Trka za vrhovnog državnog tužioca: Nepotpune prijave i muk Savjeta

”Vijestima” nezvanično saopšteno da je prijava Maje Jovanović jedina ispravna, jer Milorad Miško Marković i Suzana Mugoša nijesu, u propisanom roku, dostavili uvjerenje o državljanstvu, što je zakonska obaveza

36942 pregleda 19 komentar(a)
Sa sjednice Tužilačkog savjeta, Foto: Luka Zekovic
Sa sjednice Tužilačkog savjeta, Foto: Luka Zekovic

Tužilački savjet (TS) od javnosti krije da dva od tri kandidata za najznačajniju funkciju u Državnom tužilaštvu nisu predali potpunu dokumentaciju, što bi zakonski trebalo da bude eliminatorni faktor iz dalje trke za vrhovnog državnog tužioca (VDT), saznaju “Vijesti” iz više izvora.

TS je 4. januara raspisao javni poziv za izbor VDT, na koji su se u zakonskom roku prijavili pravni ekspert Milorad Miško Marković, sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša i vršiteljka dužnosti VDT Maja Jovanović.

”Vijestima” je nezvanično saopšteno da je prijava Jovanović jedina ispravna, jer ostali nisu, u propisanom roku, dostavili uvjerenje o državljanstvu, što je zakonska obaveza.

Marković je juče “Vijestima” kazao da je tačno da u prijavi nije dostavio uvjerenje o državljanstvu, ali da se iz dostavljene dokumentacije može nedvosmisleno utvrditi da ga ima...

Iz TS su prije dva dana, na više poslatih dopisa “Vijesti”, šturo odgovorili da će blagovremeno obavijestiti javnost o potpunosti prijava kandidata.

Na dodatno pitanje - zbog čega javnost, u ovom trenutku, nema pravo da zna da li su prijave kandidata za najodgovorniju funkciju u Državnom tužilaštvu potpune i blagovremene, stigao je gotovo isti odgovor:

”Kao što ste prethodno obaviješteni Tužilački savjet će na narednoj sjednici donijeti odluku o potpunosti prijava, i o donijetim odlukama bićete blagovremeno obaviješteni”.

Maja Jovanović
Maja Jovanovićfoto: Luka Zeković

Osim što su na sjednici 25. januara ove godine članovi TS raspravljali o manjkavosti dokumentacije i to nakon što su, pozivajući se na član 19 Poslovnika tog tijela, isključili javnost, oni su dozvolili i da Marković i Mugoša naknadno dostave uvjerenje o državljanstvu.

Prema saznanjima “Vijesti”, dva kandidata dokumenta su dostavili posljednjeg radnog dana ove sedmice, što je tačno sedam dana nakon završetka konkursa TS-a za poziciju VDT-a u punom mandatu.

Prihvatanjem dopune prijave TS bi, ukoliko to učini u ponedjeljak, najvjerovatnije, prekršio zakon i obesmislio raspisivanje javnog poziva u kom piše da će “odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave”. Takođe, omogućili bi da zainteresovani kandidati, iako je za to istekao rok, dostave svoje prijave, iako bi to bilo neblagovoremeno.

Pravnici sa kojima su “Vijesti” razgovarale ocjenjuju da bi prihvatanjem kršenja pravila i kandidati sebe diskreditovali, jer pretenduju za najodgovorniju fuknciju u državnom tužilaštvu, pa im nikakve nepravilnosti i povlastice ne idu u prilog.

Dugogodišni podgorički advokat, koji nije želio javno da govori o tome, novinarku je uputio na odluku Upravnog suda 2190/14 donijetu u korist tadašnjeg TS, koje je kao nepotpunu odbacilo prijavu kandidata za VDT-a Aleksandra Kovačevića - jer nije dostavio ljekarsko uvjerenje.

Muk u Savjetu

Iz TS su u petak 27. januara 2023. uporno izbjegavali da odgovore na pitanja “Vijesti”, među kojima i - da li u prijavama i dokumentaciji koju su predali kandidati za VDT samo Suzani Mugoši nedostaje uvjerenje o državljanstvu ili ga ni ostala dva kandidata nijesu predala.

TS nije odgovorio ni na pitanje da li je Markoviću i Mugoši omogućeno da naknadno dopune dokumentaciju, te da li se to kosi sa Zakonom o državnom tužilaštvu.

Iz Sekretarijata TS odgovorili su da će to tijelo na narednoj sjednici donijeti odluku o potpunosti prijava kandidata prijavljenih na javni poziv za izbor VDT.

”Shodno odredbama Zakona o državnom tužilaštvu, nakon čega će o donijetim odlukama blagovremeno informisati javnost. Istovremeno napominjemo da su uslovi za izbor vrhovnog državnog tužioca propisani Zakonom o državnom tužilaštvu”.

Suzana Mugoša
Suzana Mugošafoto: PR Centar

Na ponovoljeno pitanje zbog čega javnost, u ovom trenutku, nema pravo da zna da li su prijave kandidata za najodgovorniju funkciju u Državnom tužilaštvu potpune i blagovremene, stigao je gotovo isti odgovor:

”Kao što ste prethodno obaviješteni Tužilački savjet će na narednoj sjednici donijeti odluku o potpunosti prijava, i o donijetim odlukama bićete blagovremeno obaviješteni”, piše u odgovoru TS-a.

Nakon takvog odgovora, “Vijesti” su ponovo TS pitale da li je tačno da su kandidati Suzana Mugoša i Milorad Marković 27. januara dostavili uvjerenja o državljanstvu, te ako jesu - po kojem propisu je to bilo moguće, jer je očito da je njihova dokumentacija blagovremena, ali ne i potpuna.

Iz TS-a su i u trećem odgovoru prikrili činjenice - da su dvije prijave nepotpune i da se dopunom prijava kandidata za najodgovorniju funkciju u tužilaštvu najvjerovatnije vrlo očigledno krši zakon.

”Kao što ste prethodno obaviješteni, Tužilački savjet će na narednoj sjednici donijeti odluku o potpunosti, kao i o blagovremenosti prijava kandidata koji su se prijavili na javni poziv za vrhovnog državnog tužioca. O donijetim odlukama bićete blagovremeno obaviješteni”.

Oni nijesu odgovorili na pitanja da li su kandidati koji nijesu dostavili uvjerenje o državljanstvu, blagovremeno, u dokumentaciji, dostavili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte u notarskim dokumentima, niti zbog čega je TS satima raspravljao o tome da li je prijava kandidatkinje Mugoše potpuna, ako je nesporno još na početku sjednice saopšteno da nedostaje uvjerenje o državljanstvu.

Bez odgovora ostalo je i pitanje ko je od članova TS zastupao stanovište da se ta dokumentacija, koja je obavezna, može dostaviti kasnije, na čemu temelje takve stavove, ukoliko je obavezna dokumentacija jasno zakonski propisana.

Zaobilaze propise

Konkurs za najvažniju poziciju u crnogorskom tužilaštvu, odnosno za funkciju sa koje se nadzire rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), viših i osnovnih tužilaštava, odlučuje o pritužbama, podižu zahtjevi za zaštitu zakonitosti protiv sudskih odluka..., istekao je 20. januara.

TS-u je 18. januara stigla prijava Mugoše, dan kasnije od Jovanović, dok je Marković posljednjeg dana konkursa dostavio prijavu.

Pet dana kasnije TS se sastao kako bi učinili ono što su dužni po Zakonu o državnom tužilaštvu - utvrdili da li su prijavljeni kandidati dostavili “zakonski blagovremenu i urednu dokumentaciju”.

Donošenje odluke, međutim, odgodili su za 30. januar i to nakon skoro trosatne rasprave o tome da li će sutkinja Mugoša ući na listu kandidata u postupku izbora vrhovnog državnog tužioca, jer članovi tog tijela na javnom dijelu sjednice nijesu mogli da se usaglase da li je dostavila potpunu dokumentaciju.

U orginalnoj dokumentaciji, kako je to na u uvodnom dijelu saopštio sekretar TS-a Mithat Kuč, sutkinja Mugoša nije dostavila dokaz da je crnogorski državljanin, niti kopiju lične karte.

”Za VDT su potrebni opšti uslovi za državnog tužioca, koji kaže da za tu funkciju može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima”, naglasio je sekretar TS-a.

Te noći, TS na javnom dijelu nije pomenuo da isto uvjerenje nedostaje i Markoviću, a to nije napisano ni u saopštenju.

Naknadna pamet

Iako se prvo o tom problemu oko dokumentacije sutkinje Mugoša glasalo, tokom javnog dijela sjednice, članovi su ipak odlučili da još malo razmotre to pitanje.

”U velikoj sam dilemi oko ovog pitanja. Vidim da je takav osjećaj i kod ostalih. Ne znam kakva je ranija praksa bila. Opšte poznata okolnost je da je sudija, a ne bi mogla biti ako nema crnogorsko državljanstvo. Ne znam je li to možda dovoljno”, kazao je član TS-a Miloš Vuksanović.

Član TS-a Stevo Muk je bio uzdržan jer je riječ o sudiji i da to saznanje ukazuje da je crnogorski državljanin.

”Ne bih da eliminišem kandidata, jer je očigledno da ima taj uslov”, rekao je Muk.

Tokom narednog glasanja uzdržani su bili Vuksanović, Muk i Filip Jovović, dok su Siniša Gazivoda, Tatjana Begović, Nikola Samardžić, Đurđina Nina Ivanović i Sanja Jovićević bili protiv toga da se sutkinja Mugoša uvrsti na listu kandidata zbog nepotpune dokumentacije.

Stevo Muk
Stevo Mukfoto: Boris Pejović

Ni taj krug nije zaključen, a potom je Vuksanović tražio pauzu i pozvao se na član 19 Poslovnika nakon čega je jednoglasnom odlukom TS-a - isključena javnost.

Iza zatvorenih vrata više od dva sata su se članovi TS-a bavili listom kandidata za VDT-a.

Sagovornici “Vijesti” tvrde da je manjkavost u dokumentaciji Markovića uočena na sjednici, a potom su članovi predlagali koje bi bilo najbolje zakonito rješenje da se problem oko nepotpune dokumentacije za dva kandidata zaključi kako ih ne bi zbog toga eliminisali iz trke za VDT-a.

Kovačevića 2014. izbacili zbog zdravstvenog uvjerenja

Advokat Aleksandar Kovačević, koji je 2014. godine odlukom tadašnjeg TS eliminisan iz trke za VDT-a, kazao je “Vijestima” da se odmah žalio Upravnom sudu i kasnije tražio reviziju pred Vrhovnim sudom.

”Iako je odluka sudova bila da je TS postupio pravilno jer u dokumentaciji nijesam dostavio uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti mislim da sam dvostruko diskriminisan tada tokom te odluke. Kako je funkcija VDT-a kao i recimo premijera ili predsjednika države specifična takvo uvjerenje nije ni potrebno, a osim toga nije cijenjeno ni zakonska mogućnost - kada iz jednog radnog odnosa prelazite na drugo mjesto nije potrebno dostavljati novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti”, kazao je Kovačević.

U presudi Upravnog suda u koji su “Vijesti” imale uvid piše da se tužba Kovačevića odbija uz obrazloženje da advokat nije dostavio dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, kao jedan od opštih uslova, te je pravilno TS tada odlučio da je prijava bila nepotpuna.

Konkursom predviđeno odbacivanje nepotpunih prijava

TS će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave, piše u javnom pozivu za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore koji su raspisali 4. januara.

U tom pozivu precizirano je da kandidat mora da ispunjava uslove predviđene članom 43 Zakona o Državnom tužilaštvu (ZDT) i da shodno članu 45 ZDT, uz prijavu na javni poziv, kandidat podnosi dokaze o ispunjavanju uslova za izbor VDT.

Propisano je i da se dokazi - dokumenta o ispunjavanju uslova, podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Članom 43 ZDT predviđeno je da za VDT može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za državnog tužioca, ima radno iskustvo od najmanje 15 godina kao državni tužilac ili sudija ili najmanje 20 godina na drugim pravnim poslovima, ali i koje se odlikuje profesionalnom nepristrasnošću, visokim stručnim i moralnim kvalitetima.

Tim zakonom predviđeno je da će TS odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave, a ne zahtijevati dopunu prijava.

”Protiv odluke o odbacivanju neblagovremene ili nepotpune prijave podnosilac prijave može pokrenuti upravni spor”, predviđeno je istim pravnim aktom.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, u prvom stavu člana kojim je to regulisano, propisano je da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje je crnogorski državljanin.

Marković: Bili su dužni da nas obavijeste da fali dokaz o državljanstvu

Pravnik Milorad Miško Marković kazao je u izjavi za “Vijesti” da je tačno da u prijavi nije dostavio posebno uvjerenje o državljanstvu, ali da se iz dostavljene dokumentacije može nedvosmisleno utvrditi da ga ima - notarska isprava/ovjera kojom se utvrđuje identitet sa svim podacima lične karte, kao dokazom o državljanstvu.

On je naglasio da ni javni poziv TS od 4. januara “nije bio u skladu sa odredbama Poslovnika TS, prema članu 38 - morao je sadržati uslove i precizne dokaze o ispunjenosti uslova koji se uz prijavu moraju dostaviti”.

”Značaj izbora VDT-a daleko prevazilazi formalni nedostatak, koji je lako utvrdiv, a naročito nezakonito postupanje Sekretarijata TS-a u postupku realizacije javnog poziva. Osim toga Sekretarijat i TS su bili dužni u skladu sa članom 60 Zakona o upravnom postupku - neuredan podnesak da obavijeste kandidate da je potrebno izvršiti dopunu dokumentacije u roku od 3 do 5 dana”.

Marković
Markovićfoto: Savo Prelević

Prema tom članu ZUP-a, ovlašćeno lice je dužno da odmah, a najkasnije tri dana od dana prijema podneska zahtijeva od stranke/kandidata, da neodstatke otkloni i da odredi rok u kojem je stranka dužna da to učini.

Marković je jedini od troje prijavljenih kandidata za poziciju VDT-a dostavio TS-u i Program rada, iako Zakon o državnom tužilaštvu eksplicitno to ne traži za poziciju VDT-a i GST-a, ali je zakonska obaveza za rukovodioce nižih tužilaštava.

”Dostavio sam i Program rada imajući u vidu obavezu propisanu Poslovnikom da rukovodilac dostavlja program rada”, naveo je on.

Zakonom za poziciju vršioca dužnosti VDT-a ne traži se niti jedan dokaz iako v.d. mora da ispunjava sve uslove za vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu.

Bonus video: