Kontrola optužnice u predmetu "Plantaže" odložena za 26. april

SDT podigao optužnicu protiv Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš, zbog sumnje da su počinili krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

5765 pregleda 8 komentar(a)
Verica Maraš, Foto: Luka Zeković
Verica Maraš, Foto: Luka Zeković

Kontrola optužnice u predmetu “Plantaže” koja je danas bila zakazana u Višem sudu u Podgorici, odložena je za 26. april, "Vijestima" je potvdila samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Marija Raković.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Kako je navedeno u saopštenju, oni se sumnjiče da su od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorna lica u oštećenom privrednom društvu "13. jul - Plantaže" AD, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako pribavili privrednom društvu "OMP-Engineering" DOO protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40.000 eura, a oštećenom nanijeli imovinsku štetu.

Veselin Vukotić
Veselin Vukotićfoto: Boris Pejović

"Naime, okrivljenima V. V., Đ. R., S. Š., D. P. i B. M., stavlja se na teret, da su kao predsjednik i članovi odbora direktora oštećenog društva, postupali suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima i Statutu oštećenog, a okrivljenoj V. M., da je, kao izvršni direktor oštećenog, postupala suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima, jer se prilikom donošenja odluka i u upravljanju poslovanjem društva, a okrivljena prilikom izvršavanja odluka, nijesu pridržavali načela savjesnosti i postupali sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, niti su postupali savjesno i radili u korist društva kao cjeline, sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su okrivljeni Vukotić, Rajković, Šahman, Perović i Maraš optuženi da su prilikom razmatranja i odlučivanja o predlogu za poravnanje privrednog društva "OMP Engineering", sa kojim "Plantaže" vode parnicu pred Privrednim sudom, radi raskida Ugovora o osnivanju zajedničke fabrike za proizvodnju briketa "PLANT-OMP" DOO Podgorica i naknade štete i izgubljene dobiti, a u kojoj su svi izvedeni pisani i personalni dokazi u korist oštećenog, naročito poljoprivredno, mašinsko i finansijsko vještačenje, donijeli zaključke da se parnica rješava poravnanjem i odluku da se privrednom društvu “OMP Engineering”, “u svojinu prenese zemljište u površini od oko 37.000 metara kvadratnih, koje predstavlja dio zemljišta obuhvaćenog LSL “Skladišno-poslovna zona Donji Kokoti i isplati novčani iznos u visini od 350.000,00 eura".

"A prethodno su svjesno i namjerno propustili da odluče da se pribavi mišljenje advokatske kancelarije koja je zastupala oštećeno društvo u parnici i da se utvrdi tržišna vrijednost zemljišta koje oštećeno društvo prenosi u svojinu "OMP Engineeringa".

Maraševa je optužena da je izvršila očigledno štetnu odluku okrivljenih.

"Jer je kod notarke, sa ovlašćenim zastupnikom "OMP Engineeringa", zaključila očigledno štetni Ugovor o poravnanju, po kojem je oštećeno privredno društvo dužno da plati privrednom društvu 'OMP Engineering' iznos od 350.000,00 eura i prenese pravo svojine na 37.000 m2 poljoprivrednog zemljišta različitih kategorizacija, obuhvaćenog LSL 'Skladišno-poslovna zona Donji Kokoti, iako se radi o građevinskom zemljištu, tržišne vrijednosti 1.295.000,00 eura, odnosno da ukupno 1.645.000,00 eura svoje imovine, dok je 'OMP Engineering' dužan da prenese na oštećeno društvo svoj udio od 50 odsto vlasništva u zajednički osnovanom privrednom društvu 'Plant-OMP' DOO, za koji je, u očigledno štetnom Ugovoru o poravnanju, navedeno da njegova vrijednost i prodajna cijena iznose 1.398.474.47 eura, iako je ukupna imovina zajedničkog društva iznosila 1.062.537,00 eura, a ukupne obaveze 4.084.735,00 eura, pa nije postojala ekonomska opravdanost za otkup udjela po toj cijeni, jer je oštećeno društvo, Ugovorom o poravnanju, sebi ustanovilo obavezu u ukupnom iznosu od 5.483,209.47 eura (zbir ugovorene prodajne cijene udjela i obaveza zajedničkog društva), a stvarno još i veću, u iznosu od 5.729.735,00 eura (zbir stvarne vrijednosti imovine koju oštećeno društvo daje i obaveza zajedničkog društva)".

U saopštenju se navodi da usljed djelimičnog izvršenja očigledno štetnog poravnanja, privrednom društvu "OMP Engineering" je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 384.672,40 eura, a oštećenom društvu nanesena šteta.