Ponovo će se suditi doktorima bjelopoljske bolnice

Zbog smrti novorođenčeta i inficiranja beba u bjelopoljskoj bolnici 2014. godine

13413 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Screenshot/TV Vijesti
Foto: Screenshot/TV Vijesti

Ljekarima bjelopoljske bolnice ponovo će se suditi zbog smrti novorođenčeta i inficiranja beba u bjelopoljskoj bolnici 2014. godine.

To je odlučilo vijeće Apelacionog suda, koje je ukinulo oslobađajuću presudu i postupak vratilo na ponovno odlučivanje.

Iz Apelacionog suda saopštili su da su nakon sjednice vijeća održane 24. maja donijeli rješenje kojim su uvažene žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih Predraga Karišika, Eldina Salemovića, Slaviše Knežević, Vučića Rakonjca i njihovih punomoćnika.

Istim rješenjem ukinuta je presuda bjelooljskog Višeg suda od 14.oktobra 2021. i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Ukinutom presudom optuženi Tomislav Jeremić, Zvonko Puletić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević, oslobođeni su od optužbe da su izvršili krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ CG, u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ CG.

"Odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih i njihovih punomoćnika, vijeće Apelacionog suda je utvrdilo da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje se nijesu mogle otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom. Po ocjeni vijeća Apelacionog suda prvostepeni sud nije uzeo kao osnov za odlučivanje u ponovljenom postupku nakon odluke Vrhovnog suda Crne Gore Kzz. br. 13/18 od 14.11.2018.godine, izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021.godine, smatrajući da je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju izmijenilo optužnicu na štetu optuženih, već raniju optužnicu i svoju odluku zasnovao na činjeničnom utvrđenju iz ranije optužnice Višeg državnog tužilaštva, što predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka", piše u saopštenju.

Sudije Apelacionog suda obrazložile su da su oni, nasuprot takvom stavu prvostepenog suda, ocijenili da izmijenjenom optužnicom od 26.02.2021.godine u dijelu činjeničnog opisa nijesu dodate nove inkriminisane radnje, kao ni novi blanketni propisi, već je tužilaštvo izmijenilo optužnicu shodno nalozima Vrhovnog suda Crne Gore i dopuni mišljenja Sudskomedicinskog odbora od 22.07.2019.godine.

"Naloženo je prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede iz rješenja Apelacionog suda i za osnov prilikom odlučivanja uzme izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021.godine, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu. Podsjećamo da je prethodno Viši sud u Bijelom Polju presudom K.br. 27/15 od 28.07.2017.godine osudio okrivljene Jeremić Tomislava i Haku Tahirović na kaznu zatvora u trajanju od po 7 mjeseci, a okrivljene Zvonka Puletića i Jelu Cimbaljević na kaznu zatvora u trajanju od po 6 mjeseci koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju, koju je Apelacioni sud Crne Gore presudom Kž.br. 136/17 od 20.02.2018.godine preinačio u dijelu odluke o kazni na način što su svi okrivljeni osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godine. Vrhovni sud Crne Gore je odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, ukinuo presude Višeg suda u Bijelom Polju i Apelacionog suda Crne Gore i naredio da se održi novi glavni pretres pred prvostepenim sudom".

Karišik: Ukidanje presude dokaz da su roditelji bili u pravu

Jedan od roditelja inficiranih beba Predrag Karišik je kazao da je presuda Apelacionog suda još jedan dokaz koliko su roditelji bili u pravu i koliko dokaza ima da se ljekari oglase krivim i osude.

“Današnja odluka Apelacionog suda je šamar sudskom vijeću u Bijelom Polju na čelu sa Draganom Mrdakom i njihovoj skandaloznoj presudi i ujedno smjernica da ne dođe do novog skandala.

Koliko su oni krivi i kolika je veza i pritisak, na drugoj strani je pravda, upornost ljubav prema deci i na kraju pobjeda”, kazao je Karišik.

Bonus video: