"NAPREDAK U INTEGRACIJI"

Zapošljavanje i dalje najveći problem Roma

Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) nalaze se 1.542 osobe koje su se izjasnile kao pripadnici romske populacije, i najčešće su bez zanimanja i stručne spreme
136 pregleda 2 komentar(a)
Romi zastava, Foto: Shutterstock.com
Romi zastava, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 30.05.2016. 11:50h

Crna Gora je napredovala u integraciji Roma u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava, poručeno je na seminaru "Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori".

Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović kazao je da se integracija romske populacije može jedino obezbijediti kvalitetnim obrazovanjem.

On je ukazao da je nekada u obrazovnim programima bilo uključeno 536 Roma a u 2012. godini broj se povećao na 1.583 učenika.

"Čini mi se da vodimo dobru politiku i imamo dobru dinamiku uz sve probleme koji se tiču sistema obrazovanja“, naveo je Numanović.

Prema njegovim riječima, svi Romi koji su završili fakultet su zaposleni.

Da bi se govorilo o zapošljavanju Roma, Numanović je kazao da je neophodno prvo regulisanje pravnog statusa tih osoba.

On je naveo da je do sada, za regulisanje pravnog statusa, apliciralo 14.037 građana romske i egipćanske populacije, a od toga do kraja 2015. godine 12.188 zahjteva je pozitivno riješeno.

"To znači da je ogroman broj Roma, regulisanjem pravnog statusa, izrazio želju da ostane da živi i u potpunosti se integriše u crnogorsko društvo“, rekao je Numanović.

Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), kako je dodao, nalaze se 1.542 osobe koje su se izjasnile kao pripadnici romske populacije, i najčešće su bez zanimanja i stručne spreme.

Prema riječima ministra, Romi se najčešće angažuju na sezonskim poslovima ili komunalnim preduzećima.

Numanović je kazao da resor, na čijem je čelu, intezino sarađuje sa lokalnim saoupravama i da je uvjeren da opštine imaju viziju kako da u narednom periodu angažuju osobe romske populacije.

"Herceg Novi je najbolji primjer, jer u toj opštini veliki broj Roma radi u preduzećimav lokalne samouprave“, dodao je on.

Elvis Beriša iz nevladine organizacije Phiren Amenca je kazao da je Crna Gora ostvarila pomake kada je u pitanju integracija romske populacije u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava.

On je ocijenio da je nezaposlenost jedna od ključnih razloga socijalne isključenosti Roma.

"Nedostatak znanja, mogućnosti, diskriminacija i neprihvatanje od strane poslodavaca predstavlja jednu od najvećih prepreka prilikom zapošljavnja Roma“, istako je Beriša.

On je rekao da, prema podacima ZZZCG, preko 90 odsto registrovanih pripadnika romske populacije čine osobe bez zanimanja i stručne spreme, a koji na zaposlenje čekaju duže.

Prema riječima Beriše, veliki izazov kod svih aktera koji ulažu napore na polju obrazovanja Roma je postojanje diskriminacije od poslodavaca, u smislu zapošljavanja Roma nakon završenih programa osposobljavanja.

Kako je naveo, ostale prepreke koje romsku zajednicu dovode u nepovoljan položaj prilikom ulaska na tržište rada su nedostak ličnih isprava, teška ekonomska i socijalna integracija, život u nesigurnim prebivalištima ali i slaba informisanost.

Beriša je ukazao da se prema poslednjim podacima na Zavodu nalazi oko hiljadu osoba koje se izjašnjavaju kao Romi.

"Ipak ti podaci nijesu toliko adekvatni zbog toga što romska zajednica malo koristi ulsuge Zavoda, odnosno ne prijavljuju se“, pojasnio je on.

Beriša je ocijenio da bez prisustva Roma u političkom i javnom životu i na mjestima gdje se donose doluke, nema doslednog sprovođena zagarantovanih prava.

"Koliko je spora integracija ukazuju podaci prema kojima u državnoj upravi imamo zaposlene svega tri ili četiri osobe,u odnosu na 2011. godinu kada je bilo zaposlena samo jedna“, naveo je Beriša.

On je poručio da je u narednom periodu neophodno sprovesti dugoročne aktivnosti u cilju školovanja i osposobljavanja Roma za rad kod poslodavca, uz finasijsku pomoć države.

Projekti u kojima su učestvovali Romi su se, prema riječima Beriše, pokazali mnogo uspješniji a rezultati bili vidljiviji. „Jer oni najbolje poznaje romsku zajednicu“.

Predsjednica Građanske alijanse, Ajša Hadžibegović kazala je da je veoma bitno angažovati Rome na projektima koji su za njih planirani, i uključiti ih u proces realizacije.

Ona je rekla da je jasno koliko je važno raditi na pitanju integracije romske populacije u društvu a posebno na segmentu koji se tiče zapošljavanja a na kojem je, kako je dodala, najmnaje ostvareno.

Hadžibegović je ocijenila da je pitanje integracije romske zajednice veoma kompleksno i da je neophodna komplementarnost u mjerema od državnih organa ali i civilnog sektora i same zajednice.

Šef Biroa rada u Podgorici, Aleksandar Rakočević je istaka da ZZZCG godinama sprovodi progame koji se, kao znak povećane pažnje prema romskoj zajednici, realizuju da bi se riješio problem nezaposlenosti Roma.

On je kazao da svaki čovjek, bez obzira da li je Rom ili ne, sa nedostatkom obrazovanja, znanja, iskustva i uz diskriminaciju, bio u teškom položaju na tržištu rada.

Zato je, kako je dodao Rakočević, stopa nezaposlenosti Roma velika, a njihov broj na evidenciji Zvoda nije stvaran.

"Nije stvaran zato što tu isključenost iz društva oni pokušavaju da nadomijeste tako što se ne izjašnjavaju Romima, što je veliki problem“, pojasnio je on.

Rakočević je kazao da Romi, koji se izjašnajvaju kao crnogorci misleći da će tako biti u boljoj poziciji, ne mogu biti uključeni u programe koje Zavod realizuje.

"Mi želimo to da promijenimo tako što ih podstičemo da se izjasne kao Romi. Jer nije sramota bit Rom, naprotiv dobiće samo šansu više od države da riješe ključno pitanje, a to je egzitencija“, poručio je Rakočević.