ODGOVOR AGENCIJE

EPA: Svi mogu na konkurs za grit u Tivtu i Bijeloj

Na istim principima će biti objavljen i međunarodni tender za izvođača radova na remedijaciji, pri čemu je, posebno naglašavamo, naš interes da što veći broj stranih i domaćih kompanija uzme učešća na međunarodnim tenderima koje objavljujemo
85 pregleda 1 komentar(a)
Brodogradilište Bijela, Foto: Vijesti
Brodogradilište Bijela, Foto: Vijesti
Ažurirano: 03.08.2016. 18:40h

Iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) saopštili su da će sva zainteresovana preuzeća moći ravnopravno da učestvuju na konkurs za upravljanje i čišćenje industrijskog otpada (grita) u Tivtu i Bijeloj.

EPA je ranije saopštila da na prostoru Jadranskog brodogradilišta u stečaju postoji 40.209 kubika upotrijebljenog grita koji se smatra industrijskim otpadom.

Vlada je 10. oktobra 2014. godine potpisala ugovor o kreditu sa Svjetskom bankom za projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” (IWMCP), čiji je jedan od segmenata i rješavanje problema grita.

“Podsjećamo da se ovaj projekat, pa i aktivnosti u Bijeloj, sprovode po procedurama Svjetske banke koje podrazumijevaju neophodnost poštovanja nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda u oblasti zaštite životne sredine i jednak tretman za sve komercijalne subjekte u otvorenom međunarodnom kompetitivnom postupku”, navodi EPA u reagovanju na ranije pisanje “Vijesti”.

“Vijesti” su ranije pisale da država još nije praktično krenula u rješavanje tog problema na terenu, iako pojedine strane firme nude tehnološki i ekonomski efikasna rješenja problema sa preostalim upotrijebljenim gritom od pjeskarenja brodova u Bijeloj i Tivtu.

Reagovanje prenosimo u cjelosti:

“Postojalo je i postoji značajno interesovanje i domaćih i stranih komercijalnih subjekata za potencijalno učešće u remedijacionim aktivnostima, što je i očekivano imajući u vidu potencijalnu vrijednost ugovora. Podsjećamo da se ovaj projekat, pa i aktivnosti u Bijeloj, sprovode po procedurama Svjetske banke koje podrazumijevaju neophodnost poštovanja nacionalnih i međunarodnih propisa i standarda u oblasti zaštite životne sredine i jednak tretman za sve komecijalne subjekte u otvorenom međunarodnom kompetitivnom postupku. Navedeno znači da su svi subjekti informisani na isti način o specificnostima projekta i da su, ukoliko zadovoljavaju kvalifikacione kriterijume, bili ohrabreni da učestvuju na javnom tenderu za izradu glavnog projekta remedijacije.

Na istim principima će biti objavljen i međunarodni tender za izvođača radova na remedijaciji, pri čemu je, posebno naglašavamo, naš interes da što veći broj stranih i domaćih kompanija uzme učešća na međunarodnim tenderima koje objavljujemo. U tom smislu svim kompanijama koje direktno kontaktiraju Minsitarstvo održivog razvoja i turizma i Agenciju za zaštitu zivotne sredine pružaju se, na istovjetan način, sve informacije o projektu, bilježe se na mejling listu i pozivaju se da učestvuju u otvorenim i kompetitivnim tenderskim postupcima.

S tim u vezi, ovim putem informišemo javnost da je nakon što je firma “Grizelj” iz Sarajava kontaktirala Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a shodno procedurama, menadžerka projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, Almina Bučan, u direktnoj komunikaciji sa njihovim predstavnikom gospodinom Tomislavom Grizeljom, tačnije od 11. 03. 2016. godine. Pored email korespondencije, obavljen je i telefonski razgovor, u kojem je od strane projektne menadžerke g. Grizelj dobio neophodne informacije. Dalje, projektna menadžerka kontaktirala je predstavnicu pomenute firme (čije ime nećemo navoditi jer u vašem tekstu nije pomenuto) 20. 07. 2016. godine, a povodom pisma upućenom premijeru Vlade CG i Svjetskoj banci.

Napominjemo, takođe, da je kompletno istraživanje lokacije za koju je predviđena sanacija, urađeno je od strane Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), odobrenom kroz procedure Svjetske banke, u svrhu karakterizacije otpada zatečenog na lokaciji i preciznog utvrđivanja postojećih količina, te u cilju izrade Glavnog projekta remedijacije za potrebe raspisivanja otvorenog poziva za sprovođenje radova na remedijaciji - međunarodnog tendera. Sprovedene analize nijesu obuhvatile samo ispitivanje grita, već i kontaminiranog zemljišta, što je takođe sastavni dio Glavnog projekta remedijacije.

Veoma je neozbiljno licitirati oko analiza i načina sanacije, posebno imajući u vidu činjenicu da na detaljnom dizajnu, odnosno glavnom projektu remedijacije, radi međunarodno priznata kompanija za obavljanje ove vrste poslova, izabrana kroz otvoreni postupak nadmetanja, kako i zahtijevaju procedure.