UPRAVNA INSPEKCIJA UTVRDILA:

Đurišić zapošljavao na neodređeno bez konkursa: Polovina nema stručni ispit

Konstatovano je da nekoliko zaposlenih nije zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme, po osnovu javnog oglasa u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i da radno mjesto - namještenik nije popunjeno u skladu sa pomenutim Zakonom, po osnovu javnog oglasa
338 pregleda 1 komentar(a)
Jovan Đurišić, Foto: Glavni grad
Jovan Đurišić, Foto: Glavni grad
Ažurirano: 31.05.2016. 17:58h

Kontrolom upravne inspekcije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) utvrđeno je da direktor Službe za zajedničke poslove Glavnog grada Jovan Đurišić, nije u potpunosti uklonio nepravilnosti koje mu je ta inspekcija naložila krajem prošle godine.

Upravne inspektorke Jovana Nišavić i Marija Tomović su u zapisniku konstatovale da nije izvršeno raspoređivanje službenika u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, ali i “da će jedan dio nepravilnosti, prema usmenoj izjavi direktora i pomoćnika direktora, biti otklonjen raspoređivanjem službenika na radna mjesta namještenika sa osnovnom školom”. Inspektorke su utvrdile da nijesu uklonjene nepravilnosti povodom rasporeda službenika koji nemaju položen stručni ispit za rad u državnim organima, jer od 47 zaposlenih, njih 21 i dalje nema položen stručni ispit.

Utvrđeno je da nepravilnosti nijesu uklonjene ni povodom rasporeda 20 službenika koji ne ispunjavaju uslove za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni u pogledu nivoa kvalifikacije obrazovanja.

“U odnosu na ukazivanje koje se odnosi na otklanjanje nepravilnosti povodom zasnivanja radnog odnosa B. T. i B. S., kome... nije prethodio postupak popune radnog mjesta u skladu sa odredbom člana 38 stav 3, 4 i 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da nepravilnost nije otklonjena”, navodi se u zapisniku.

Konstatovano je da nekoliko zaposlenih nije zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme, po osnovu javnog oglasa u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i da radno mjesto - namještenik nije popunjeno u skladu sa pomenutim Zakonom, po osnovu javnog oglasa.

Inspektorke su konstatovale da je direktor Službe za zajedničke poslove donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe 8.2.2016. godine, na koji je saglasnost dao gradonačelnik. Njime su, kako se navodi, otklonjene sve nepravilnosti koje se odnose na neusklađenost Pravilnika sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, na koje je ukazala upravna inspekcija...

Preporučujemo za Vas