Veljović održao Kolegijum: Stanje bezbjednosti je stabilno i povoljno - Vijesti.me
RAZMATRANI REZULTATI RADA UPRAVE POLICIJE

Veljović održao Kolegijum: Stanje bezbjednosti je stabilno i povoljno

Kako se navodi u saopštenju, očekuje se da rezultati, posebno nakon primjene nove organizacije koja je utvrđena Pravilnikom, budu efikasniji

Sa kolegijuma
Sa kolegijuma (Foto: Uprava policije)

Uprava policije u prvom kvartalu ove godine postigla je bolje rezultate u odnosu na isti period prošle, a stanje bezbjednosti u Crnoj Gori je stabilno i povoljno, ocijenjeno je na Kolegijumu koji je održao direktor, Veselin Veljović.

Na Kolegijumu su razmatrani rezultati rada Uprave policije za prvi kvartal ove godine.

Konstatovano je da su se usvajanjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, koji je Vlada usvojila početkom aprila, stvorili preduslovi za primjenu nove organizacije koja će doprinijeti efikasnijem izvršavanju zadataka, posebno u borbi protiv najtežih krivičnih djela.

Kako se navodi u saopštenju, očekuje se da rezultati, posebno nakon primjene nove organizacije koja je utvrđena Pravilnikom, budu efikasniji.

"Stanje bezbjednosti je stabilno i povoljno. Policijski službenici su registrovali manje prekršaja iz ove oblasti u odnosu na isti period prošle godine. Smanjen je broj smrtno stradalih lica u saobraćaju", kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da su postignuti bolji rezultati po svim linijama rada, a posebno iz oblasti suzbijanja kriminaliteta.

"Obim kriminaliteta je, u prvih četiri mjeseca u poređenju sa istim periodom prošle godine, smanjen za 16,3 odsto. Rezultati na rasvjetljavanju krivičnih djela po nepoznatom počiniocu su poboljšani i taj procenat iznosi 72,9 odsto", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se bilježi manji broj krivičnih djela protiv života i tijela a policijski službenici su postigli bolje rezultate na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela jer ih je rasvijetljeno 86,4 odsto.

"Policija je rasvijetlila i teška krivična djela počinjena prethodnih godina, od kojih teško ubistvo izvršeno u maju 2018. godine, kao i teško ubistvo u pokušaju i ubistvo u pokušaju koji su izvršeni 2016. godine. U ovom periodu nisu registrovana krivična djela izvršena na štetu novinara ili njihove imovine", rekli su iz Uprave.

Značajno je smanjen broj krivičnih djela protiv imovine, posebno razbojništava.

Ukazuje se da je otrkiveno više krivičnih djela koja se odnose na krijumčarenje ljudi, kao i krivičnih djela iz oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta.

"U ovom periodu otkriveno 36 koruptivnih krivičnih djela i podnijete su krivične prijave protiv 35 fizičkih i jednog pravnog lica, a rezultat koji je se posebno ističe je procesuiranje Specijlanom državnom tužilaštvu 25 lica zbog privrednog kriminala počinjenog na organizovan način kojim je nastala šteta po Budžet u iznosu od oko milion eura", piše u saopštenju.

Ostvaren je napredak i u oblasi finansijskih istraga i u ovom periodu policija je učestvovala u pokretanju duplo više istraga nego u uporednom periodu prošle godine.

Najavljeno je da će Kolegijum pratiti kontinuitet i dinamiku poslova i zadataka koje je prepoznao kao prioritetne i sa čim u vezi su dati konkretni zadaci rukovodiocima na njihovom sprovođenju.

Na Kolegijumu je zaključeno da će Uprava policije, snažnim i proaktivnim pristupom, u saradnji sa tužilaštvom a posebno SDT-om kao i drugim organima u bezbjednosnom sektoru, ali i putem međunarodne policijske saradnje, nastaviti realizaciju prioritetnih aktivnosti.

"To su prije svega borba protiv organizovanog kriminala i drugih oblika kriminaliteta, unaprjeđenje i primjena savremenih metoda rada i djelovanja radi efikasnijeg obavljanja poslova i zadataka i ispunjavanje obaveza iz policijske nadležnosti na putu naše države u procesu EU integracija", zaključili su iz Uprave policije.


Vidi sve komentare