Pomoć od "Preporoda" tražilo 80 zavisnika

Povećan broj upotrebe korisničkih servisa govori i u prilog činjenici da je riječ o nezaustavljivom trendu rasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, smatra Bulajić
2 komentar(a)
droga, Foto: Theforeigner.no
droga, Foto: Theforeigner.no
Ažurirano: 14.08.2016. 12:29h

Preporodu se, u prvoj polovini godine, za pomoć obratilo 80 zavisnika od narkotika, kazao je direktor te nevladine organizacije (NVO), Jovan Bulajić, navodeći da bilježe rast interesovanja za tretmane koje obezbjeđuju. „U prvoj polovini godine, 80 različitih korisnika je upotrijebilo 168 servisa koje obezbjeđuje Preporod“, kazao je Bulajić. Ta brojka, kako je pojasnio, uključuje ne samo rad sa aktivnim zavisnicima, već napore i u polju porodičnog savjetovanja (najčešće roditelji zavisnika), resocijalizacije osobe koje pobijedile zavisnost. „Prikazivanjem takve integrisane statistike, želimo poslati poruku da zavisnika nikada ne možemo posmatrati kao izolovan problem, već da je riječ o problemu koji pogađa porodicu i cijelo društvo“, rekao je Bulajić agenciji MINA. On je istakao da Peporod bilježi značajan rast u upotrebi servisa za sve strukture. „Sa jedne strane, svjesni smo da je takav deskriptivni parametar jasan znak da napori koje ulažemo rezultiraju povjerenjem korisnika naših usluga. To nam predstavlja satisfakciju za nastavak predanog rada“, naveo je Bulajić.

Prema njegovim riječima, povećan broj upotrebe korisničkih servisa govori i u prilog činjenici da je riječ o nezaustavljivom trendu rasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. „Tako možemo zaključiti da je potrebno uložiti dodatne napore i obezbijediti još veću podršku, sa svih nivoa, svima koji se istinski i sa valjanom motivacijom bore sa ovim problemom“, poručio je Bulajić. On je rekao da je veći broj muškaraca koji traže pomoć ali da je i broj žena zavisnica koje se javljaju u porastu. „Ne smijemo zanemariti činjenicu da se žene zavisne rjeđe i odlučuju potražiti pomoć, jer one lakše dolaze do novca, uglavnom putem prostitucije“, dodao je Bulajić. On je upozorio da se donja granica započinjanja konzumacije droga snižava i da se Preporodu sve češće javljaju maloljetnici koji su „duboko zagazili u problem“. To je, kako smatra Bulajić, jedan od problema koji će u skorijoj budućnosti predstavljati krupan izazov u borbi protiv konzumacije droga. On je rekao da je registar zavisnika “u rukama” Instituta za javno zdravlje Crne Gore i kadar te ustanove radi profesionalno. Bulajić smatra da nijesu najbolje riješeni ime registra, kao i sagledavanje ko bi trebao biti obuhvaćen registrom. „Primarno je planirano bilo da samo zavisnici koji pomoć zatraže zvaničnim isključivo medicinskim ustanovama. Sagledavanja greške radi, Kakaricka gora nije zdravstvena ustanova“, naglasio je on. Bulajić je rekao da se za najprepoznatije organizacije civilnog društva Preporod, 4Life, Juventas i Cazas može govoriti i vezati isključivo za „onaj famozni konkurs“ za raspodjelu dijela prihoda od poreza na igre na sreću. Kako je dodao, i zbog cjelokupnog lošeg doživljaja civilnog sektora u javnosti, često proizilaze nejasnoće koje prate sve raspodjele finansijskih sredstava.

Bulajić je rekao da se za najprepoznatije organizacije civilnog društva Preporod, 4Life, Juventas i Cazas može govoriti i vezati isključivo za „onaj famozni konkurs“ za raspodjelu dijela prihoda od poreza na igre na sreću

„Vjerujem da je malo kome poznato da na ovom konkursu, koji se u javnosti isključivo veže za NVO, potpuno ravnopravno apliciraju i javne ustanove, sportska udruženja i klubovi, različita pravna lica, mediji“, istakao je Bulajić. On je kazao da se loša konotacija po pravilu veže samo za NVO, dodajući da nekad nije ni čudo što je takav doživljaj. „Iz godine u godinu se odobravaju sredstva za približno 90 projekata. I tu vam se nudi mogućnost da se od droge „spasite“ raznim loptama, košarkaškim, fudbalskim, rukometnim, kimonima, bon tonima, prirodom, kupuju se nošnje za kulturno-umjetnička društva, oprema za sportska društva, ide se na turnire, i ponekad čak se to i ne pokušava prikazati prihvatljivije“, rekao je Bulajić. On je poručio da u Preporodu ne traže nikakav novac već su spremni da prihvate da se sistem obaveže, po dogovorenoj metodologiji, samo da garantuje da će onaj, ili oni, koji budu odlučivali o toj raspodjeli, biti neko ko poznaje prilike, i kome će se garantovati suverenitet u odlučivanju. "I mi već tada ne strahujemo za održivost servisa koje realizujemo". „Vjerujem da je svima jasno da novac koji mi dobijemo za servise, skoro pola vratimo u budžet, na ime poreza i doprinosa. Mi tu radimo, i ne radimo ništa drugo, nije nam ovo usput, nego smo ovome posvećeni životima“, rekao je Bulajić. Prema njegovim riječima, Preporodu za korektnu održivost godišnje treba novca „koliko zavisnici u danu koštaju državu, po pitanju raznih okolnosti koje nastaje iz bolesti zavisnosti“. Bulajić je kazao da Preporod odlično sarađuje sa rehabilitacionim centrima i komunama i da se ta saradnja kontinuirano unapređuje. “Na današnji dan imate momaka i djevojaka koji su posle procesa motivacije za prihvatanje tretmana, svoju rehabilitaciju iz Preporoda nastavili u nekoj od partnerskih komuna ili terapijskih zajednica u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Italiji, Španiji, Švajcarskoj, Njemačkoj. On je napomenuo da su programi u tim ustanovama vrlo različiti, i da je mala vjerovatnoća da se može desiti da se nekom ne ponudi opcija koja bi njegovom senzibilitetu mogla predstavljati konačno spasenje. Bulajić je pozvao sve ljude u Crnoj Gori koji na bilo koji način trpe posledice zloupotrebe droga da ne posustaju u pokušavanju da svoj problem riješe. „Ima institucija, organizacija i pojedinaca koji mogu pomoći. Jedna od adresa za pomoć sigurno je i Preporod. Izlaz iz zavisnosti postoji“, poručio je Bulajić.