Ministarstvo ekonomije: HE na Morači u skladu sa najboljim međunarodnim standardima

"netačan je navod da Ministarstvo ekonomije ovaj projekat vodi netransparentno"
3 komentar(a)
hidroelektrana Morača, brana, Foto: EPCG
hidroelektrana Morača, brana, Foto: EPCG
Ažurirano: 06.05.2016. 12:40h

Predstavnici NVO Green Home polaze od neutemeljenje konstatacije da plan izgradnje HE na Morači nije u skladu sa najvišim standardima iz oblasti energetike i da je u suprotnosti sa direktivama Evropske unije, s obzirom na činjenicu da tehničko rješenje za ovaj projekat još nije usvojeno, saopšteno je iz Ministarsva ekonomije.

Izvršna direktorica nevladine organizacije "Green Home” Nataša Kovačević saopštila je da Vlada treba da posluša glas civilnog društva i prihvati da je plan hidroelektrana (HE) na Morači “društveno, ekonomski i sa aspekta životne sredine neprihvatljiv”.

"Naime, kao što smo i ranije saopštavali, Vlada Crne Gore tek narednom periodu očekuje dostavljanje tehničkih i komercijalnih ponuda od više potencijalnih investitora, a upravo u cilju njihove evaluacije formiraće Komisiju za ocjenu potencijalnih investitora. Takođe, netačan je navod ove NVO da Ministarstvo ekonomije pomenuti projekat vodi netransparentno. Javnost je u kontinuitetu obavještavana o toku realizacije projekta HE na Morači i potpisanim memorandumima u toj oblasti sa više zainteresovanih investitora i zemalja, među kojima su i investitori iz zemalja članica EU. Pomenuti memorandumi, između ostalog, predviđaju određene obaveze i Vlade i zainteresovanog investitora, kao što su pružanje svih neophodnih informacija zainteresovanoj strani za pripremu Predloga projekta, odnosno sprovođenje neophodnih terenskih ispitivanja od strane potencijalnog investitora, kako bi potvrdila postojeće studije u vezi sa projektom i pripremila tehničke i komercijalne predloge za njegovu realizaciju, a sve u skladu sa međunarodno priznatim standardima", navodi se u saopštenju Ministarstva ekonomije.

Iz Ministarstva ekonomije dodaju da su prije donošenja Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine i pratećeg Akcionog plana, sproveli niz javnih rasprava na kojima je zainteresovana javnost imala priliku da dostavi mišljenja i sugestije na ovaj i sve druge projekte iz oblasti energetike.

"Dakle, u cilju iznalaženja najpovoljnijeg rješenja za projekat HE na Morači, Ministarstvo ekonomije je otvoreno za predloge i nova rješenja ukoliko se ona pokažu boljim od postojećih, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o detaljima ponuda, kao i da li je i koja od njih najprihvatljivija. Poštovanje najviših standarda u oblasti energetike, primjena najboljih tehničkih rješenja uz obezbjeđivanje najbolje međunarodne prakse u oblasti zaštite životne sredine kriterijumi su na kojima Vlada Crne Gore insistira prilikom pripreme projekta", kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Bonus video: