Tužilački savjet želi da zna šta tužioci rade oko batinaškog odreda

"Vijesti" su ljetos u više navrata pisale da je SDT, uz obrađene predmete policijske torture, nižim tužilaštvima delegiralo i klasifikovanu SKY dokumentaciju, koja je preko međunarodno-pravne pomoći stigla od Europola

10556 pregleda 9 komentar(a)
Zgrada u kojoj se nalazi Specijalno državno tužilaštvo, Foto: Luka Zeković
Zgrada u kojoj se nalazi Specijalno državno tužilaštvo, Foto: Luka Zeković

Tužilački savjet tražio je da im se dostavi informacija o broju predmeta i radnjama preduzetim u predmetima formiranim povodom policijske torture, koje je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo na nadležnost tokom aprila, maja, juna i jula mjeseca ove godine Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, povodom krivičnih djela zlostavljanje, mučenje i otmica.

"Vijesti" su ljetos u više navrata pisale da je SDT, uz obrađene predmete policijske torture, nižim tužilaštvima delegiralo i klasifikovanu SKY dokumentaciju, koja je preko međunarodno-pravne pomoći stigla od Europola.

Od odluke tužioca u Bijelom Polju i ODT-a u Podgorici zavisiće da li će biti otvorena istraga protiv pripadnika batinaškog odreda unutar nekadašnjeg Odsjeka za posebnu operativnu podršku Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SPBOK), a za koje se vjeruje da su tokom svog službovanja počinili policijsku torturu i zlostavljali nekoliko uhapšenih u periodu od 2020. do početka 2021. godine.

Pod obradom dva tužilaštva, a kojima je SDT dostavio predmete na dalju nadležnost, u izviđajnom dijelu postupka nalazi se najmanje 15 službenika nekadašnjeg Odsjeka za posebnu operativnu podršku Uprave policije, koja je radila u sklopu SPBOK-a.

Portal Libertas u martu je objavio transkripte SKY komunikacije, u kojima se navodi da su pripadnici tog odsjeka pod komandom Mirka Banovića, a čiji su službenici bili Petar Lazović, Predrag Jestrović, Jugoslav Raičević, Slobodan Mićković, Ivan Đoković, Ivan Stamatović, Željko Radunović, Dražen Miranović, Sead Luboder, Vuk Šuković, Momo Mirković, Mirko Đukić, Milorad Mitrović i Neško Jaredić, sudeći prema nalazima Europola, činili, prisustvovali ili znali da se čine krivična djela torture nad uhapšenima.

Tužilački savjet je ovu informaciju zatražio na zahtjev člana tog tijela Siniše Gazivode.

Na sjednici TS-a, koja je održana u petak, otvorene su i koverte sa imenima kandidata prijavljenih na javni oglas TSO broj 4/2023, za izbor sedam državnih tužilaca u osnivnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore, radi utvrđivanja njihovog identiteta.

Razmotren je i predlog o nedostajućim budžetskim sredstvima za 2023. godinu, a koji je sačinila Komisija za pitanja budžeta po zahtjevima državnih tužilaštava, te će biti dostavljen Ministarstvu finansija na upoznavanje i dalje postupanje, kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje državnih tužilaštva i isplata zarada do kraja budžetske godine.

"S tim u vezi, navedeni predlog se odnosi na dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 348.000 eura, koja sredstva je potrebno obezbijediti kroz eventualni rebalans budžeta za 2023.godinu ili obezbjeđivanje navedenog iznosa iz budžetske rezerve", piše u saopštenju Tužilačkog savjeta.

Na sjednici je razmotreno devet pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tižilaštava u pogledu zakonitosti rada, od kojih je sedam ocijenjeno kao neosnovane, a jedna pritužba je ocijenjena kao osnovana. "Jedna pritužba, nakon razmatranja, vraćena je Komisiji za pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštva u pogledu zakonitosti rada, radi sačinjavanja konačnog predloga mišljenja", navodi TS.

Žele da vide i sve prepiske oko selidbe SDT-a i SPO

Tužilački savjet donio je i zaključak da se od Vlade, Ministarstva pravde, Uprave za katastar i državnu imovinu, Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva, zatraži cjelovita informacija (odluka Vlade CG i drugo), o preseljenju sjedišta Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja u staru zgradu vlade.

"Zatražena je informacija sa kopijom pisane komunikacije između Vlade - Ministarstva pravde - Uprave za katastar i državnu imovinu - VDT i SDT, u vezi sa ovim pitanjem, kao i zapisnika sa radnih grupa za rješavanje ovog pitanja, ako su takve formirane", navodi TS.

"Vijesti" su prije nekoliko dana objelodanile da se selidba prostorija SDT-a i SPO, koji su bili planirani za septembar, skorije neće dogoditi zbog toga što nijesu ni počeli radovi na adaptaciji kancelarija u bivšem sjedištu izvršne vlasti.

Bonus video: