Tender poništen, slijedi li nova bruka?

Ministarstvo unutrašnjih poslova poništilo tender za nabavku 97 automobila putem lizinga za potrebe Uprave policije. Zbog novog, propalog tendera Upravi policije krajem juna prijeti nova pljenidba starih automobila, kojima se finansijski lizing produžava od 2018. godine

98446 pregleda 119 reakcija 48 komentar(a)
Moraće da traže dodatni novac kako bi eventualno odobrili produženje korišćenja patrolnih vozila (Ilustracija), Foto: Uprava policije
Moraće da traže dodatni novac kako bi eventualno odobrili produženje korišćenja patrolnih vozila (Ilustracija), Foto: Uprava policije

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke donio odluku o poništenju tendera za nabavku novih vozila, putem lizinga, za potrebe Uprave policije.

Šaranović je postupak javne nabavke automobila poništio jer nije podnijeta nijedna ispravna ponuda, odnosno što je jedan od ponuđača “Auto-Čačak” isključen iz tenderskog postupka.

“Naručilac poništava otvoreni postupak nabavke novih vozila putem lizinga, shodno članu 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama, koji glasi: ‘naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka’”, navodi se u obrazloženju odluke ministra unutrašnjih poslova.

Na tender MUP-a za nabavku 97 automobila za potrebe Uprave policije, čija je vrijednost 3.000.000 eura sa PDV-om, prijavila su se dva ponuđača - firma “Osmanagić” i “Auto-Čačak”.

Za partije 1 i 2 ponudu je poslala firma “Osmanagić”, međutim, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, taj ponuđač nije dostavio ponudu u skladu sa tehničkom specifikacijom postupka.

Za partiju 1, kojom je tražena nabavka 75 automobila za potrebe UP, ponudu je poslala firma “Auto-Čačak”, ali su isključeni iz tenderskog postupka jer navodno nijesu dostavili urednu izjavu privrednog subjekta upisanog u Centralni registar privrednih subjekata.

Odluka o poništenju tenderskog postupka donijeta je u petak 10. maja, a ponuđači imaju rok od 10 dana da ulože žalbu na odluku MUP-a.

Nakon što je propao i ovaj pokušaj MUP-a za nabavku novih patrolnih vozila za UP, a na osnovu trenutne situacije, krajem juna državi prijeti nova bruka odnosno mogućnost pljenidbe vozila, koja su na finansijski lizing nabavljena još davne 2018. godine.

Naime, krajem juna ističe posljednji jednogodišnji produženi lizing sa “S leasingom” i “Osmanagićem” za 139 patrolnih vozila, koja su već u maju 2021. godine redom plijenjena jer je bio istekao prvi ugovoreni trogodišnji lizing...

Zbog toga su MUP/UP godinama bili prinuđeni da uz veliku novčanu nadoknadu, godišnje oko 920.000 eura, produžavaju najam izraubovanih vozila, koji su za šest godina korišćenja prešli pozamašnu kilometražu.

MUP je posljednjom tenderskom dokumentacijom 15. marta tražio nabavku 75 patrolnih vozila M1 kategorije sa obavezom povraćaja automobila davaocu lizinga nakon isplate svih rata u vrijednosti naknade 1.867.500 eura bez PDV-a.

Drugom stavkom tražena je nabavka 22 patrolna vozila M1G kategorije, za čije korišćenje je predviđeno plaćanje naknade lizinga od 611.838,84 eura.

Da ni ovaj tender neće ići glatko znalo se na početku kada je firma “Osmanagić” uložila žalbu što je za 15 dana prolongiralo termin za otvaranje ponuda.

Tada je MUP u odgovoru na žalbu Komisiji za zaštitu prava naveo tvrdnje da firma “Osmanagić” odugovlači postupak.

“Žalba je podnijeta radi odugovlačenja postupka, a sve u cilju prolongiranja rokova za nabavku patrolnih vozila”, tvrdio je tada MUP.

Kako je propao i ovaj tender za nabavku novih auta za potrebe UP sada će MUP morati da traži dodatni novac od Vlade kako bi se napravio novi ugovor sa firmom “Osmanagić” i “S leasing” kako bi im eventualno odobrili produženje korišćenja patrolnih vozila.

I takva opcija je pod znakom pitanja jer je ostao kratak rok do isteka posljednjeg zakupa.

Bonus video: