MUP: NVO da predlože kandidata za člana Komisije

Ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, u roku od pet dana od objavljivanja liste predloženih kandidata, izabrati onog za koga je dostavljeno najviše predloga NVO
0 komentar(a)
Dokumenta, spisi, papiri, Foto: Shutterstock
Dokumenta, spisi, papiri, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.06.2016. 10:50h

Ministartsvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je nevladine organizacije (NVO) da predlože kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara.

Pravo predlaganja jednog kandidata za člana Komisije imaju NVO čije je područje djelovanja vezano za tu oblast.

Kako je saopšteno iz MUP-a, NVO može predložiti kandidata ako je upisana u registar NVO prije objavljivanja javnog poziva, u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Komisije.

Kako se navodi, NVO u prethodnoj godini treba da je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Komisije, predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu i ako više od polovine članova organa upravljanja NVO nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici.

„Kao kandidat za člana Komisije može biti predloženo lice koje je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori, posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Komisije i nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni službenik“, kaže se u pozivu.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od objavljivanja poziva.

Predlaganje kandidata za člana Komisije, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na arhivu MUP-a ili poštom.

MUP će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, u roku od pet dana od objavljivanja liste predloženih kandidata, izabrati onog za koga je dostavljeno najviše predloga NVO.