Vijeće FDU Rektoru Danilu Nikoliću: Da li je nasrtaj na vrednovanje naše nastave prijetnja fakultetu?

"Da li je moguće da naše predavače, primljene na univerzitetskom konkursu za spoljnju saradnju vrednujete, na primjer, honorarom od 12 ili 27 eura na mjesečnom nivou, da ih pretvarate u deset puta manju vrijednost nego što je bila do oktobra 2018, a da Vas to nimalo ne zbunjuje i ponižava kao čovjeka akademske zajednice?!"
2152 pregleda 4 komentar(a)
FDU Cetinje, Foto: UCG
FDU Cetinje, Foto: UCG
Ažurirano: 21.12.2018. 17:30h

Povodom “iznenadnog, neobrazloženog I nerazjašnjenog” vrednovanja rada kroz obračune plata na Fakultetu dramskih umjetnosti, vijeće ove fakultetske jedinice odlučilo je da se otvorenim pismom obrati Rektoru Danilu Nikoliću, premijeru Dušku Markovići I predsjedniku Crne Gore, Milu Đukanoviću.

Otvoreno pismo vijeća FDU prenosimo integralno.

“Nakon nenajavljene posjete Rektora i posebno formirane Komisije UCG Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, a povodom iznenadnog, neobrazloženog i nerazjašnjenog vrednovanja rada kroz obračune plata na određenim jedinicama, pa i našoj fakultetskoj jedinici, sa Vijeća FDU održanog 17. decembra, po zaključku koji smo jednoglasno donijeli, obraćamo se otvorenim pismom Rektoru UCG prof. dr Danilu Nikoliću, koje dajemo na upoznavanje i Predsjedniku Vlade Crne Gore i Predsjedniku Crne Gore:

Vijeće Fakulteta dramskih umjetnosti pita da li je nasrtaj na vrednovanje naše nastave prijetnja ovom umjetničkom fakultetu kao nepotrebnom trošku državnog univerziteta?

Kako to, da preciznije formulišemo, naš čas vrijedi manje od časova nastave na drugim fakultetima? I pogotovo, kako to da časovi na prvoj godini vrijede više nego na drugoj ili trećoj? Zašto naše Vijeće nije dobilo dostojan odgovor na obraćanje kojim smo Vas akademski obavijestili o nepriličnoj situaciji u koju je dovedeno funkcionisanje FDU? FDU –a, koji časno već više od dvadeset godina pokazuje vidljivo uspješne rezultate i produkuje kadar koji vodi, modernizuje i internacionalizuje naše institucije kulture i medija – naša pozorišta, kinematografiju, festivale, sektor kreativnih industrija i nezavisnu alternativnu kulturu, djeluje aktivno unutar audiovizuelnih medija na lokalnom i nacionalnom nivou. FDU koji školuje kadar koji uspješno prezentuje crnogorsku kulturu, zbira međunarodne nagrade?!

Da li je moguće da naše predavače, primljene na univerzitetskom konkursu za spoljnju saradnju vrednujete, na primjer, honorarom od 12 ili 27 eura na mjesečnom nivou, da ih pretvarate u deset puta manju vrijednost nego što je bila do oktobra 2018, a da Vas to nimalo ne zbunjuje i ponižava kao čovjeka akademske zajednice?! Šta nam se time poručuje iz Rektorata UCG?

Kako je moguće da nam predlažete da uprkos institutu prijemnog ispita, koji po prirodi umjetničkih disciplina u visokom obrazovanju stoji neprikosnoveno otkako je svijeta i vijeka i umjetničkog obrazovanja, primamo onoliko studenata koliko nam licenca odmjerava?! Da li se to Fakultetu dramskih umjetnosti poručuje da nije profesionalno sposoban da procijeni talentovane, one sa predispozicijama za naše studije, ili zapravo predlažete da ukinemo institut prijemnog ispita? Da li znate da smo i mi kao profesori i saradnici studirali iste takve malobrojne elitne fakultete u klasama, koje su u okviru nekadašnjeg jugoslovenskog umjetničko – obrazovnog sistema brojale pet ili tri studenta?! Koja je to akademska etika uz koju nam se u javnim saopštenjima Upravnog odbora spočitava koliko koštaju naši spoljni saradnici i u javnost iznosi, kao senzacionalna, netačna tvrdnja da imamo više profesora nego studenata? U ime dosadašnjih i sadašnjih, ali i budućih studenata, smatramo nedopustivim ovakvu javnu diskreditaciju. Smatramo da je bilo nužno da se informišete o specifičnostima metoda rada u umjetničkom obrazovanju, ukoliko ih ne poznajete, te se upoznate kakve su to uporedne prakse bilo gdje na svijetu, ili makar u regionu, na istim fakultetima umjetnosti? E da bi bilo jasno u Rektoratu UCG da smo po svemu nalik na fakultete koji se bave dramskim umjetničkim obrazovanjem, osim po uslovima za nastavu.

Najprije smo preko Dekanata usmeno saznali da je Rektorat primijenio izvjesnu Uredbu Vlade iz 2012. i ostali akademski u čudu, s obzirom na to da je nakon reforme i nove akreditacije po srijedi akt koji očito nije pravno usklađen (sa novim Zakonom o visokom obrazovanju). Tada smo se obratili i Rektoratu i nadležnim ministarstvima za tumačenje. Nijesmo dobili odgovor do danas. Usmena obrazloženja, koja smatramo improvizacijama, da mali broj studenata naših umjetničkih klasa može biti obračunavan kao mentorska nastava, još nas je našao u većem čudu. Redovna nastava na osnovnim studijama tretirana je kao mentorska nastava?! Gdje to ima, na kojem univerzitetu?! Onda smo, preko izvještaja o pomenutoj nenajavljenoj posjeti, dobili obrazloženje da je u pitanju više akata na koje se pozivate. Kao i da naše pozivanje na Kolektivni ugovor može značiti još manji obračun plata?! Mi ostajemo pri uvjerenju da je Kolektivni ugovor akt koji treba poštovati i pozivamo i Rektorat na poštovanje važećih normi! Baš onako kako je FDU u akreditaciji ispoštovao sve odredbe Zakona o visokom obrazovanju i uveo module i izborne predmete koji na tradicionalno malom broju studenata dodatno "smanjuju" brojeve. Vjerujemo da se u svijetu umjetnosti i nauke broje samo imena i prezimena, i da bi svaka mala kultura i država posebno o tome trebala voditi računa.

Skrećemo pažnju ovim otvorenim pismom: Ova država nije oduvijek imala studije dramskih umjetnosti. U tom višedecenijskom nemanju visokoškolskog obrazovanja u polju umjetnosti dešavala se i tzv. vakuumizacija crnogorske kulture, koja je djelovala kao nerazvijen i poluprofesionalan sistem. Ukoliko državi Crnoj Gori ovaj fakultet nije potreban, molimo za odgovor. Kao i za odgovor kako Vi procjenjujete doprinos FDU savremenoj kulturi i kulturnom identitetu Crne Gore od njegovog osnivanja do danas?

Napominjemo da je ovaj fakultet i opstao zahvaljujući saradnji sa nastavnim bazama i saradnji sa institucijama kulture gdje se izvode naši javni ispiti, inače bi budžet UCG morao biti mnogo izdašniji, kao što je to u drugim zemljama regiona, gdje na ovakvim studijama postoje i tehnološki opremljena scena i filmski studio, fundusi, mnogo više zaposlenog pomoćnog osoblja, mnogo više novca za praktičan rad.

Zahvaljujući entuzijazmu naših profesora i saradnji sa institucijama kulture, te pronalaženju donatora i razvoju projekata međunarodne saradnje, posvećeno i uspješno radimo. Godinama do sada strpljivo čekajući na useljenje u prostore na Obodu, gdje vjerujemo da ćemo jednog dana izrasti u Univerzitet umjetnosti Crne Gore na Cetinju i prekratiti muke nerazumijevanja i omalovažavanja kojem smo danas izloženi kao nikada do sada na UCG.

Ističemo da mi ne negodujemo samo zbog obračuna naših plata, one svakako nijesu saobrazne našem radu, već zbog i na Univerzitetu i u dijelu javnosti nedostojnog pristupa i omalovažavanja kojem ste nas izložili. Vjerujemo da naše stavove dijele i ostali umjetnički fakulteti na Cetinju. Negodujemo u zaštitu principa umjetničkog obrazovanja, dostojanstva naših nastavnika i saradnika – baš kao i naših studenata koji nijesu manje vrijedni od drugih. Naši studenti i alumnisti dobitnici su niza referentnih priznanja za svoja umjetnička djela, koja izgleda da su svima drugima važnija osim upravi UCG, i zaista vas moramo podsjetiti da ona više vrijede nego svi iznosi troškova školovanja naših studenata, koje olako komentarišete u javnosti. Vrijede, jer temeljno determinišu kulturni kapital crnogorskog društva. I ne samo crnogorskog, već na mnogim kulturnim adresama i naši studenti i naši profesori predstavljaju aktere koji čine mozaik savremenog evropskog kulturnog sistema i identiteta.

Kultura nije trošak, umjetnost nije ballast društvu! Naprotiv – primite to k znanju.”

Bonus video: