PREDSTAVILI REZULTATE ANALIZE

CGO: Visokoškolske ustanove u Crnoj Gori nedovoljno transparentne

208 pregleda 0 komentar(a)
Sa prezentacije rezultata, Foto: PR Centar
Sa prezentacije rezultata, Foto: PR Centar

Ukupna prosječna ocjena visokoškolskih ustanova kad je u pitanju dostupnost podataka, na skali od 1 do 5, je 2.39, zbog čega bi pitanje transparentnosti moralo biti više u fokusu nadležnih obrazovnih institucija.

To je saopšteno na predstavljanju nalaza analize stanja u oblasti transparentnosti rada visokoobrazovnih institucija u Crnoj Gori „Univerzitetski zidovi“, koju je uradio Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta “Javni novac, javni pristup – koliko su transparentne ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori“, uz podršku Hajnriih Bel fondacije.

Saradnica na programima u CGO, Mira Popović, pojasnila je da su, prilikom analize, provjeravali dostupnost najbitnijih podataka po osam oblasti od posebnog interesa na sajtovima četiri univerziteta i četiri samostalna fakulteta – Univerziteta Crne Gore (UCG), Univerziteta Mediteran, Univrziteta Donja Gorica, Univerziteta Adriatik, Fakulteta za državne i evropske studije, Fakulteta za internacionalni menadžment u turizmu, Fakulteta za poslovni menadžment i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Ona je kazala da su svi dokumenti ili grupe dokumenata ocjenjivani zasebno, u skladu sa posebno postavljenim parametrima i mjerilima, a da je ocjena jedne obrađivane oblasti prosječna ocjena zbira svih dokumenata, koji su bili predmet istraživanja unutar te oblasti.

Govoreći o UCG, Popović je kazala da je od ukupno 47 dokumenata koja su bila predmet istraživanja i koja bi morala biti dostupna na sajtu UCG, dostupno njih 40, uz napomenu da su neki dostupni i na engleskom jeziku, ali da ne postoji dokumentacija o akreditaciji i licenci UCG.

„Kad je u pitanju organizacija, neujednačena je praksa objavljivanja podataka. Rektorski kolegijum jedini ima objavljene biografije članova, ali bez kontakata. Upravni odbor i Senat nemaju biografije ili kontakte osim spiskova članova. Ne postoje zapisnici sa sjednica Upravnog odbora, a posljednje odluke su iz maja 2018. Ubjedljivo najnetransparentnije tijelo je Sud časti za koji postoji samo Odluka o osnivanju, a bez ijednog mišljenja ovog tijela ili drugih materijala sa sjednica“, navela je Popović.

Kad su u pitanju zapošljeni na UCG, Popović je kazala da su podaci dostupni na fakultetima na kojima su angažovani, ali ne na sajtu UCG, „iako za to postoji predviđen odjeljak na sajtu UCG“, a da je znatno bolja situacija u dijelu podataka koji se odnose na projekte i publikacije.

Najslabiju ocjenu UCG bilježi u transparentnosti finansijskog poslovanja, kazala je ona, uz objašljenjeje da se objavljuju samo konsolidovani finansijski izvještaji koji su nedovoljni za razumijevanje tokova novca na ovoj instituciji.

„Podaci o ugovorima su zastarjeli. Podaci o javnim nabavkama ne postoje na sajtu UCG, samo na Portalu javnih nabavki, a za potrebe ovog istraživanja nije provjeravana njihova ažuriranost i kompletnost“, rekla je Popović.

CGOSa predstavljanja rezultata

Govoreći o studentskim pitanjima, Popović je kazala da ne postoje podaci o izdatim diplomama, kao i broju studenata, „a uslovi studiranja su šturo opisani u za to predviđenom dijelu sajta“.

Ona je kazala da je UCG dobio prosječnu ocjenu 3.17.

Popović je, predstavljajući analizu za Univerzitet Mediteran, kazala da je ta visokoškolska ustanova dobila prosječnu ocjenu 2.77.

Prezentujući nalaze za UDG, ona je navela da je prosječna ocjena te institucije 2.52.

Najmlađi crnogorski Univerzitet Adriatik ima prosječnu ocjenu 2.41, a Popović je navela da od ukupno 36 dokumenata koja su bila predmet istraživanja, 31 nedostaje na sajtu te visokoškolske ustanove.

Ona je, govoreći o Fakultetu za državne i evropske studije (FDS), kazala da je ta viskoškolska ustanova dobila prosječnu ocjenu 2.56.

Najlošije ocijen je Fakultet za internacionalni menadžement u turizmu, sa prosječnom ocjenom 1.43.

Fakultet za poslovni menadžment je dobio prosječnu ocjenu 1.74

Govoreći o Fakultetu za crnogorski jezik i književnosti, Popović je kazala da je ta ustanova dobila prosječnu ocjenu 2.52.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, ocijenila je da sumarni podaci analize opominju na brojne nedostatnosti sistema u domenu dostupnosti opštih akata, načina organizacije i repozitorijuma, ali i, kako je kazala, navode i određene pozitivne primjere.

„CGO, kroz ovo istraživanje, nije provjeravao istinitost podataka, već samo njihovu dostupnost. Međutim, i na nivou dostupnosti, ukupna prosječna ocjena svih ustanova je 2.39, ili jezikom škole dovoljna odnosno prelazna, a to svakako nije dovoljno dobro za potrebno poboljšanje kvaliteta i efikasnosti u radu ovih ustanova“, ocijenila je Uljarević.