"U ŠTO KRAĆEM ROKU JE USKLADITI"

Jovović: Rang lista kandidata za upis na FLU neregularna

On je dodao da će ukoliko se u što kraćem roku i prije početka predavanja ne uskladi rang lista za upis u prvu godinu studija FLU sa Pravilnikom o upisu, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, inicirati Ministarstvu prosvjete podizanje krivične prijave protiv dekanice FLU doc. dr Milene Jovićević
3 komentar(a)
Ognjen Jovović, Foto: Pokret za neutralnost
Ognjen Jovović, Foto: Pokret za neutralnost
Ažurirano: 19.09.2016. 11:19h

Generalni direktor Ministarstva prosvjete Ognjen Jovović kazao je da je rang lista kandidata za upis u prvu godinu studija na Fakultetu likovnih umjetnosti neregularna.

"Naime, prosvjetna inspekcija je reagovala po zahtjevu bivše generalne direktorice Ministarstva prosvjete prof. dr Tatjane Đurišić-Bečanović i konstatovala neregularnosti rang liste kandidata za upis u prvu godinu studija. Neregularnosti se odnose na činjenicu da je Upisna komisija dala sebi za pravo da odlučuje o prigovoru kandidatkinje Marije Marković na Rang listu I. Upisna komisija je trebala prigovor proslijediti Centralnoj komisiji za upis u skladu sa čl. 14 st. 3, 4, 5 i 6 Pravilnika o upisu, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore. Nadalje, prosvjetni inspektor je utvrdio da su u sastavu Komisije za upis bili i članovi Ispitne komisije, što se kosi sa Pravilnikom. Dodatno zabrinjava što je prva na Rang listi I Petrović Poljak Sara upisala studije FLU već u junu 2014, položivši sve ispite sa prve godine studijskog programa Slikarstvo, a zatim prekinula studije, da bi ponovno u junu 2016. godine konkurisala za upis u prvu godinu, što je protivzakonito. Konkurs se sprovodi u skladu sa čl. 93 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 3 Pravilnika koji jasno ukazuju da se radi o upisu svršenih srednjoškolaca u prvu godinu osnovnih studija. Imajući u vidu da je Sara Petrović Poljak već jednom konkurisala (studijske 2014/2015), stoga ne može po drugi put steći i koristiti status budžetskog studenta prve godine studija, već je ovim rang lista u potpunosti obesmišljena, pa se može kazati da je riječ o privatnoj rang listi", rekao je Jovović.

Jovoić je dodao da u prilog tome najbolje dokazuje slučaj kandidatkinje Marije Marković koja je konkurisala za upis u prvu godinu FLU kao najbolja učenica Srednje likovne škole „Petar Lubarda“ i kao dobitnica nagrada na takmičenjima.

"Uspjeh koji je donijela iz srednje škole bio joj je gotovo zanemaren. Na prijemnom ispitu koji se sastoji iz tri dijela: testa opšte kulture, crtanja figure po živom modelu i slikanja mrtve prirode, sistemom eliminacije Marija Marković nije dobila ocjenu iz jednog predmeta. Zapravo, Komisija je izabrala radove onih kandidata koje je prema svojim jako čudnim kriterijumima biranja uzela u obzir, dok je ostale radove izuzela iz razmatranja. Dakle, ne postoji nikakav zapisnik niti druga bilješka sa ispita kojom bi se vidjele pojedinačne ocjene nastavnika po djelovima ispita i izvođenje srednje ocjene iz podnesene mape radova „Crtanja“ odnosno „Slikanja“. Time se kandidatkinja Marija Marković u potpunosti diskriminisala. Prosvjetni inspektor je uzeo u obzir ove argumente i naložio ponavljanje konkursa, na šta se oglušila dekanica FLU doc. dr Milena Jovićević", kazao je Jovović.

On je dodao da će ukoliko se u što kraćem roku i prije početka predavanja ne uskladi rang lista za upis u prvu godinu studija FLU sa Pravilnikom o upisu, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, inicirati Ministarstvu prosvjete podizanje krivične prijave protiv dekanice FLU doc. dr Milene Jovićević.

Preporučujemo za Vas