I Luka Bar se pominje u izvještaju: Krijumčarenje ilegalne robe u jugoistočnoj Evropi

"Krijumčari traže alternativne puteve zbog mjera osmišljenih da ograniče migracione tokove i kovid-19, dislokacije velikih zapljena kokaina u Belgiji i Holandiji i poremećaja izazvanih ratom u Ukrajini", naveo je koautor istraživanja Volter Kemp

21414 pregleda 3 komentar(a)
Luka Bar, Foto: Shutterstock
Luka Bar, Foto: Shutterstock

Kontejnerske luke u jugoistočnoj Evropi sve više se koriste za krijumčarenje ilegalne robe, ističe se u izvještaju "Lučke pukotine: Istraživanje pomorskih balkanskih ruta", koji je danas objavila Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Autori navode da je zbog niza velikih zapljena kokaina, heroina i cigareta od 2018. godine, tradicionalna "balkanska ruta" krijumčarenja preko kopna dopunjena pomorskim rutama u lukama Jadranskog, Egejskog i Crnog mora.

"Krijumčari traže alternativne puteve zbog mjera osmišljenih da ograniče migracione tokove i kovid-19, dislokacije velikih zapljena kokaina u Belgiji i Holandiji i poremećaja izazvanih ratom u Ukrajini", naveo je koautor istraživanja Volter Kemp.

Velike zapljene kokaina, koji se obično skriva u kutijama banana, u lukama kao što su Drač u Albaniji, Ploče i Rijeka u Hrvatskoj i Solun u Grčkoj podstiču sumnju da luke jugoistočne Evrope postaju sve privlačnije za krijumčare, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da sumnju dodatno pojačavaju i velike zapljene heroina u lukama Konstanca u Rumuniji, Koper u Sloveniji i Varna u Bugarskoj, kao i dugogodišnji problem šverca cigareta, posebno kroz luke Bar u Crnoj Gori i Pirej u Grčkoj.

"U nekim lukama izgleda da postoje ćelije kriminalnih grupa koje djeluju kao dio širih transnacionalnih mreža. Nekoliko luka su magneti za kriminal, privlačeći ne samo lokalne kriminalne grupe, već i one iz zemalja bez izlaza na more, a kojima je potreban izlaz na more", istakao je glavni autor izvještaja Ruđero Skaturo.

U izvještaju se navodi da se bezbjednost luka u jugoistočnoj Evropi poboljšala u protekloj deceniji zahvaljujući većem ulaganju u tehnologiju, usklađivanju sa međunarodnim bezbjednosnim standardima, kao i podršci organizacija poput Kancelarija UN-a za borbu protiv droge i kriminala i EUROPOL-a, kao i kroz bilateralnu pomoć, ali da korupcija oslabljuje tehnička poboljšanja.

Izvještaj naglašava i ranjivost rijeke Dunav na krijumčarenje.

"Dunav je izgleda mrtva tačka i zaslužuje veću pažnju, posebno zbog potencijala za šverc goriva", rekao je Volter Kemp.

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) je mreža profesionalaca koji rade na prvim linijama borbe protiv ilegalne ekonomije i kriminala, navodi se u izvještaju.