ODGOVOR GRUPI "KANA"

Miranović: Soliter ne ugrožava sam hotel "Podgorica"

Stručna lica Uprave, saopštila je Miranović, su nakon uvida i konstatovanja stanja na terenu otpočela rad na izradi elaborata o valorizaciji kulturnih vrijednosti hotela 'Podgorica'.
113 pregleda 34 komentar(a)
Anastazija Miranović, Foto: Arhiva Vijesti
Anastazija Miranović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 23.04.2016. 16:35h

Bizarna je konstatacija da je sa mnom “nemoguće voditi dobronamjeran i civilizovan dijalog“, a odbili ste poziv na sastanak na kojem smo mogli uspostaviti nadasve “dobronamjeran i civilizovan dijalog”, navodi se u reagovanju direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastazije Miranović, na optužbe grupe “KANA”.

“Godine 2011, Upravi za zaštitu kulturnih dobara je podnešena zbirna inicijativa pod nazivom 'Djela arhitekture XX vijeka', kojom je obuhvaćeno četrdeset osam objekata, između ostalih i hotel 'Podgorica', koju je saglasno odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Uprava u zakonskom roku razmotrila i prihvatila”, navodi Miranović.

Ona je kazala da su se za izradu elaborata o valorizaciji kulturnih vrijednosti ovih objekata, 2012. obratili predstavnicima Arhitektonskog fakulteta, koji su iskazali spremnost na saradnju, do koje, nažalost, nije došlo.

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma 2012. je dostavilo Upravi za zaštitu kulturnih dobara na mišljenje Nacrt izmjena i dopuna DUP-a 'Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio', na koji je Uprava dala pozitivno mišljenje”, kazala je Miranović.

Istakla je da je mišljenjem, u tački tri, konstatovano da 'u zahvatu DUP-a 'Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio', nalazi se hotel 'Podgorica' i objekti Sportskog centra, koji su obuhvaćeni inicijativom za uspostavljanje zaštite objekata arhitekture XX vijeka.

“Te da slijedi postupak utvrđivanja kulturne vrijednosti za ove objekte. U međuvremenu je usvojen DUP 'Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače - južni dio'. Ove godine, 11. januara, uputili ste nam inicijativu za stavljanje pod prethodnu zaštitu hotela 'Podgorica'. Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, 'prethodna zaštita se uspostavlja na nepokretnom i pokretnom dobru za koje se pouzdano vjeruje da ima kulturnu vrijednost, radi sprečavanja rizika od oštećenja, uništenja ili nestanka'”, navodi Miranović.

Stručna lica Uprave, saopštila je Miranović, su nakon uvida i konstatovanja stanja na terenu otpočela rad na izradi elaborata o valorizaciji kulturnih vrijednosti hotela 'Podgorica'.

“Kojim će predmetno dobro steći status kulturnog dobra Crne Gore. Želim skrenuti pažnju na činjenicu, da objekat koji se gradi u blizini hotela 'Podgorica' fizički ne ugrožava hotel 'Podogoricu', niti mu prijeti oštećenje, uništenje ili nestanak. Uprava za zaštitu kulturnih dobara, ne donosi i ne usvaja planska dokumenta, niti izdaje građevinske dozvole”, istakla je Miranović.

Ona je objsnila da učestvuju u procesu dostavljanja mišljenja na planska dokumenta, kao jedan od subjekata u procesu.

“U toku proces valorizacije kulturnih vrijednosti objekata XX vijeka, po predmetnoj inicijativi, koju sprovodi tim povodom formirana radna grupa”, navodi Miranović.

Preporučujemo za Vas