Mladi treba da učestvuju u donošenju odluka

Perović Ivanović smatra da glas mladih treba da se čuje kada se govori o potrebama i problemima te populacije
115 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 24.10.2016. 15:43h

Politički aktivizam kod mladih veoma je prisutan u posljednje vrijeme, ali su oni na marginama učešća i služe kao volonteri, za dijeljenje propagadnog ili informativnog materijala, ocijenjeno je na okruglom stolu nevladine organizacije (NVO) Prima. Izvršna direktorica te NVO, Aida Perović Ivanović, kazala je na okruglom stolu „Učešće mladih u procesima odlučivanja u Crnoj Gori“, da je taj događaj dio regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“, kojeg finansira Evropska unija. „Jedan od ciljeva projekta je da pokrenemo mlade da se informišu o mogućnostima učešća u javnom životu i procesima donošenja odluka. Mladih ima u politici, ali ne tamo gdje se govori o omladinskim politikama“, kazala je Perović Ivanović u PR Centru. Ona je rekla da se taj problem, otkad postoji Uprava za mlade i sport, rješava, ali je na tome potrebno i dalje raditi. „Mladi su u posljednje vrijeme vrlo aktivni kada je u pitanju politički aktivizam, ali su na marginama učešća i aktivizma, jer služe kao volonteri, za dijeljenje propagadnog ili informativnog materijala. To nije prostor u kojem mladi donose odluke“, istakla je Perović Ivanović.

Ona smatra da glas mladih treba da se čuje kada se govori o potrebama i problemima te populacije. „Kroz ovaj projekat želimo motivisati donosioce odluka da otvore prostor za učešće mladih ljudi. To je ključno, a naša prva adresa je Uprava za mlade i sport“, navela je Perović Ivanović. Projektom, kako je pojasnila, žele animirati mlade da se aktivnije uključe u donošenje odluka u političkom, ekonomskom i društvenom životu i tako utiču na kretanje omladinskih javnih politika. „Namjera nam je da stvorimo mrežu omladinskih organizacija iz pet zemalja koje implemetiraju projekat, a koje će aktivno pratiti položaj mladih, mjeriti stepen njihovog učešća i voditi kampanje javnog zagovaranja za promjene omladinskih politika po mjeri te populacije“, pojasnila je Perović Ivnaović.

Predstavnik Uprave za mlade i sport, Krsto Vukadinović, kazao je da je obaveza lokalnih samouprava da u narednih šest mjeseci od usvajanja nacionalne Strategije za mlade usvoje lokalne akcione planove. “Lokalne uprave bi trebale da prepoznaju šta nedostaje mladima, i da nakon toga pokušamo da nađemo jedan momenat međusektorske saradnje na lokalnom i nacionalnom nivou”, naveo je Vukadinović. Prema njegovim riječima, fokus Uprave za mlade i sport je otvaranje omladinskih klubova i centara. “U ovom trenutku ih ima osam. Naša je ideja da omladinski klubovi i centri zažive u svim lokalnim samupravama i da to bude mehanizam gdje mladi mogu da se okupljaju i da sprovode svoje aktivnosti”, pojasnio je Vukadinović. On je rekao da je ideja Uprave za mlade i sport da finansira većinu projekata koji će direktno imati uticaj na omladinske klubove i aktivnosti koje će se u njima sprovoditi, što će, kako je naveo, na taj način obezbijediti održivost klubova. Senior istraživačica na projektu “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, Aleksandra Gligorović, kazala je da je u okviru projekta sprovedeno istraživanje u Crnoj Gori. Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da javna uprava ima uspostavljene kanale za komunikaciju sa građanima, ali je, kako je navela, upitna njihova prilagođenosti specifičnim ciljnim grupama i stepena korištenja dobijenih podataka, sugestija, komentara. “Takođe, važno je pitanje koje se tiče samih građana - koliko su oni informisani i koliko te kanale koriste. Kada se ima u vidu ciljna grupa mladih, posebna pažnja mora biti posvećena njihovom obrazovanju za učešće i olakšavanju tog procesa”, istakla je Gligorović.

Govoreći o prisutnosti na internetu i otvorenosti prema mladima, Gligorović je kazala da crnogorska Vlada i Skupština imaju svoje internet prezentacije i naloge za elektronsku poštu koju građani, a time i mladi ljudi, mogu da koriste kako bi se informisali o radu tih organa ili došli do potrebnih informacija. “Sva ministarstva imaju svoje internet prezentacije i naloge za elektronsku poštu koju građani, a time i mladi ljudi, mogu da koriste kako bi se informisali o radu ovih organa ili došli do potrebnih informacija. Od društvenih mreža, najpopularniji je Fejsbuk /Facebook/, zatim Tviter /Twitter/”, rekla je Gligorović. Na lokalnom nivou, kako je navela, sve jedinice lokalne samouprave, osim Gusinja, imaju svoje internet prezentacije i svoje naloge za elektronsku poštu. Događaj dio je regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku“ („Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey - YBH4WBT“), podržanog od Evropske unije kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori. Pored Fondacije "Ana i Vlade Divac" iz Srbije i NVO Prima iz Crne Gore, partneri koji sprovode projekat su i Partners iz Albanije, Asocijacija za obrazovanje Mladiinfo International iz Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske.

Galerija