona o sudskim vještacima dostavi troškovnik za procjenu imovine stečajnog dužnika na iznos od 48.000 eura:

”Što je isti i učinio, nakon čega je ove troškove, kao i navodne troškove u vezi sa angažovanjem saradnika, u iznosu od 5.441,70 eura i troškove fizičkog obezbjeđenja objekta u iznosu od 47.567,52 eura, suprotno čl.153 st.1 Zakona o parničnom postupku, odobrio i isplatio stečajni sudija Jovanić Blažo, a za koje troškove u spisima predmeta nema dokaza da su opravdani, nastali i traženi”.

Pojašnjeno je da je taj novac transferisan na račune Sanje Lješković, Zejaka, Jovićeve i firme “Titan Security”.

Bonus video: