VLADINOJ KOMISIJI UPISI U KATASTRU NISU PROBLEM

Tereti ne ometaju prodaju Buljarice

Od 24 katastarske parcele, zabilježba postoji na 12. Na četiri kao suvlasnici upisana fizička lica
204 pregleda 5 komentar(a)
Buljarica, Foto: Arhiva Vijesti
Buljarica, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 23.05.2016. 18:07h

Na lokacijama u Buljarici za koje je Savjet za privatizaciju objavio oglas o prodaji, postoji u katastru upisano više tereta i zabilježbe sudskih sporova, kao i suvlasništva građana na parcelama. Iz Tenderske komisije su “Vijestima” saopštili da ti tereti i zabilježbe nisu smetnja i da će biti rješavane u narednom periodu.

U katastru su na nekoliko nepokretnosti, koje su pozivom predviđene za prodaju, upisani tereti koji se odnose na sudske postupke i žalbe, zabilježbe službenosti zbog prolaska cijevovoda Regionalnog vodovoda, kao i na dvije lokalcije zbog upisa prava dugoročnih koncesija na firmu Muriz. Od ukupno 24 katastarske parcele, jedna ili više zabilježbi postoji na njih 12. Na četiri parcele su kao suvlasnici upisana fizička lica, a na još jednoj građani su vlasnici izgrađenih ili objekata u izgradnji na državnom zemljištu. “Vijesti” su pitale Tendersku komisiji kako planiraju da riješe svaki od ovih pojedinačnih zabilježbi, kao i ko će finansirati izmještanje cijevovoda ukoliko to bude potrebno.

“Prilikom izrade tenderske dokumentacije Tenderska komisija je analizirala svaku pojedinačnu zabilježbu sudskog postupka, žalbe kao i zabilježbu službenosti te u odnosu na iste utvrđeno je da ne predstavljaju smetnju za objavljivanje javnog poziva. U svakom slučaju svaka od ovih zabilježbi biće rješavana u skladu sa važećim zakonskim propisima”, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Neke od nekretnina koje se prodaju javnim pozivom predstavljaju put ili prilaz do kuća i imanja privatnih vlasnika. “Vijesti” su pitale da li to može predstavljati problem u realizaciji ugovora.

“Ukazujem da su predmet javnog poziva isključivo nepokretnosti, koje su državna svojina i svojina Opštine Bar i Opštine Budva, a koje u skladu sa važećim zakonskim propisima mogu biti predmet prodaje i davanja u zakup”, odgovoreno je iz Tenderske komisije.

Tenderska komisija je naknadno ispravila javni oglas od 12. maja o prodaji 4,8 miliona kvadrata zemljišta za katastarsku parcelu u kojem je navedeno da je greškom upisana prodaja parcele 163, čiji je vlasnik fizičko lice, i naknadno je oglašena prodaje parcele 463.

Vlada ovo zemljište prodaje po početnoj cijeni od 108 miliona eura ili 22 eura po kvadratu a kupac mora biti vlasnik, suvlasnik ili operater hotelskog brenda od najmanje dva hotela sa četiri zvijezdice. U Buljarici je prostornim planom predviđena izgradnja više hotela, kao i stanova, apartmana i vila za prodaju.

Interesovanje za gradnju hotelsko-stambenog naselja u Buljarici ranije je iskazala katarska Construction Development Company International. Iz Vlade su se prije godinu hvalili da bi projekat mogao da vrijedi dvije milijarde eura. Vlasnici privatnog zemljišta u Buljarici tada su tvrdili da ih je kao predstavnik katarskog investitora tada kontaktirala Ana Đukanović, premijerova sestra.

Na parceli 273 čak 57 zabilježbi, građani vlasnici nelegalnih kuća

Na lokaciji u listu nepokretnosti 273 KO Mišići, upisano je čak 57 zabilježbi.

Četiri zabilježbe odnose se na sudski spor sa kompanijom Šofranac, još četiri na tužbe ili žalbe fizičkih lica, a jedna na postupak restitucije. Čak 20 zabilježbi odnosi se na gradnju objekata bez dozvole na državnom zemljištu. Ostale zabilježbe odnose se na izgradnju cijevovoda za regionalni vodovod ili trafostanica i dalekovoda.

U listu nepokretnosti za ovu lokaciju navedeno je da šest građana ima pravo svojine 1/1 na izgrađenim ili na objektima za stanovanje u izgradnji. U jednom slučaju je navedeno da je pravo vlasništva stečeno kupovinom, ali istovremeno za taj objekat postoji zabilježba gradnje na državnom zemljištu. Nejasno je kako je neko mogao upisati pravo vlasništva za objekat na tuđem zemljištu.

Na ovoj lokaciji upisana je i bogomolja, kao suvlasnik je navedena grčko-istoč na parohijalna crkva Sv. Jovana, kao i parohijalna crkva Sv. Marija.

Preporučujemo za Vas