"UZ SAGLASNOST ASK"

Demos NK: Komunalna policija nezakonito primala službenike

"Međutim, ovoga puta, a što ga ne oslobađa odgovornosti, načelnik Komunalne policije nezakonit prijem službenika je odradio uz saglasnost Agencije za sprečavanje korupcije koja mu je nezakonito dala saglasnost za ovaj prijem"
51 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 30.11.2016. 12:40h

U komunalnoj policiji Opštine Nikšić u vremenu od dana raspisivanja do dana održavanja parlamentarnih izbora na nezakonit način vršen je prijem komunalnih policajaca i to na osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova shodno Zakona o radu, saopštili su iz nikšićkog Demosa.

"Na osnovu navedenog ugovora moguće je u radni odnos primati, ali ne u organima lokalne uprave, isključivo radnike na poslovima koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost i koji ne spadaju u poslove iz osnovne djelatnosti pravnog subjekta", navodi se u saopštenju.

Iz Demosa su kazali da poslovi komunalnog policajca spadaju u poslove koji zahtijevaju visok stepen stručnosti i obučenosti za obavljanje povjerenih im poslova.

"Ovo iz razloga što komunalni policajci između ostalog vrše poslove komunalnog nadzora, utvrđuju identitet lica, isključuju vozila iz saobraćaja, lišavaju slobode počinioce prekršaja, upotrebljavaju fizičku silu, palicu i sredstva za vezivanje, izdaju prekršajne naloge, podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, podnose krivične prijave. Upravo zbog obavljanja navedenih poslova komunalni policajci spadaju u lica sa posebnim ovlašćenjima i ista mogu obavljati povjerene im poslove ako su zasnovali radni odnos na neodređeno putem javnog oglašavanja i u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a ne tajno i na osnovu navedenog ugovora i Zakona o radu", navodi se u saopštenju.

U nikšićkom odboru Demosa napominju da je "sadašnji načelnik Komunalne policije, upravo što je na identičan način vršio prijem komunalnih policajaca u izbornoj 2012. godini, pravosnažno osuđen ove godine zbog zloupotrebe službenog položaja na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci uslovno dvije godine."

"Načelnik komunalne policije i ovoga puta grubo se ogriješio o Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o komunalnoj policiji kao i o Krivični zakonik Crne Gore. Načelnik Komunalne policije će dodatno biti odgovoran i za sve mjere koje su preduzeli nezakonito primljeni policajci kod subjekata nadzora, odnosno fizičkih i pravnih lica, jer se ta lica iz navedenih razloga nalaze u faktičkom radnom odnosu. Međutim, ovoga puta, a što ga ne oslobađa odgovornosti, načelnik Komunalne policije nezakonit prijem službenika je odradio uz saglasnost Agencije za sprečavanje korupcije koja mu je nezakonito dala saglasnost za ovaj prijem. Isto tako Agencija je u poslednja dva mjeseca pred parlamentarne izbore, u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Zakonom o finansiranu političkih subjekata i izbornih kampanja, dala saglasnost za prijem službenika i namještenika u skoro svim organima lokalne uprave Opštine Nikšić i stavila svoj pečat na oko 150 Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Nadamo se da će sve ove informacije provjeriti nadležna tužilaštva i da će ovoga puta sud kazniti sve počinioce nastalog krivičnog djela, a ne samo pojedinca kako je to urađeno u predhodnom slučaju odnosno za prijem radnika uoči parlamentarnih i opštinskih izbora 2012. godine", saopšteno je iz OO Demos Nikšić.

Galerija