ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA:

Osobe sa invaliditetom na marginama društva

"Prilika je da se zapitamo da li smo svjesni da ne tako daleko od nas, skriveni u sjeni nagomilanih društvenih problema, strpljivo, godinama, često neopaženo, žive svoj život uskraćen za dio svojih psihičkih ili fizičkih aktivnosti, marginalizovani i ostavljeni, nerijetko na rubu egzistencije“
99 pregleda 0 komentar(a)
Kolica, osoba sa invaliditetom, Foto: Shutterstock
Kolica, osoba sa invaliditetom, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 02.12.2016. 12:05h

Osobe sa invaliditetom, kojih prema procjenama u Crnoj Gori ima oko 70 hiljada, nalaze se na marginama društva, iako se u javnosti stvara utisak da se njihovi problemi rješavaju, naročito u posljednje vrijeme, ocijenjeno je iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik ocjenjuje da, ne osporavajući izvjestan napredak, postoje brojni problemi.

"Od onih koji se tiču fizičkih barijera (nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi) pa do nedostataka vezanih za obrazovanje, zapošljavanje i radnu rehabilitaciju, socijalne servise, zdravstvene usluge i drugo“, kaže se u saopštenju Ombudsmana, povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Kako se navodi, s obzirom na brojne probleme ove marginalizovane grupe, kao i da po nekim procjenama u Crnoj Gori postoji oko 70 hiljada osoba sa invaliditetom, evidentno je da samo nekoliko pokrenutih sudskih postupaka ne odražava prirodu i obim ugroženosti njenih prava.

"Prilika je da se zapitamo da li smo svjesni da ne tako daleko od nas, skriveni u sjeni nagomilanih društvenih problema, strpljivo, godinama, često neopaženo, žive svoj život uskraćen za dio svojih psihičkih ili fizičkih aktivnosti, marginalizovani i ostavljeni, nerijetko na rubu egzistencije“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, stigma, predrasude, negativna tradicija, osporavanje, sve su to pojavni oblici koje položaj osoba sa invaliditetom čine još gorim od onog kakav on objektivno već jeste.

"Vraćajući se na teren statistike, čini se da ni u toj sferi ne postoje egzaktni pokazatelji o ukupnom broju, stepenu invaliditeta i drugim karakteristikama ovih osoba, a preko njih se stiže do utvrđivanja statusa i projekcije mogućnosti, koje stoje ili bi barem trebali stajati na raspolaganju jednako kao i ostalim članovima zajednice“, kažu iz institucije Zaštitnika.

Ističe se da i pored toliko zakona, strategija, planova i drugih instrumenata pravnog i političkog poretka, realni društveni pokazatelji u kontinuitetu bilježe dokaze zanemarivanja, ignorisanja, eliminacije iz procesa donošenja vitalnih odluka kojima se odlučuje njihovim ličnim pravima i obavezama koje imaju kao i drugi članovi zajednice.

Iako se na društvenu površinu polako probija istina o vrijednostima, kapacitetima i zahtjevima osoba sa invaliditetom, i dalje su vidljive, kako se ocjenjuje, nejednakosti društva koje civilizacijske tekovine, odnosno poštovanje ljudskih prava i sloboda ne dozvoljavaju.

"Nejednak tretman samo zbog toga što su po nekom svom fizičkom i/ili psihičkom potencijalu manje aktivni nego ostatak društva, bez ikakvog opravdanja ili uporišta u pravu, čini osobe sa invaliditetom jako ranjive i bez jasne perspektive, a predstavljaju diskriminaciju kao pravni i sociološki fenomen“, kaže se u saopštenju.

Zaštitnik je pozvao sve članove društvene zajednice da ne skreću pažnju sa ovih osoba i da poštuju njihove potrebe, kako bi zavrijedili njihovo povjerenje i opravdali očekivanje - da budu jednako vrijedni koliko i oni koji ih malo ili nedovoljno primjećuju u svojoj blizini.

"U ostalim segmentima odgovornost snosi država, ne isključujući i sankcije, kada izostanu svi drugi pokušaji korigovanja nedozvoljenog stanja ili ponašanja“ upozorava Ombudsman.

Povodom 3. decembra, predstavnici Zaštitnika Institucije prisustvovali su obilježavanju 15 godina rada NVO ADRIA iz Bara.

Ona se bavi zagovaranjem prava lica sa invaliditetom, pružajući podršku njihovom radu i inicijativama za deinstitucionalizaciju i socijalizaciju osoba sa invaliditetom, u cilju jačanja njihovih kapaciteta i uključivanju u društvene tokove.

Preporučujemo za Vas