"GREŠKA JE BILA OBJAVLJIVANJE ZAPISNIKA"

Lacmanović: Odsjek za nadzor da utvrdi da li je ko obrađivao podatke iz biračkog spiska

Naloženo Odsjeku za nadzor da u dopunskom postupku kod MUP-a utvrdi da li taj Vladin resor, kao rukovalac zbirke ličnih podataka - birački spisak i izborni registri, dostavljao članovima Koordinacionog tijela podatke iz biračkog spisak
0 komentar(a)
Radenko Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Radenko Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 02.09.2016. 13:53h

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka zatražio je, zbog nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, od Odsjeka za nadzor da u dopunskom postupku utvrdi da li je Ministarstvo unutrašnjih posloba (MUP) dostavljalo članovima Koordinacionog tijela za praćenje izbornog procesa podatke iz biračkog spiska.

Član Savjeta, Radenko Lacmanović, rekao je da je naloženo Odsjeku za nadzor da u dopunskom postupku kod MUP-a utvrdi da li taj Vladin resor, kao rukovalac zbirke ličnih podataka - birački spisak i izborni registri, dostavljao članovima Koordinacionog tijela podatke iz biračkog spisak.

“Odsjek za nadzor treba da utvrdi da li je ko, kada, u kom obimu, po kom pravnom osnovu, u kom vremenskom periodu obrađivao lične podatke onih koji su upisani u birački spisak i da li postoji trag u infirmacionom sistemu o tome”, rekao je Lacmanović agenciji MINA.

On je objasnio da je Savjet odlučivao po prigovoru MUP-a na zapisnik o nadzoru u vezi sa pitanjem da li članovi Koordinacionog tijela koji je formirao ministar Goran Danailović, imaju pravo na obradu ličnih podataka, odnosno uvid u birački spisak i njegovu kontrolu.

Lacmanović je pojasnio da je zahtjev za davanje mišljenja podnijela načelnica Službe za informacione tehnologije u MUP-u, Nataša Starovlah Knežević koja je od Savjeta tražila mišljenje da li može dostavljati podatke iz biračkog spisak članovima Koordinacionog tijela i da li bi na taj način prekršila zakon.

“Na sjednici od 8. avgusta Savjet je odlučio da ne daje mišljenje po zahtjevu Starovlah Knežević nego da sprovede postupak nadzora kod MUP-a i utvrdi činjenično stanje”, pojasnio je Lacmanović.

On je kazao da je Savjet, postupajući po prigovoru MUP-a, koji je izjavljen na zapisnik o inspekcijskom nadzoru koji je urađen kod tog subjekta, konstatovao da nije u potpunosti utvrđeno činjenično stanje.

Savjet je, kako je dodao, konstatovao da se iz predmetnog zapisnika ne može utvrditi potrebno činjenično stanje.

“Takođe, Savjet je bio nepodijeljen u ocjeni da kontrolor, koji je bio dužan, nije utvrdio da li je ko, kada, u kom obim, po kom pravnom osnovu, u kom vremenskom periodu vršio obradu ličnih podataka od članova Koordinacionog tijela, te postoji li trag u informacionom sistemu o tome”, kazao je Lacmanović.

Kako je ukazao, nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, samim tim je i netačno i ne može biti ni pravilno primijenjeno materijano pravo.

Lacmanović smatra da je bila greška objavljivanje zapisnika u javnost na sajtu Agencije o nadzoru kod MUP-a iz razloga što taj postupak nije ni okončan.

On smatra da je pogotovu bila greška objavljivati takav zapisanik ako se nije moglo utvrditi činjenično stanje.

“Još manje taj zapisnik nije trebao biti objavljan, jer su građani kroz informisanje medija stekali utisak da je Agencija utvrdila činjenično stanje, te donijela konačnu odluku da članovi Koordinacionog tijela nemaju pravo obrade ličnih podataka iz biračkog spiska”, ocijenio je Lacmanović.

On je istako da se u dopunskom nadzoru, koji se mora sporovesti u MUP-u, nedvosmisleno biti otklonjene dileme i odgovoreno na pitanja koja su ostala nerazjašnjena u prethodnom postupku nadzora.

Lacmanović je rekao da, shodno Zakonu o biračkom spisku učesnici izbornog procesa ali i nevladinog sektora koji ga kontrolišu imaju pravo da dobiju kopirane biračke spiskove, da ih fotokopiraju i dijele stranačkim aktivistima na terenu kako bi sprovodili takozvani postupak siguran glas.

“U ovoj situaciji možemo samo da slutimo koliko stranačkih aktivista, a u pitanju su hiljade u rukama imaju sve podatke iz biračkog spiska o nama”, naveo je Lacmanović.

On je podsjetio da se u biračkom spisku nalaze adrese birača, matični broj, broj biračkog mjesta.

“Iz ovih podataka iz biračkog spiska koji stranački aktivisti imaju u svojim rukama itekako se može izvršiti profil ličnosti”, smatra Lacmanović.

Savjet Agencijie je, kako je naveo ocijenio da se sada ne može ništa promijeniti jer je ovaj izborni proces već odmakao.

“Savjet je bio nepodijeljen da se odmah nakon konstituisanja novog saziva parlamenta krene u promjene makar to značilo i izmjenu Zakona o biračkom spisku, kako bi bilo onemogućilo da se političkim subjektima dostavlja kopija sa biračkog spiska a oni isti da fotokopiraju i dijele stranačkim aktivostima po terenu”, kazao je Lacmanović.

Preporučujemo za Vas