Pritvorenici u Spužu odustali od protesta

Pomoćnik direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Nebojša Janković za "Vijesti" je objasnio da je 90, od oko 420 pritvorenika ranije danas najavilo protest

9670 pregleda 4 komentar(a)
Istražni zatvor u Spužu (arhiva), Foto: Boris Pejović
Istražni zatvor u Spužu (arhiva), Foto: Boris Pejović

Pritvorenici Istražnog zatvora u Spužu koji su danas najavili protest odustali su od njega nakon razgovora sa čelnicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kazao je Vijestima pomoćnik direktora te ustanove Nebojša Janković.

On je objasnio da je 90, od oko 420 pritvorenika ranije danas najavilo protest.

Pritvorenici su ranije u pismu dostavljenom redakciji Vijesti naveli da su im, između ostalog, uskraćene fizičke aktivnosti i šetnja, ukinuta mogućnost da im od kuće donose hranu i da njihove porodice maltretiraju "na svaki mogući način".

Kao jedan od razloga za štrajk naveli su i neralno visoke cijene namirnica koje kupuju u zatvorskoj kantini, ali i to što je u Istražnom zatvoru higijena svedena na minimum.

Ranije danas iz UIKS-a su saopštili da im je od određenog broja pritvorenih lica saopšteno da će mirnim putem odbiti sprovođenje dnevnih aktivnosti na koje imaju pravo, a koje se odnose na boravak na otvorenom prostoru (šetnje), kantine, kupanja i uzimanje obroka.

Negirali su navode pritvorenika koji su pritvorenici naveli kao kao povod za protest, u pismu dostavljeno upravi Istražnog zatvora - uskraćivanje fizičke aktivnosti, šetnji, ukinutu hranu od kuće, maltretiranje porodica na svaki mogući način, cijepanje i uništavanje ličnih stvari, higijenu, cijene namjernica na kantini i to što im članovi porodica čekaju i do sedam sati.

"U odnosu na iznijete navode, ističemo da nadležni u upravi za izvršenje krivičnih sankcija kontinuirano osim preduzimanja aktivnosti na očuvanju i unapređenju stanja bezbjednosti, preduzimaju aktivnosti u dijelu stvaranja i unapređenja uslova za ostvarivanje prava lica lišenih slobode. S tim u vezi, navodi koji ukazuju na uskraćivanje nekog od prava nijesu tačni, odnosno ista prava (kao na primjer pravo na boravak na otvorenom prostor - šetnju) unazad godinama ostvaruju se u istom obimu, a ono što je pretenzija, je da se na primjer ovo pravo unaprijedi kroz stvaranja uslova (kapaciteta) za dužì boravak na otvorenom prostoru, a što je uslovijeno trenutnim brojem pritvorenih lica koja su smještena u ovoj organizacionoj jedinici. Isto važi i za hranu, odnosno navod o ukidanju dostavijanja iste pritvorenicima od kuće... Ovo pravo ni u jednom trenutku nije ukinuto, već se odobrava kroz mogućnost unosa hrane u mjeri koja je ograničena propisom (u visini do 5 kg), uz mogućnost da se pritvorenom licu koje ne koristi zatvorsku hranu dodatno još na dnevnom nivou dostavija hrana koja odgovara njegovim potrebama. Ovo ograničenje ne odnosi se na qarderobu koja se dostavija pritvrenim licima", saopštili su iz UIKS-a.

Iz te ustanove tvrde i da su neistiniti navodi o maltretiranje bilo kojeq lica, dodajući da se, kada su u pitanju posjetioci, to može provjeriti uvidom u snimke sa nadzornih kamera koje bilježe postupanje sa svima koji ulaze u UIKS, kao i vremenu čekanja stranki od momenta dolaska na glavnu prijavnicu do trenutka ostvarivanja prava na posjetu:

"Kao i o načinu na koji se pretresaju stvari".

"Posebno ističemo da do sada nije registrovana ni jedna pritužba prema nadležnima u UIKS, eventualno instituciji Zaštitnika, kao ni putem advokata, a u vezi povrede prava pritvorenih lica u odnosu na navedeno. Kada su u pitanju prava pritvorenih lica i postupanje sa istima, za istaći je da u prethodnom periodu sproveden opsti pretres Istražnog zalvora, kao i veći broj pojedinačnih pretresa pritvorenih lica i soba u kojima isti borave, prilikom čega nije ni u jednom slučaju nije došlo do upotrebe sredstava prinude od strane službenika obezbjeđenja UIKS-a, a oduzet je veći broj nedozvoljenih predmeta i materija (kada su u pitanju sredstva komunikacije - oduzeto je preko 30 mobilnih telefona), što na primjer jeste jedan od elemenata koji ukazuje na poštovanje etičkih standarda u postupanju službenika", saopštili su iz uprave zatvora.

Iz te institucije objašnjavaju da je prepoznato da je boravak na otvorenom prostoru ograničen objektivnim kriterijumima i da je neophodno unaprijediti uslove za održavanje fizičkih aktivnosti:

"I u tou je stvaranje uslova za isto, u što skorijem periodu. Uvažavajući pretpostavku nevinosti, te polazišnu osnovu u izvršenju mjere pritvora sa aspekta prava pritvorenika (prilikom pritvora imaju se ograničiti samo ona prava pritvoreniku koja je neophodno ograničiti kako bi se obezbijedilo nesmetano vođenje krivičnog postupka) nadležni u UIKS će u neposrednoj komunikaciji sa licima koja iskažu pritužbu u odnosu na bilo koji osnov, razmotriti navode iste, te obezbijediti poštovanje prava pritvorenika. U odnosu na trenutnu situaciju, tokom dana, ali i u narednom periodu kontinuirano će se sa posebnom pažnjom prati aktivnosti pritvorenika, biće obavljani razgovori u okviru kojih će se kroz konkretne slučajeve tražiti indentifikavanje eventualnih slučajeva nepoštovanja prava pritvorenika na koja oni ukazuju, a o čemu će i javnost biti blagovremeno obavještavana", saopštili su iz Službe za odnose sa javnošću UIKS.