Sporazumi s Marovićem zakonito sklopljeni

Tužilački savjet ocijenio neosnovanom pritužbu budvanskog Sekretarijata za zaštitu imovine da je sporazumima o priznanju krivice oštećena Opština

27363 pregleda 25 komentar(a)
Šef budvanske krimi-grupe: Svetozar Marović, Foto: Printscreen YouTube
Šef budvanske krimi-grupe: Svetozar Marović, Foto: Printscreen YouTube

Tužilački savjet (TS) ocijenio je neosnovanom pritužbu budvanskog Sekretarijata za zaštitu imovine na rad Specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog tužioca Saše Čađenovića - da je sporazumima o priznanju krivice zaključenim sa pripadnicima budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića oštećena Opština.

U dopisu koji je 8. februara dostavljen Sekretarijatu u koji su “Vijesti” imale uvid, a koji potpisuje Maja Jovanović, piše da su sporazumi o priznanju krivice sklopljeni u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku (ZKP).

”Tužilački Savjet je razmatrao pritužbu koju ste podnijeli na rad Specijalnog državnog tužilaštva i na rad Specijalnog tužioca Saše Čađenovića. Uvidom u spise predmeta, te imajući u vidu dostavljena izjašnjenja, te hronološki predstavljen popis sporazuma o priznanju krivice, Tužilački savjet je utvrdio da su postupajući tužioci u navedenim predmetima zaključivali sporazume o priznanju krivice sa okrivljenima shodno odredbama ZKP, da su o zaključivanju sporazuma bili obavještavani ovlašćeni predstavnici oštećene Opštine Budva, da su isti prilikom potvrđivanja predmetnih sporazuma pred Višim sudom u Podgorici bili prisutni i isti se saglašavali sa zaključenjem sporazuma o prizanju krivice, koje sporazume je nadležni sud potvrdio i na osnovu istih donio presude koje su pravosnažne. Takođe, uvidom u spise predmeta se utvrđuje da oštećeni nijesu iskoristili svoje pravo iz člana 302 stav 10 ZKP kojim je propisano da protiv rješenja kojim se sporazum o priznanju krivice usvaja, žalbu može izjaviti oštećeni, a protiv rješenja kojim se sporazum odbija državni tužilac i okrivljeni”, piše u dopisu.

Sporazumima o priznanju krivice koje su zaključili nedavno uhapšeni specijalni tužilac Čađenović i njegova koleginica Lidija Vukčević sa pripadnicima Marovićeve kriminalne grupe, povrijeđena su prava Opštine Budva na pravičnu nadoknadu štete, a okrivljeni su se “jeftino izvukli”, stav je Sekretarijata za zaštitu imovine. Sekretarijat je još u aprilu prošle godine podnio pritužbu TS-u na rad specijalnih tužilaca, a pritužba je dopunjena u junu, kako je navedeno, dodatnim dokazima.

Iz Sekretarijata je tada ocijenjeno da su dosuđene naknade štete i posebno imovina koja je data kao garancija, definitivno nedovoljne da bi se namirio gubitak u prostornim i imovinskim resursima grada.

”Naime, svi sporni pravni poslovi čije izvršenje je predstavljalo krivično djelo i za koje su zaključeni sporazumi o priznanju krivice su i dalje na snazi, a Opština Budva je obeštećena kroz tri zaključena - Sporazum broj KT - S od 18. 05. 2016. (tužilac Saša Čađenović), Sporazum KT - S od 4. januara 2016. (tužilac Lidija Vukčević) i Sporazum KT - S od 9. juna 2016. godine (tužilac Saša Čađenović). U konkretno navedenim Sporazumima o priznanju krivice, Opština Budva je na ime imovinsko-pravnog zahtjeva dobila nepokretnosti koje su znato manje vrijednosti od tržišne”, navedeno je u pritužbi.

Riječ je prije svega o Sporazumu o priznanju krivice koji je sa SDT-om zaključio šef budvanske kriminalne grupe Svetozar Marovićem, ali je traženo da se preispita i sporazum u aferi “Copyright”.

Pritužba TS-u upućena je u aprilu prošle godine, nakon što se od prodaje kompletne imovine Marovića, ponuđene kao garancija, u opštinsku kasu slila tek četvrtina od 1,09 miliona eura, koliko je odbjegli Budvanin bio dužan da uplati na ime imovinske štete koju je njegova krimi-grupa nanijela gradu.

Marović je zaključio sporazum o priznanju krivice u vrijeme kada je SDT-om rukovodio Milivoje Katnić, i obavezao se, kasnije i sudskom presudom, da će da nadoknadi 1.096.481 eura na ime imovinske koristi koju je stekla njegova organizovana kriminalna grupa.

Svi sporazumi o priznanju krivice zaključeni su u vrijeme kada je DPS još vladao Budvom.

Zenović: Tužilaštvo da ispita zašto se DPS vlast nije žalila

Komentarišući odgovor Tužilačkog savjeta, sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva Đorđe Zenović kazao je da ukoliko je tužilaštvo zaista uredno uručilo zapisnike i rješenja Opštini Budva, a tadašnje rukovodstvo nije uložilo žalbu na sporazume koji “nesumnjivo ne štite njene interese i imovinu”, poziva tužilaštvo da “ispita da li u tim radnjama tadašnjeg rukovodstva postoje elementi krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi”.

”U dijelu koji se tiče člana 302 stav 10 ZKP-a, a koji se odnosi na propuštenu mogućnost oštećenog, odnosno Opštine Budva, da uloži žalbu na rješenje o zaključenom sporazumu, na osnovu dokumentacije dostupne Sekretarijatu za zaštitu imovine mi nemamo informaciju da je zapisnik ili rješenje o usvajanju sporazuma o priznanju krivice ikada dostavljen našem organu na izjašnjenje. Ono što je nesumnjivo je da je Opština istakla imovinsko-pravni zahtjev u svim postupcima, kao i to da je pozvana da pred Višim sudom zaključi sporazume, ali na osnovu dostupnih podataka nije joj data mogućnost da učestvuje u svim fazama postupka kao oštećena, što je bio i razlog da uložimo pritužbu”, kazao je Zenović “Vijestima”.

On je ocijenio da postoji mogućnost da se tužilaštvo obraćalo i imalo korespodenciju sa službom predsjednika Opštine, ali da to Sekretarijatu nije poznato:

Naglasiću da je tužilaštvo u nekim ranijim postupcima od Opštine izuzelo i djelovodnike i dokumentacionu građu za potrebe određenih izviđaja, pa moguće da i iz tog razloga nemamo kompletne podatke”.

Bonus video: