prijetnje ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju napadom na život ili tijelo

Palavrtića prekršajno gone za napad na novinarku "Vijesti"

Tužiteljka Ljubica Caković utvrdila da nema elemenata krivičnog djela u postupanju Plavljanina prema novinarki Jadranki Ćetković

19738 pregleda 6 komentar(a)
Napao i vrijeđao nakon izlaska iz sudnice: Palavrtić, Foto: Jadranka Ćetković
Napao i vrijeđao nakon izlaska iz sudnice: Palavrtić, Foto: Jadranka Ćetković

Plavljanin Elvis Palavrtić neće krivično odgovarati za krivično djelo - prinuda, počinjeno na štetu novinarke Jadranke Ćetković, već će protiv njega biti podnijeta prekršajna prijava.

To je odlučilo bjelopoljsko tužilaštvo, koje je odbacilo krivičnu prijavu Uprave policije protiv Palavrtića.

”Jer u radnjama osumnjičenog nema elemenata prijavljenog krivičnog djela, niti drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, obrazložila je tužiteljka Ljubica Caković.

Ona je uputila novinarku da, ukoliko nije saglasna s takvom odlukom, Osnovnom sudu u Bijelom Polju podnese optužni predlog protiv osumnjičenog ili podnese pritužbu na rješenje o odbacivanju krivične prijave.

Palavrtić je uhapšen 18. juna zbog sumnje da je dan ranije, ispred zgrade Višeg suda u Bijelom Polju, napao Ćetković.

Novinarka je tada policiji prijavila da se Palavrtić, uz psovke i uvrede, zaletio ka njoj, dok ga je fotografisala.

Incident koji je Ćetković prijavila dogodio se nakon što je u sudnici okončano iznošenje završnih riječi u ponovljenom postupku, u kom Palavrtić, Dragan Aković, Sead Kurpejović, Albin Hot, Dragoljub Davidović, Elfad Kurpejović i Emil Ciriković odgovaraju zbog kriminalnog udruživanja i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

”Riječi: ‘Šta snimaš, nemoj da snimaš, pašče jedno, pas ti majku je*o’, koje je osumnjičeni Palavrtić Elvis, kritične prilike uputio oštećenoj, ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju napadom na život ili tijelo oštećene, u smislu postojanja krivičnog djela prinuda iz čl. 165 Krivičnog zakonika Crne Gore, a kako osumnjičeni u odnosu na oštećenu u konkretnom slučaju nije primijenio bilo koji oblik sile, niti je svojim postupanjem spriječio istu da obavi poslove iz okvira svog radnog zadatka koji je kao novinar imala - fotografisanje učesnika u sudskom postupku, to slijedi zaključak da u radnjama osumnjičenog nema elemenata prijavljenog krivičnog djela, niti drugog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već se u konkretnom slučaju radi o prekršaju iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru”, napisala je tužiteljka.

Caković ističe da će Sudu za prekršaje u Bijelom Poiju podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Palavrtića.

Tužiteljka je, u rješenju, podučila da je radnja krivičnog djela prinuda - prinuda upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje u odnosu na drugo lice da nesto učini, ne učini ili trpi.

”Upotrijebljena prijetnja treba da je ozbiljna, tj. da se prijeti takvim zlom i na takav način da njome može proizvesti posljedice djela isključivo se najavijuje napad na život ili tijelo lica kome se priijeti i ona mora biti neposredna, takva da stavija do znaja da će uslijediti u skoroj ili daljoj budućnosti”, napisala je tužiteljka.

Ona pojašnjava da se silom smatra upotreba snage prema nekom licu, koja je upravljena na to da ono izvrši određenu radnju...

“Krivično djelo je izvršeno kad lice prema kome se vrši prinuda nešto učini, ne učini ili trpi, pri čemu mora postojati uzročni odnos izmedu ponašanja pasivnog subjekta i upotrijebljene prinude... Iz prikupljenih dokaza, i to iz izjave svjedoka oštećenog Ćetković Jadranke i svjedoka Sošić Zorana, kao i iz odbrane osumnjičenog proizilazi da je osumnjičeni oštećenu Jadranku Ćetković vrijeđao, koja je obavljala svoju novinarsku djelatnost - fotografisala ga kao učesnika u krivičnom postupku pred Višim sudom u Bijelom Polju.