KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG GRADNJE U ANDRIJEVICI

Ugrožena je i državna imovina

Iz Opštine ističu da je postupak obavljen u skladu sa propisima i da su prijave neosnovane
71 pregleda 0 komentar(a)
Gradilište Andrijevica, Foto: Tufik Softić
Gradilište Andrijevica, Foto: Tufik Softić
Ažurirano: 09.02.2019. 02:00h

Stanar stambene zgrade 9/A u Andrijevici Đoko Elezović podnio je zahtjev vrhovnom državnom tižiocu da zaštiti državnu imovinu u centru grada na kojoj je započeta gradnja poslovno-stambenog objekata.

On je ujedno podnio krivičnu prijavu protiv funkcionera i službenika u Opštini Andrijevica koji su izdali građevinsku dozvolu za izgradnju ove višespratnice, kao i protiv funkcionera, službenika i odbornika koji su donijeli odluku o prodaji atraktivne parcele na kojoj se gradi objekat.

Elezović je krivičnu prijavu podnio i protiv DOO „Nikola“ iz Berana i njegovog odgovornog lica koje je kupilo parcelu i započelo radove na izgradnji stambenog objekta.

On je i Upravi za inspekcijake poslove podnio inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora kod Opštine Andrijevica i DOO „Nikola“ koje je formiralo radilište na spornom zemljištu.

Elezović tvrdi da je Opština Andrijevica nezakonito prodala zemljište gradskog parka površine 423 metra kvadratna, po cijeni od 26.000 eura, privatnom privrednom društvu D.O.O. „Nikola“ koje je na toj parceli već započelo radove.

On je kazao da je Opština Andrijevica protivzakonito izvršila izmjenu i dopunu Detaljnog urbanističkog plana, a samim tim i izdavanje građevinske dozvole za izgradnju privatne stambene zgrade na javnom dobru. 

„Građevinska dozvola koja je od strane Opštine Andrijevica izdata DOO „Nikola“ je nezakonita i neosnovana, jer Opština Andrijevica nije mogla, po važećim zakonskim propisima, izdati građevinsku dozvolu za izgradnju stambene zgrade na objektima koji predstavljaju lokalno javno dobro u opštoj upotrebi, jer dobra od opšteg interesa i javna dobra ne mogu biti premet privatne svojine. Navedena građevinska dozvola je ništavna jer je izdata na osnovu planske dokumentacije čiji je rok važenja istekao prije godinu dana, a nova planska dokumantacija nije usvojena“, kazao je Elezović.

On tvrdi i da je građevinska dozvola izdata suprotno zakonskim propisima, jer lokacija i planirana pozicija izgradnje stambene zgrade ne zadovoljava minimalne građevinske i urbanističke uslove i standarde i direktno ugrožava stambene ekološke i sve druge uslove stanovanja stanara stambene zgrade 9/A.

„Zidovi buduće stambene zgrade nalaziće se na udaljenosti od 10 metara od naše stambene zgrade, dva metra od zgrade policije i dva metra od kolovozne trake glavne ulice u Andrijevici. Pošto je planirana izgradnja zgrade od pet i više spratova u svemu se krši predviđena građevinska linija po visini i direktno ugrožava uslove stanovanja stanara zgrade“, kaže Elezović.

U lokalnoj upravi u Andrijevici ističu da je postupak prodaje zemljišta obavljen u skladu sa važećim propisima i da su krivične prijave potpuno neosnovane.

Oni su se pozvali na to da je lokalni parlament tokom prošle godine donio zaključak da se odbaci inicijativa stanara o poništenju Odluke SO Andrijevica o pokretanju postupka prodaje spornog zemljišta. Opština Andrijevica tvrdi da je inicijativa stanara neosnovana i da je postupak prodaje parcele obavljen u skladu sa Prostorno urbanističkim planom, i dodaju da je obrađivač prostorno planske dokumentacije cijenio ambijent i uzeo u obzir sve okolnosti na osnovu kojih je dao predlog da se ovaj prostor valorizuje izgradnjom poslovno stambenog objekta.