Brđanin zanoćio kao direktor Uprave policije

Na sastanku su u ime PES-a bili prisutni premijer Milojko Spajić i ministar pravde Andrej Milović, dok su u ime Demokrata bili potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, šef poslaničkog kluba Boris Bogdanović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ministar odbrane Dragan Krapović

61599 pregleda 136 reakcija 76 komentar(a)
Zoran Brđanin, Foto: Boris Pejović
Zoran Brđanin, Foto: Boris Pejović

Zoran Brđanin formalno-pravno od danas je direktor Uprave policije jer je nakon sastanka u Vladi odlučeno da se mora poštovati pravosnažna presuda Upravnog suda.

Na večerašnjem sastanku u Vladi, donijet je zaključak da se ne mogu oglušiti o presudu Upravnog suda, što će značiti da se Brđanin vraća na čelo Uprave policije.

Sastanak čelnika PES-a i Demokrata upriličen je između 17 i 18.20 časova u zgradi Vlade, a uslijedio je nakon današnje burne sjednice, na kojoj su od strane ministra pravde Andreja Milovića tražene hitne smjene ključnih pozicija u bezbjednosnom sektoru.

Na sastanku su u ime PES-a bili prisutni premijer Milojko Spajić i ministar pravde dok su Demokrata predstavljali potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, šef poslaničkog kluba Boris Bogdanović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i ministar odbrane Dragan Krapović.

Upravni sud poništio je danas rješenje o razrješenju bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina, a odluka je donijeta u sporu pune jurisdikcije.

Presuda je stigla u jeku nesuglasja na relaciji Demokrate - PES, a zbog pregovora o podjeli ključnih pozicija u Upravi policije ali i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Upravni sud je izdao i saopštenje u kojem navodi da su presudom broj 12564/2023 od 7.11.2023. godine usvojili tužbeni zahtjev Brđanina i poništili rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije broj: 07-104/23-3964/2 od 03.08.2023. godine, na osnovu kojeg mu je prestao mandat prije isteka vremena na koje je postavljen.

Upravni sud je i ljetos poništio rješenje Vlade od 30. marta 2023. godine, kojim je direktoru Uprave policije, prestao mandat i predmet vratio Vladi na ponovni postupak. Dužnost Vlade je bila da u ponovnom postupku, u skladu s pravnim shvatanjem i primjedbama suda iz te presude, donese novo - zakonito rješenje.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je Vladi, 3. avgusta 2023. godine, podnio novi predlog za prestanak mandata Brđaninu, a u obrazloženju predloga kao razloge naveo je operaciju Specijalnog državnog tužilaštva tokom koje je uhapšen bivši pomoćnik direktora UP Dejan Knežević i više policijskih službenika, zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

I Vijeće za nacionalnu bezbjednost konstatovalo je da je stanje u bezbjednosnom sektoru, s akcentom na Upravu policije - loše, zbog čega je neophodno izvršiti kadrovske, organizacione i druge promjene...

Vlada je na sjednici 3. avgusta ove godine, uvaživši razloge ministra unutrašnjih poslova, donijela novo rješenje primjenom člana 16 Zakona o unutrašnjim poslovima i članova 60 stav 1 alineja 5 i 60a stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je Brđanin razriješen funkcije.

"U ovom upravnom sporu je utvrđeno da je tužena Vlada ponovo donijela istovjetnu odluku, zanemarivši razloge i pravno shvatanje suda izraženo u presudi U. br. 8751/23 od 06.06.2023. godine i na taj način postupila suprotno odredbi člana 56 stav 2 Zakona o upravnom sporu", navodi Upravni sud.

Upravni sud našao je da UP nije samostalan organ uprave, već predstavlja organizacionu jedinicu u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s odredbom člana 9 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima i odredbom člana 21 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, sat nakon što su Vijesti pozivajući se na potvrdu Brđaninovog advokata Siniše Gazivode objavile odluku Upravnog suda, kazao je da on neće bivšeg direktora vratiti na tu poziciju jer mu "to zakonom ne pripada".

U ovom upravnom sporu tužena strana je bila Vlada, a prema Zakonu o unutrašnjim poslovima, Vlada razrješava i imenuje šefa UP.

Bonus video: