Tražimo sredstva, ali nas država ne čuje

- Iz Uprave policije tvrde da su pozornici, koji su prvi stigli na mjesto zločina, reagovali dobro - s obzirom na to da nisu opremljeni i obučeni za postupanje u najsloženijm policijskim zadacima

- Sredstva koja se operedjeljuju su minimalna i nedovoljna, a to nije problem koji traje godinu, već neki duži vremenski period, poručili iz UP

41164 pregleda 22 komentar(a)
Zaštitnih prsluka nema za sve: policija u akciji (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Zaštitnih prsluka nema za sve: policija u akciji (ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Policijski pozornici nemaju zaštitnu opremu - pancire, šlemove, balističke štitove, rade u uniformama starim sedam godina, a gorivo za stare, službene automobile na izmaku je, pa će tražiti dodatan novac za to.

To je “Vijestima” saopšteno iz Uprave policije, na set pitanja o opremljenosti i obučenosti njihovih pripadnika nakon tragedije na Cetinju kada je smrtno stradalo 11 osoba, a šest ranjeno.

”Sredstva koja se operedjeljuju su minimalna i nedovoljna, a to nije problem koji traje godinu, već neki duži vremenski period”, poručili su iz službe kojom rukovodi Zoran Brđanin.

Cetinjanin Vuk Borilović, 12. avgusta ubio je deset a ranio šest sugrađana. I on je tog dana ubijen. Dio javnosti tvrdi da je policija reagovala sa zakašnjenjem i neadekvatno.

Oni to demantuju i tvrde da su pozornici, koji su prvi stigli na mjesto zločina, reagovali dobro - s obzirom na to “da nisu opremljeni i obučeni za postupanje u najsloženijm policijskim zadacima”.

Odgovarajući na pitanje, u konteksu dešavanja na Cetinju, šta su prioriteti za nabavku i kakvi pravilnici i akti treba da se donesu da bi se u slučaju onako visokorizične situacije djelovalo brže, saopštili su:

”Prioritet za nabavku na prvom mjestu jeste taktička zaštitna oprema za redovni sastav policije koji se sastoji od zaštitnih prsluka i šlemova kao i određeni broj štitova adekvatne balističke zaštite. Takođe, jedan od prioriteta je i obnavljanje dugog i kratkog naoružanja na ličnom zaduženju službenika policije. Kada se govori o dokumentima koji su potrebni za postupanje policije u visokorizičnim situacijama, pored postojećih propisa, potrebne su nam određene standardne operativne procedure čija je izrada planirana uz pomoć međunarodnih partnera u čijim zemljama su prisutne slične situacije i koji posjeduju odgovarajuću obuku i opremu”.

Policijski službenici opšte nadležnosti, tvrde, opremljeni su osnovnim materijalno - tehničkim sredstvima, naoružanjem i opremom neophodnom za obavljanje redovnih poslova i zadataka: “Ovdje svakako spadaju i sredstva prinude predviđena i propisana Zakonom o unutrašnjim poslovima (službena palica, sredstva za vezivanje, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, vatreno oružje)”.

policija
foto: Boris Pejović

”Policijski službenici koji obavljaju pozorničko - patrolnu djelatnost ne posjeduju zaštitnu opremu za individualnu zaštitu od ugrožavanja vatrenim oružjem (zaštitni prsluci - panciri, zaštitni šlemovi, zaštitni balistički štitovi). Uprava policije je realizovala proceduru nabavke taktičke opreme, preciznije, određenog broja zaštitnih prsluka, u odnosu na ranije opredijeljena sredstva za ovu svrhu, koji su nakon faze testiranja, u najkraćem mogućem roku zaduženi interventnim jedinicama policije u centrima bezbjednosti. Svakako, zaštitne prsluke je neophodno obezbijediti i za ostali - kompletan policijski sastav”.

Iz UP poručuju da rukovodstvo Uprave policije u svakom trenutku zna šta je sve od uniforme, osnovnih i specijalističkih sredstava, opreme, uključujući i zaštitnu opremu, neophodno za policijske službenike, šta je ono što nedostaje ili šta bi morao imati svaki njen pripadnik i kakvi su standardi savremenih policijskih organizacija.

”Uprava policije u više navrata tražila obnavaljanje postojeće opreme, ali i nabavku nove kako bi se poboljšali uslovi rada, a samim tim i unaprijedila efikasnost policijskih službenika. Uprava policije nije zadužena za obezbjeđivanje budžetskih sredstava za svaku godinu koja bi bila namijenjena za unapređenje materijalno – tehničkih kapaciteta policije. Sredstva koja se operedjeljuju su minimalna i nedovoljna, a to nije problem koji traje godinu dana, već neki duži vremenski period”, saopšteno je “Vijestima”.

UNIFORME STARE SEDAM GODINA

Na pitanje - da li je tačno da službenici UP nemaju osnovna sredstva za rad, među kojima su i službeni automobili, gorivo, uniforme, obuća, odgovaraju da su komplete uniforme, policijski službenici opšte nadležnosti, posljednji put zadužili tokom 2015/2016. godine, dok su njeni pojedini djelovi nabavljani i kasnije.

”Svakako, postoji potreba za obnovom postojećih kompleta i djelova uniforme, imajuću u vidu da je to predviđeno i rokovima koji su propisani za korišćenje i upotrebu postojećih uniformi. Takođe nameće se potreba zaduženja iste za policijske službenike koji su završili školovanje za zvanje policajac, kao i one koji će to učiniti tokom ove i naredne godine. U zavisnosti od obezbijeđenih i raspoloživih budžetskih sredstava, opredijeljenih za ovu svrhu, Uprava policije će realizovati ovu aktivnost”.

Cetinje ustoličenje, policija
foto: Boris Pejović

Kada su u pitanju vozila koja koriste službenici Uprave policije, osim patrolnih i vozila kriminalističke policije koja su obezbijeđena putem Operativnog lizinga, poručuju da se nameće potreba za obnavljenjem voznog parka, prvenstveno vozilima za potrebe Interventnih jedinica, koja su dotrajala.

”Goriva za potrebe Uprave policije trenutno ima, uz ograničena opredijeljena sredstva koja su nametnuta budžetom, pa postoji potreba da se već u posljednjem kvartalu godine, traže dodatna sredstva za ove potrebe. Ono što je ipak neophodno istaći je činjenica da budžetom koji je predviđen za potrebe Uprave policije za 2022. godinu je odobreno skoro deset puta manje od traženog iznosa sredstava za nabavku nove opreme i unapređenje uslova rada”.

Pozornici nisu obučeni za najsloženije zadatke

Reakcije policije na Cetinju je bila dobra s obzirom na to da su na lice mjesta prvo stigli pozornici koji nisu obučeni za postupanje u najsloženijim policijskim zadacima.

”Potrebno je uspostaviti odgovarajući sistem obuke policijskih službenika, i na ovom mjestu ističemo da je novom sistematizacijom predviđena organizaciona jedinica koja će se baviti sistemom obuka, što će brzo dati rezultate. Pripadnici policije koji obavljaju pozorničku i patrolnu djelatnost nisu opremljeni i obučeni za postupanje u najsloženijm policijskim zadacima kakav je bio ovaj, a oni su ti koji su se prvi našli na licu mjesta, te uzimajući u obzir navedeno, reakcija policije na Cetinju bila je u skladu sa datim okolnostima, dobra. Konkretno, ova situacija je zahtijevala uključenje Protivterorističke jedinice koja je obučena i opremljena za reagovanje u takvim situacijama”, saopštili su iz UP, odgovarajući na pitanje šta je prioritetno uraditi da bi bilo koji službenik Uprave policije adekvatno reagovao u visokorizični situacijama poput one koja se dogodila u petak 12. avgusta 2022.

Nije namjerno uništavan policijski sistem

”Smatramo da su ključni problemi u pogledu opremanja i obučavanja bili razlozi finansijske prirode, to jeste nedostatak, odnosno, neopredjeljivanje budžetskih sredstava u odgovarajućem iznosu”.

Tako su iz UP odgovorili na pitanje - da li je neko namjerno, godinama uništavao policijski sistem i doveo ga do toga da kriminalne grupe raspolažu sa više novca i boljom opremom od bezbjednosnih službi.

”Vjerujemo da će u nastupajućem periodu dodatno opremanje i obučavanje policijskih službenika biti prioritet i pitanje čijoj se realizaciji hitno mora pristupiti, kako se zbog nedostatka, na prvom mjestu odgovarajuće opreme i naoružanja za svakog policijskog službenika, ne bi dovodio u pitanje njihov život, životi građana koje su oni dužni štititi, te na kraju, kvalitetno i profesionalno izvršavanje službenih poslova i zadataka, u skladu sa zakonom. Unapređivanje znanja, vještina i kompetencija policijskih službenika je prioritet Uprave policije, s tim da se ove aktivnosti mogu realizovati jedino uz odgovarajuću podršku”, saopšteno je iz UP.