Jovanić: Paušalne su tvrdnje tužiteljke da je bilo kome pribavljena protivpravna imovinska korist

Kako se navodi u optužnici, Jovaniću se, između ostalog, stavlja na teret da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila 2022. godine, a čiji članovi su postali ostala okrivljena fizička i pravna lica i više drugih

11188 pregleda 3 komentar(a)
Jovanić nakon hapšenja (arhiva), Foto: Luka Zeković
Jovanić nakon hapšenja (arhiva), Foto: Luka Zeković

Bivši predsjednik Privrednog suda okrivljeni Blažo Jovanić, danas je pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Zoran Radović, nastavio sa iznošenjem odbrane, koju je započeo 22. juna.

Postupanje specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, koja je podigla optužnicu protoiv njega, ocijenio je kao nezakonito i naveo razloge, po tačkama optužnici, zašto ima takav stav. Posebno je naglasio da država Crna Gora ni u jednom stečajnom predmetu nije oštećena, a što, kako je rekao, "potvrđuje i tužiteljka u optužnici".

"Ističem da nisam optužen za primanje i davanje mita, za korupciju, za protivzakoniti uticaj, već za zloupotrebu službenog položaja, koji je po mišljenju ranije tužiteljke, proistekla iz sudskih odluka koje sam donosio u vršenju sudijske funkcije. Nesporna je činjenica da iz sudskih stečajnih postupaka a koji su obuhvaćeni optužnicom, šteta nije nastala za državu. Danas ću pružiti pravnu argumentaciju da su neosnovane tvrdnje tužiteljke da je nastala šteta za bilo kog stečajnog dužnika ili povjerioca u ovim postupcima. Tužiteljka tvrdi da sam odluke donosio u suprotnosti sa zakonom o stečaju. Ni jednog dokaza optužnica ne pruža da sam pribavio protivpravnu imovinsku korist. Nema protivpravne imoviske koristi u stečajnim postupcima u kojima sam ja postupao. Nesporno je da bi se ovo krivično djelo izvršilo, potrebno je da postoji umišljaj", naveo je Jovanić.

Dodaje da se na više mjesta u optužnici "tvrdi da sam bio uračunljiv".

"Naravno da sam bio uračunljiv jer sam obavljao ozbiljnu funkciju, ali se ne može govoriti da je moja volja bila da sudskim odlukama izvršim krivično djelo, niti je moja svijest bila usmjerena u pravcu da će takva odluka ostvariti biće nekog krivičnog djela. Ono što je karakteristika u svim predmetima, jeste da nema prigovora ili zahtjeva zainteresovanog lica, nema ni jedne žalbe na moje odluke. Sve moje odluke su bile javno objavljene i bile su podložne i bile podložne izjavljivanju pravnog lijeka. Ovom optužnicom je obuhvaćeno pet predmeta pravosnažno okončani, tri u kojim je donijeto rješenje o stečaju i jedno u odnosu na moje postupanje na moj rad kao predsjednika Privrednog suda", izjavio je Jovanić.

Potom je naveo sudske predmete i firme u kojima je stečajni postupak okončan.

"Prvi predmet je 'Euromiks turs' čiji je stečajni postupak pravosnažno okončan a sada tužiteljka traži reviziju sudskog postupka. Rješenje o otvaranju stečaja donio sam 24.10.2014., na predlog stečajnog dužnika. S obzirom da nije bilo imovine, sud je donio rješenje o stečaju 12.03.2015. Kako je naknadno pronađena imovina, sud je bio dužan da postupi po tome. U vrijeme otvaranja stečaja, a što je karakteristika za sve predmete, ne može se precizno znati koja je imovina stečajnog dužnika. Tužilac zaključuje da nijesu uzeti u obzir troškovi postupka i da je okrivljenom pribavljena imovinska korist. Paušalne su tvrdnje tužiteljke da je pribavljena protivpravna imovinska korist. 'Euromiks turs' je uplatio 61.760 eura, koji iznos je uplaćen stečajnom upravniku za naknadu i nagradu, advokatu i vještaku procjenitelju. Od ovog iznosa je uplaćeno stečajnom upravniku 17.035,83 eura, za koji tužilac tvrdi da je u cjelosti protivpravan. Visina naknade i nagrade su određene pravilnikom. Svaki euro koji je isplaćen stečajnom upravniku morao je biti u skladu sa tim pravilnikom. Tužiteljka tvrdi da je svih 17.000 eura stekao protivpravno, što je nelogično i nerazumno. Ona nije ni na koji način provjerila da li je ta isplata bila u skladu sa pravilnikom. Stečajni upravnik ovaj posao nije radio volonterski. Iznosi koji su isplaćeni advokatu i procjenitelju, su u skladu sa fakturama, što je sve provjerljivo. Sve uplate su trasferisane sa računa na račun. Ovakve tvrdnje tužiteljke su po istom principu za svaki predmet obuhvaćen optužnicom, koja samo iznosi paušalnu i nedokazivu tvrdnju. Niko nije primio ni jedan euro a da za to nema sudsku odluku", istakao je Jovanić.

Dodao je da je pravosnažno okončan i stečajni postupak u firmi "Sotto la collina", te da sada tužiteljka ovom optužnicom traži revizuju ovog postupka.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, stečajnih upravnika Saše Zejaka, Snežane Jović, Sanje Lješković, Ranka Radinovića, Sretena Mrvaljevića, ali i Pavića Globarevića, Stane Čelebić, Darka Perovića, Omera Markišića, Dejana Golubovića, Danijele i Dušana Lakovića i preduzeća "Titan security" Podgorica, "Securitas Montenegro" Podgorica, "Top force system" Nikšić i "Ogimar MNE" Podgorica, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Kako se navodi u optužnici, Jovaniću se, između ostalog, stavlja na teret da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore sve do aprila 2022. godine, a čiji članovi su postali ostala okrivljena fizička i pravna lica i više drugih, zasada nepoznatih osoba čiji je cilj bilo "vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, radi sticanja nezakonite dobiti, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano za neograničeni vremenski period i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova".

"Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je kriminalna organizacija imala i ostvarivala svoj kriminalni plan da kroz zloupotrebe službenog položaja okrivljenih koji su bili organi ili učesnici, odnosno navodni učesnici stečajnog postupka, nad stečajnim dužnicima: "Euromix Tours" DOO Budva, "Sotto la Collina" DOO Podgorica, "Nega Tours Montenegro" DOO Budva, "Bjelasica rada" AD Bijelo Polje, "Montri" DOO Igalo, "Princ & Co" DOO Kotor, "Montel" - Motel Glava Zete DOO Nikšić i "Jastreb" DOO Podgorica, u Privrednom sudu Crne Gore, u kojem je okrivljeni Jovanić bio predsjednik i postupao kao stečajni sudija, a okrivljeni Saža Zejak, Sanja Lješković, Snežana Jović, Ranko Radinović i Sreten Mrvaljević učestvovali kao stečajni upravnici, odnosno okrivljeni Lješković i Zejak i kao procjenitelji i sudski vještaci i saradnici stečajnog upravnika, a okrivljena Jovićeva i kao advokat, pribavlja imovinsku korist, kroz nezakonito uvećavanje troškove stečajnih postupaka, njihovim odugovlačenjem i angažovanjem drugih okrivljenih i drugih lica kao saradnika, advokata, procjenitelja i sudskih vještaka ili za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja imovine stečajnih dužnika, pa i kada je to apsolutno nepotrebno, da bi im se na štetu Privrednog suda ili stečajne mase stečajnih dužnika isplatile fiktivne i nedokumentovane naknade i troškovi za učešće ili navodno učešće i rad u stečajnom postupku, odnosno za navodno date najpovoljnije ponude za izrade procjena imovine stečajnih dužnika, iako su i takve prihvaćene ponude procjena imovine višestruko prevazilazile realne troškove procjene, a koje troškove je odobravao okrivljeni Jovanić", piše u optužnici.

Bonus video: