"OVAKVO OPHOĐENJE obesmišljava usvojene izmjene Krivičnog zakonika"

Sindikat medija CG: Postupanje pravosudnih organa u slučaju napada na novinarku "Vijesti" šalje tužnu poruku javnosti

"Došli smo u krajnje paradoksalnu pravnu situaciju, da je Sud za prekršaje u Bijelom Polju okončao prekršajni postupak, povodom istih radnji i protiv istog okrivljenog, za koje se pred nadležnim tužilaštvom još ispituje da li u njima ima elemenata nekog krivičnog djela"

1589 pregleda 0 komentar(a)
Logotip, Foto: sindikatmedija.me
Logotip, Foto: sindikatmedija.me

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) ukazao je na neadekvatno postupanje pravosudnih organa u slučaju napada na novinarku "Vijesti" Jadranku Ćetković, koje šalje tužnu poruku javnosti o položaju i pravima zaposlenih u medijima, ali i svih građana koji se nađu u ulozi oštećenog u jednom krivičnom postupku.

Povezani članci

07. Oktobar 2022.

Tužilaštvo presudilo novinarki "Vijesti"?

"Jučerašnjim održavanjem glavnog pretresa u slučaju napada na novinarku dnevnog lista "Vijesti" Jadranku Ćetković pred Sudom za prekršaje u Bijelom Polju, u trenutku dok se pred Višim tužaštvom odlučuje po pritužbi oštećene, nevjerovatan je pravni apsurd koji je novinarku uskratio adekvatne krivično - pravne zaštite shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore (KZCG) i Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP).", navodi se u saopštenju Sindikata medija Crne Gore.

Iz te organizacije ukazuje na neadekvatno postupanje pravosudnih organa u ovom slučaju, koje ne samo da ima negativne posljedice za konkretan slučaj, već i stvara svojevrstan pravni presedan u kome se o istom predmetu istovremeno odlučuje pred dva pravosudna organa, čije se odluke međusobno isključuju.

"Naime, zbog napada na Ćetković u junu 2022. godine, koji se dogodio ispred Višeg suda u Bijelom Polju dok je pokušavala da obavlja svoj posao, pokrenut je postupak utvrđivanja odgovornosti u kojem se Osnovni državni tužilac (ODT) oglasio da nema krivičnog djela. Nakon pritužbe punomoćnika novinarke, advokata Mirka Boškovića, Više državno tužilaštvo (VDT) je istu usvojilo, stavilo rješenje o odbačaju van snage i vratilo postupak na ponovno odlučivanje, te naložilo ODT-u da preduzme niz dokaznih radnji i otkloni propuste i nedostatake koji su onemogućavali da se u konkretnom slučaju donese ispravna odluka", navodi se u saopštenju.

Dodaju da u međuvremenu ODT u Bijelom Polju podnosi Sudu za prekršaje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka (kako bi se ispoštovao rok iz člana 153 Zakona o prekršajima), povodom istog događaja i protiv istog osumnjičenog čime otpočinje niz nelogičnih i potpuno iracionalnih postupanja, koji su u krajnjem rezultatu doveli do flagrantnog kršenja fundamentalnih načela krivičnog i prekršajnog postupka, kako od strane ODT-a, tako i od strane Suda za prekršaje u Bijelom Polju, sve na štetu Jadranke Ćetković.

Nakon što je, kako navode, usvojena pritužba punomoćnika oštećene, ODT u Bijelom Polju, ne preduzimajući sve dokazne radnje koje je trebalo, ponovo donosi rješenje o odbacivanju krivične prijave, te poučava punomoćnika i oštećenu na pravo da se podnese pritužba VDT-u, ili da se u roku od 30 dana preduzme krivično gonjenje.

"S obzirom na niz nedostataka, i po mišljenju punomoćnika oštećene, nepravilnog tumačenja normi člana 165 KZCG, Bošković podnosi novu pritužbu VDT-u u Bijelom Polju, kako bi se ponovo ispitalo novo rješenje o odbacivanju krivične prijave. Napominjemo da se predmet, prema našem saznanju još uvijek nalazi u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju", dodaje se u saopštenju.

Iz Sindikata medija kazali su da Sud za prekršaje u Bijelom Polju istovremeno zakazuje za 06.10.2022. godine glavni pretres protiv okrivljenog Elvisa Palavrtića zbog izvršenja navodnog prekršaja.

Nakon što je, kako navode, ODT u Bijelom Polju zatražilo odlaganje pretresa, zbog činjenice da postupak pred nadležnim tužilaštvom još nije okončan, odnosno da se i dalje ispituje da li se u radnjama osumnjičenog ima elemenata krivičnog djela prinuda iz člana 165 KZCG, Sud za prekršaje u Bijelom Polju odbija takav predlog, ekspresno sprovodi dokazni postupak i zaključuje raspravu, čime su se stekli uslovi za donošenje odluke u tom postupku.

"Da nesreća bude veća, sama oštećena je postupajućem sudiji pokušala da objasni zbog čega nema uslova za vođenje prekršajnog postupka, te je i sama zatražila odlaganje kako bi na pretres mogao pristupiti njen punomoćnik, a koji nije dobio poziv, međutim, sud odbija i ovakav predlog, ulazi u dokazni postupak i istog dana ga okončava, čak ne saslušavši oštećenu, s obzirom da je, okrivljeni u potpunosti priznao izvršenje prekršaja, odnosno priznao sve radnje koje su mu stavljene na teret", kazali su iz Sindikata medija.

Na ovaj način, kako kaže, došli smo u krajnje paradoksalnu pravnu situaciju, da je Sud za prekršaje u Bijelom Polju okončao prekršajni postupak, povodom istih radnji i protiv istog okrivljenog, za koje se pred nadležnim tužilaštvom još ispituje da li u njima ima elemenata nekog krivičnog djela.

Dodaju da su na taj način u potpuno obesmišljena prava oštećene novinarke na podnošenje pritužbe, kao i preuzimanje krivičnog gonjenja, zagarantovana odredbama Zakonika o krivičnom postupku, što predstavlja ne manje opasan vid ugrožavanja pozicije novinara i medijskih radnika, od samog čina napada.

Osim toga, iz te organizacije smatraju da su ovakvim postupanjem ODT-a, ali naročito sudije Suda za prekršaje u Bijelom Polju, prekršeni neki od temeljnih profesionalnih standarda, ali i važećih materijalnih i procesnih normi krivičnog i prekršajnog zakonodavstva, a posebno zabrinjava činjenica da je Sud za prekršaje, ako ne ranije, o svemu bio upoznat prije otpočinjanja glavnog pretresa, od strane ODT-a u Bijelom Polju, te je bez obzira na to, nastavio postupak.

Zbog toga će, kako navode, Sindikat medija Crne Gore, kao strukovna organizacija zaposlenih u medijima, preduzeti odgovarajuće korake i inicirati pokretanje postupaka pred Tužilačkim i Sudskim savjetom.

"Smatramo da ovakvo postupanje Osnovnog državnog tužilaštva i Suda za prekršaje u Bijelom Polju obesmišljava i nedavno usvojene izmjene Krivičnog zakonika kojima su uvedene strože kazne za napade na novinare i medijske radnike upravo s ciljem da se budući počinioci odvrate od napada i njihov broj smanji", zaključuje se u saopštenju.