Jovanović, Marković, Mugoša u borbi za fotelju VDT-a

Tužilački savjet glasanjem odlučio da prihvati sve tri kandidature na konkursu za vrhovnog državnog tužioca. Ugledni pravnici Filip Jovović, Miloš Vuksanović, Borivoje Đukanović, Stevo Muk i predstavnik Ministarstva pravde Bojan Božović bili su protiv odbacivanja prijava, dok su tužioci Tatjana Begović, Sanja Jovićević, Đurđina Nina Ivanović i Samardžić, kao i ugledni pravnik Siniša Gazivoda, glasali za odbacivanje prijava Mugoše i Markovića jer su smatrali da su nepotpune

12386 pregleda 9 komentar(a)
Mišljenje članova TS podijeljeno (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic
Mišljenje članova TS podijeljeno (Ilustracija), Foto: Luka Zekovic

Vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović, pravnik Milorad Miško Marković i sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša našli su se na listi kandidata Tužilačkog savjeta čime je i formalno počela trka za najvažniju poziciju u tužilačkoj organizaciji.

Na sjednici TS-a, na pitanje zamjenika predsjednika tog tijela Nikole Samardžića - ko je za to da se odbace prijave Mugoše i Markovića, jer je tokom uvida utvrđeno da u njihovoj dokumentaciji nedostaje dokaz da su crnogorski državljani, bilo je 5:5 što je značilo da predlog o odbacivanju nije usvojen.

Ugledni pravnici Filip Jovović, Miloš Vuksanović, Borivoje Đukanović, Stevo Muk i predstavnik Ministarstva pravde Bojan Božović bili su protiv odbacivanja prijava, dok su tužioci Tatjana Begović, Sanja Jovićević, Đurđina Nina Ivanović i Samardžić kao i ugledni pravnik Siniša Gazivoda glasali za odbacivanje prijava Mugoše i Markovića jer su smatrali da su nepotpune.

Iako se na sjednici, 25. januara 2023. godine, mislilo da će tog dana članovi rutinski odraditi samo formalnu stvar tokom utvrđivanja liste kandidata za VDT-a ušlo se u ozbiljni pravni galimatijas nakon što su u uvodnom dijelu saznalo da sutkinja Suzana Mugoša nije dostavila uvjerenje o državljanstvu.

Poslije mnogo premišljanja i iznošenja pravnih dilema, drugi dio sjednice je bio zatvoren za javnost, a potom su članovi tokom dva i po sata rasprave saznali da ni pravnik Milorad Marković nije u dokumentaciji dostavio dokaz da je crnogorski državljanin.

Konačna odluka bila je da odluke nema, pa je sjednica odložena za juče, kada je u uvodnom dijelu pravnik Filip Jovović detaljno iznio pravno mišljenje, na osnovu kojeg smatra da bi trebalo prihvatiti sve kandidature kao potpune i blagovremene.

”Dakle, nesporno je da je Zakon o državnom tužilaštvu za ovu funkciju propisao da lica koja se kandiduju moraju da ispunjavaju opšte uslove za rad u državnim organima. Sam Zakon je koncipirao način da se moraju dostaviti dokazi o ispunjenosti uslova koje propisuje Zakon o državnim službenicima i Zakon o državnom tužilaštvu. S obzirom na to da se postavilo pitanje da li kandidatkinkja Mugoša ima dokaz crnogorskog državljanstva, ja bih skrenuo pažnju da nije oglasom propisana sva relevantna dokumentacija. Kad smo već kod toga, skrenuo bih pažnju na član 3 Zakona o crnogorskom državljanstvu u kojem piše da se državljanstvo može dokazati uvjerenjem o državljanstvu, važećom putnom ispravom kao i drugim javnim ispravama... U ovoj dokumentaciji se može vidjeti da su pojedini dokumenti, odnosno pojedini prepisi ovjereni sudskom ovjerom i da se u njima nalazi lična karta ovog kandidata sa drugim podacima sa kojima se potvrđuje identitet kandidata. Sudska ovjera u pravnom sistemu ima isti značaj kao i notarska ovjera - a notarski akt predstavlja javnu ispravu. Mi imamo takvu javnu ispravu, te smatram da imamo uslove da prihvatimo prijavu”, kazao je Jovović.

Tužiteljka Tatjana Begović bila je protiv takvog pravnog stava, naglašavajući da je za nju prijava sutkinje Mugoša nepotpuna, te da Tužilački savjet ne može da “izvlači zaključke posebno jer je kandidatkinja na prošlom konkursu podnijela uvjerenje o crnogorskom državljanstvu”.

Član Stevo Muk je kazao da se njegovo mišljenje poklapa sa pravnim stavom Jovovića, jer je od prošle srijede imao vremena da prouči pravnu problematiku, ukazujući da je i javni poziv TS-a možda trebalo da bude precizniji kako bi se otklonile sve pravne dileme.

”Bili smo suočeni sa situacijom da je dvoje od troje kandidata, koji su nesporno visoko stručni, pravnički obrazovani i iskusni, dostavili dokumentaciju bez uvjerenja o državljanstvu. Ovo je lekcija i za sve nas da sjutra ili za pet godina budemo precizni i eksplicitni u pisanju javnog poziva kako ne bi ostavili prostora za ovakve situacije. Meni se i tada činilo da u dokumentaciji postoji posredni dokaz koji govori o ispunjenosti tog uslova. Stav kolege Jovovića u potpunosti prihvatam i podržavam”, naveo je Muk.

Gazivoda je ponovio da isto smatra danas kao što je to mislio i na sjednici prošle srijede kada je detaljno iznosio na čemu temelji mišljenje da je dokumentacija dvoje kandidata nepotpuna.

”Bez obzira na argumente, koje je iznio kolega Jovović, koje uvažavam, ali ne dijelim takvo mišljenje. Situacija se dodatno zakomplikovala, mislim da ne treba širiti diskusiju da li treba razmatrati to što su naknadno dostavili uvjerenje o državljanstvu, a u posmatranju ove situacije se negdje i potvrđuje time što naknadno dostavljaš taj papir i možda sopstvena svijest o propustu, ali ne mogu to da zaključim ni na jedan ni na drugi način. Glasaću da se prijava odbaci kao nepotpuna”, bio jasan Gazivoda.

TS je nakon glasanja utvrdio listu sa troje kandidata, koja će biti predata Proširenoj sjednici VDT-a, nakon čega će biti obavljeni intervjui...

Bonus video: