DA LI JE UGROŽENA BEZBJEDNOST NA AERODROMU TIVAT

Ko je "prizemljio" operatere bezbjednosti

Dugogodišnji službenici na tivatskom aerodromu tvrde da su im ugrožena radna prava, ali i sloboda kretanja unutar “sterilne zone”. KD operateri traže objašnjenje za čekanje provjere tvrdeći da se iza svega krije nečija namjera da na njihove pozicije dovedu privatne zaštitare. Aerodromi Crne Gore tvrde da posao na Aerodromu Tivat ne trpi zbog toga što šest KD operatera mjesecima radi u smanjenom obimu

54741 pregleda 16 komentar(a)
Pogled na tivatski aerodrom
Pogled na tivatski aerodrom

Šestoro operatera iz Službe bezbjednosti na Aerodromu Tivat mjesecima u punom kapacitetu ne mogu da obavljaju poslove zaštite i obezbjeđenja, jer od prošlog ljeta čekaju vanredne bezbjednosne provjere od Agencije za nacionalnu bezbjednost i Uprave policije.

Dugogodišnji službenici, koji imaju jedno od najodgovornijih zaduženja u sistemu bezbjednosti na aerodromu, tvrde da su im zbog višemjesečnog čekanja provjere podobnosti ANB-a ugrožena radna prava ali i sloboda kretanja unutar aerodromskih prostorija.

Zbog čekanja provjere podobnosti, operater Aerodroma Tivat ovim službenicima nije izdao validne aerodromske ID kartice za pristup bezbjednosnoj zoni čime im je i blokiran dolazak na radne pozicije, koje po sistematizaciji bi trebalo da pokrivaju, a koje se nalaze u zoni restriktivnog pristupa.

”Bez objašnjenja od prošlog ljeta čekamo bezbjednosnu provjeru ANB-a i Uprave policije, a do sada nam niko nije dao pojašnjenje zbog čega ne dobijamo dokument. Mi smo dugogodišnji radnici, bez mrlje u karijeri, ali vjerujemo da se iza predugog čekanja provjere ANB-a krije nečija namjera da na naše pozicije dovede druge ljude. U prilog našoj tvrdnji govori i podatak da su Aerodromi Crne Gore prošle godine usvojili Plan javnih nabavki za 2022. godinu kojim su predvidjeli angažovanje ljudstva van sistema firme. Dakle, tim dokumentom nijesu planirali angažovanje godinama zapošljenih, licenciranih i obučenih operatera za protivdiverzionu kontrolu lica, robe i stvari na aerodromu, već da angažuju spoljašnje službenike privatne firme za obezbjeđenje i to za ogromne plate, koje su višestruko veće od naših”, tvrde operateri, koji zbog poslova zaštite i obezbjeđenja koji obavljaju nijesu željeli javno da iznose svoja imena.

Aerodromi Crne Gore u odgovoru “Vijestima” potvrdili su da u Službi bezbjednosti Aerodroma Tivat bezbjednosne provjere ANB-a trenutno čeka šest zaposlenih.

”Jedan od njih provjere čeka od 27. jula 2021. a četvoro od 14. septembra 2021. i jedan zaposleni od 25. oktobra 2021 godine. Provjera ANB-a radi se za sve zaposlene u Službi bezbjednosti, najmanje jednom godišnje, tako da su sve šestoro ranije imali i dobijali potrebne provjere. Preciznosti radi, neki od njih dobijali su je više puta, jer su većina dugogodišnji zaposleni u Aerodromu Tivat, neki i sa stažom dužim od deceniju. Aerodromi su iz svoje nadležnosti preduzeli korake u cilju dobijanja informacija od ANB-a. Dobili smo odgovor da Agencija za nacionalnu bezbjednost nema rok u kojem su obavezni da odgovore na traženu provjeru. Takođe, informisali su nas da su za pomenute zaposlene provjere u toku”, piše u odgovoru Aerodroma Crne Gore.

Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost nijesu odgovorili “Vijestima” - kada su tražene bezbjednosne procjene za operatere za protivdiverzioni pregled sa tivatskog aerodroma, zbog čega nema ni objašnjenja zbog čega zaposleni mjesecima čekaju na taj dokument bez kojeg ne mogu da pristupe bezbjednosno - zaštićenoj zoni.

Povezani sa BIL licima?

Aerodromi Crne Gore angažovali su prošle godine internog auditora Velizara Darmanovića, koji je u avgustu 2021. godine uradio vanredni dokument - Preporuke za poboljšanje bezbjednosti na Aerodromu Tivat.

U jednom dijelu izvještaja, koji ima oznaku tajnosti, Darmanović je napisao: “Rotacijom KD operatera u zoni A i C osim za poboljšanje njihovih sposobnosti, onemogućila bi se mogućnost dogovora da se propuste određeni predmeti u bezbjednosno - zaštićenu zonu”.

”Ovo tim prije jer je jedan dio službenika Službe bezbjednosti blizak određenim kriminalnim krugovima i BIL licima, pa je potrebno pažljivo osmisliti njihovo rotiranje i nadziranje u određenim trenucima. Određen broj KD kontrolora, povezan sa BIL licima, treba provjeriti mogućnost njihovog prerasporeda i nadziranja”, piše u preporukama internog auditora.

Aerodrom Tivat
Aerodrom Tivatfoto: Shutterstock

Interni kontrolor nije naveo imena sumnjivih službenika, ali ni razloge niti dokaze na osnovu kojih je izveo takav zaključak u preporukama. Nije napisao ni kako bi trebalo te službenike “nadzirati” niti ko bi to trebalo da učini.

Aerodromi Crne Gore tvrde da zaposlenima, koji nemaju provjeru ANB-a, ne ugrožavaju nijedno pravo, ali i da u izvještaju interne kontrole nigdje ne piše da “službenike treba pratiti”.

”Svi oni pokrivaju pozicije u Službi bezbjednosti za koje nije potrebna provjera ANB-a, van sterilne zone, a poslovi koje obavljaju, po ugovoru su u opisu njihovog radnog mjesta. Zbog zaštite integriteta zaposlenih naglašavamo da u izvještaju Interne kontrole nigdje ne piše da ih treba pratiti. Nadzor nad svim mjerama iz Securitya, i onima koji ih primjenjuju, obavezuju nas međunarodni propisi kojih se Aerodromi Crne Gore pridržavaju. Jedan od vidova nadzora nad mjerama bezbjednosti i onima koji ih primjenjuju je i izvještaj Interne kontrole kvaliteta mjera bezbjednosti”, tvrde u Aerodromima.

Zaposleni, koji čekaju provjere, tvrde da je vrlo indikativno da ih je neko ko nije pripadnik bezbjednosnih službi - označio da su povezani sa BIL licima.

”Želimo da znamo na osnovu kojih podataka i saznanja je Darmanović sve nas klasifikovao da smo povezani sa BIL licima. Ako to već znaju, on i rukovodstvo Aerodroma Crne Gore, imaju li dokument da su o tome upoznali nadležne organe, jer ako nijesu onda čine krivično djelo - prikrivanja”, navode KD operateri.

Obučavaju zaštitare

Aerodromi Crne Gore tvrde da posao na Aerodromu Tivat ne trpi zbog dugog čekanja na provjere ANB-a jer su na tim pozicijama raspoređeni operateri kojima Služba bezbjednosti već raspolaže i koji imaju neophodne licence i provjere.

”Svakako, u cilju prevazilaženja problema Aerodromi Crne Gore pokrenuće nužne izmjene kojima bi za provjeru bio ostavljen razuman rok, nakon kog bi, ukoliko je odgovor negativan ili ukoliko ga nema, zaposleni bili raposređeni na druga radna mjesta”, pojasnili su.

U vanrednom izvještaju, interni auditor Darmanović u avgustu 2021. godine, ipak, navodi da je ozbiljan manjak KD operatera na tivatskom aerodrom, da bi službu trebalo popuniti sa najmanje još 20 službenika jer tokom tri ljetna mjeseca rade u tri smjene...

KD operateri, koji čekaju provjeru, tvrde da firma želi da ih se iz nekog razloga - oslobodi, zbog čega su u toku obuke na koju su se mahom prijavili zaštitari privatne sekjuriti firme “Guardian World”, čiji je vlasnik Darko Perović, koji je nedavno uhapšen u sklopu istrage SDT-a protiv predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.

”Centar za obuku obučava prijavljene kandidate privatne sekjuriti firme za M1, M2, M3 Module, a po zakonu M2 i M3 su povjerljivi, pa i polaznici moraju imati pozitivnu bezbjednosnu procjenu ANB-a. Oni ih nemaju, pa je pitanje ko je dozvolio njihovu obuku jer je to kršenje bezbjednosnih procedura. Predavanja i teme na tim obukama su definisane Nacionalnim programom bezbjednosti kao i precizan broj časova, a imamo podatke da za neke module nije održana ni polovina časova. Sve je ovo lako provjeriti jer se svaki ulazak svih osoba u sterilnu zonu, osoba koje nijesu zaposlene na Aerodromima Crne Gore, moraju najaviti i Graničnoj policiji. Obuke drži licencirani instruktor Velizar Darmanović, a kada ne stigne, pomaže mu i D.V. koji nema licencu za taj posao”, tvrde oni.

Aerodrom Tivat
foto: Siniša Luković

Aerodromi Crne Gore potvrdili su da Centar za obuku svakodnevno dobija zahtjeve za stručno obučavanje, a jedan od njih je i zahtjev agencije “Guardian Word” od 9. marta 2022. godine.

”Tražili su obuku za zaposlene za Modul 1, 2 i 3. Što im je uredno fakturisano. Trenutno su u procesu obuke za Modul 2 (obuka za II grupu). Od 15 kandidata koji su platili obuku, njih četvoro položilo je Modul 1 i 2, dok obuka za Modul 3 još nije počela. Niko od njih nema radni angažman u ACG. Velizar Darmanović svoje usluge naplaćuje 30 eura po času, a broj časova zavisi od Modula koji predaje. Broj kandidata po grupi može biti maksimum 30. Sertifikati se obnavljaju svake dvije godine i nije nužno da zbog toga u ACG bude zaposlen usko specijalizovani licencirani predavač za tu oblast. Čak bi i angažovanje instruktora na osnovu ugovora o radu za kompaniju predstavljalo znatno viši izdatak od onog koji izdvajamo za časove Darmanovića. Napominjemo da su u tu cijenu uključeni svi dodatni troškovi, poput prevoza do Tivta, prazničnih dnevnica, rada vikendom”, odgovorili su Aerodromima Crne Gore, navodeći da u ovom trenutku nemaju zaposlenog kojii ima važeće rješenje za obavljanje poslova instruktora od Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

ACV: Dvije osobe imaju licencu za obuku

Agencija za civilno vazduhoplovstvo odgovorila je “Vijestima” da trenutno dvije osobe imaju licencu za instruktore bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

”Velizar Darmanović ima licencu za obuku, a postupak odobravanja ide tako što se kandidat obraća ACV i dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za instruktora, nakon čega se polaže odgovarajući ispit. Agencija je od 2009. godine do danas odobrila 7 lica za instrukore bezbjednosti. Lice D.V. je imalo odobrenje za instrukora u ranijem periodu, ali u ovom trenutku on nema odobrenje ACV-a za izvođenje nastave”, piše u odgovoru inspektora ACV-a Krsta Pavićevića.

Ombudsman piše izvještaj

KD operateri su se zbog predugog čekanja dokumenta ANB-a obratili pritužbom zaštitniku ljudskih prava i sloboda.

Ombudsman je odgovorio “Vijestima” da su se zaposleni obratili i njima, ali da je predmet u fazi postupanja.

”Podnosioci pritužbe obaviješteni su o preuzetim aktivnostima. Budući da je postupak pred zaštitnikom povjerljiv, bliže informacije i podaci ne mogu biti dostupni trećim licima, koji nisu stranke u postupku”, piše u odgovoru zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Zbog dugog trajanja procedure provjere njihove podobnosti objašnjenje i odgovore od rukovodstva “Aerodroma Crne Gore” tražila je i Sindikalna organizacija Aerodromi Crne Gore - Aerodrom Tivat.

”Prepoznajući značaj ovog problema u očiglednom višemjesečnom zastoju u izdavanju validne dokumentacije za zaposlene, a samim tim i urednom funkcionisanju aerodromske službe bezbjednosti, prinuđeni smo da reagujemo i da vam se ovim putem obratimo sa zahtjevom da se bez daljeg odlaganja ovom problemu posveti dužna pažnja i pronađe adekvatno rješenje kako bi se ova neprihvatljiva situacija otklonila a sve eventualni buduće slične pojave preduprijedile”, piše u dopisu Sindikalne organizacije sa tivatskog aerodroma.

Odakle tajna služba u cijeloj priči?

Iz Sindikalne organizacije Aerodroma Tivat, u obraćanju rukovodstvu Aerodroma Crne Gore, citirali su zakonske odredbe prema kojima je jasno piše da provjera podobnosti “lica ex officio” obavlja organ uprave nadležan za policijske poslove, odnosno Uprava policije, a ne Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“Primjenjiva zakonska norma ni na koji način ne propisuje aktivnost Agencije za nacionalnu bezbjednost, pa otuda opravdano pitanje zbog čega se navodno insistira na kontroli i provjerama koje nisu predviđene zakonom niti bilo kojim drugim primjenjivim propisom. Od zaposlenih informisani smo da je dopunska provjera ANB-a uslov koji je predviđen dokumentom, koji se naziva Program bezbjednosti. Ovakav dokument predviđen je članom 139 ZOVS-a, koji ‘donosi Vlada na predlog Odbora za bezbjednost’, a koji dokument naročito sadrži mjere koje će se sprovoditi radi obezbjeđenja civilnog vazduhoplovstva od radnji nezakonitog ometanja, subjekte nadležne za sprovođenje mjera sa opisom mjera koje su dužni da preduzimaju operateri i drugi subjekti i program obuke za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva. U pitanju je dokument, koji ima oznaku tajnosti i čija se sadržina ne može provjeriti, pa se postavlja pitanje da li se njime mogu propisivati dodatne mjere, ovlašćenja i obaveze bilo kog državnog ili drugog organa ili subjekta, mimo načina i postupanja kako je to uređeno pozitivnim propisima i primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima”.