ZA MLADE U RIZIKU NEDOSTAJU SERVISI

Vujović: U CG mnogi žive u siromaštvu, u pravu smo svi jednaki, u praksi razlike sve izraženije

„Osnovna prepreka za dostizanje socijalne kohezije i pravde je društvena isključenost koja predstavlja isključenje iz društvenih sistema, pripadajućih prava i privilegija, najčešće kao rezultat siromaštva ili pripadnosti određenoj manjinskoj grupi“, smatra Vujović
124 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 20.12.2016. 15:49h

Za različite kategorije mladih u riziku od socijalne isključenosti, nedostaju potrebni servisi u oblastima od interesa kao što su zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna zaštita, ocijenjeno je na okruglom stolu nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Okrugli sto „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ održan je u okviru istoimenog projekta, koji finansira Evropska unija.

Izvršna direktorica NVO Juventas, Ivana Vujović, kazala jer da je Crna Gora danas zemlja u kojoj su mnogi stanovnici pogođeni siromaštvom, a servisi podrške koji su potrebni najosjetljivijim kategorijama, kako smatra, još uvijek nisu dovoljno ojačani.

„Nedostaje dobra uvezanost snaga sa kojima raspolažemo. Ukoliko se djeci i mladima ne ponudi dobra polazna osnova, šanse da se snađu na tržištu rada i da izgrade dobre socijalne kompetencije, uključujući i roditeljske, ako se odluče za roditeljstvo, se smanjuju. U pravu smo svi jednaki, u praksi su razlike sve izraženije“, istakla je Vujović u PR Centru.

Crna Gora je, kako je podsjetila, država koja u svom normativnom okviru njeguje principe socijane pravde

„Osnovna prepreka za dostizanje socijalne kohezije i pravde je društvena isključenost koja predstavlja isključenje iz društvenih sistema, pripadajućih prava i privilegija, najčešće kao rezultat siromaštva ili pripadnosti određenoj manjinskoj grupi“, smatra Vujović.

Direktorica programa za smanjenje štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, ukazala je da u Crnoj Gori ne postoji zdravstvena ustanova koja liječi maloljetnike koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci.

„Četiri odsto ukupnog broja naših klijenata je mlađe od 20 godina. Ukoliko se radi o maloljetnicima od 17 godina, većinom se naše usluge zasnivaju na savjetovanju i upućivanju“, navela je Žegura.

Kako je istakla, jedna četvrtina ukupnog broja korisnika Juventasovih servisa je mlađa od 25 godina, a 70 odsto je mlađe od 35 godina. „U zadnjih pola godine, imali smo 300 klijenata koji injektiraju droge sa područja Podgorice. Skoro 90 odsto njih su sa sukobom sa zakonom“, rekla je Žegura.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, podsjetio je da je PISA studija koja poredi edukativno ponašanje petnaestogodišnjaka u Evropi pokazala da je Crna Gora na jako lošem mjestu i da se nalazi 20 mjesta iza Hvatske. „To je razlog za veliku zabrinutost“.

„Sproveli smo istraživanje sa Ministarstvom prosvjete, koje je pokazalo da u obuci onih koji obučavaju predavače, ne uzimaju obzir potrebu da se podučava i na socijalnom nivou, što je jako loše za ranjivu djecu koja moraju da funkcionišu u svom okruženju punom problema koji su opterećujući za bilo koga, a naročito za njih“, naveo je Perks.

On je ukazao da je nedavno jedno istraživanje pokazalo da samo pet odsto sedamnaestogodišnjaka razgovara sa roditeljima o budućem pravcu karijere.

„Kad ove tri stvari spojim, šta zaključujem – da ne vaspitavamo mlade ljude koji su spremni za budućnost. Ako nastavimo da to radimo, ako reforme u ovim oblastima i dalje budu spore, sve više ćemo zaostajati iza ostalih evropskih zemalja i naša omladina neće imati iste životne standarde i mogućnosti kao što je to u ostatku Evrope“, smatra Perks.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, kazao je da će projekat, čija je vrijednost skoro 900 hiljada eura, trajati do septembra 2019. godine.

Evidentno je, kako je rekao, da su danas ljudi u regioni u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji, koja se najviše ogleda u visokoj stopi nezaposlenosti.

„Podržavamo osnivanje ARYSON mreže, koja se se sastoji od šest opranizacija sa Balkana, uključujući Arsis iz Albanije, HOPS iz Makedonije, Juventas iz Crne Gore, Labirint iz Kosova, Prevent iz Srbije, Marginu iz Bosne i Hercegovine, koje sve povezuje SHL fondacija iz Njemačke, koja ima ulogu konsultanta“, naveo je Gomez.

On je kazao da će osnovne koristi projekta biti usmjerene ka djeci i mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti, a koji su podijeljeni u šest kategorija – djeca koja su u konfliktu sa zakonom, djeca koja su napustila roditeljsko staranje, djeca koja koriste droge, djeca koja žive na ulici i djeca iz disfunkcionalnih familija, kao i na djecu koja dolaze iz RE populacije.

Projektom „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koordinira NVO Juventas, a projektni partneri su ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova, Prevent iz Srbije i SHL foundacija iz Njemačke.

Galerija

Preporučujemo za Vas