RAZLOG - MALA PRIMANJA

Oko 42 odsto građana smatra da u zdravstvu postoji korupcija

Istraživanje je pokazalo da ispitanici uglavnom smatraju da su ljekari kompetentni i obučeni, pa tako 65,8 odsto njih tvrdi da ima povjerenje u njihove sposobnosti i znanja
7 komentar(a)
ljekar, korupcija, Foto: Shutterstock
ljekar, korupcija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 12.04.2016. 11:30h

Čak 42,3 odsto građana smatra da je korupcija postoji u zdravstvu i da je najviše prisutna u odnosu pacijent - ljekar.

To je pokazalo istraživanje nevladine organizacije CEMI, koje je obuhvatilo punoljetne ispitanike iz 18 crnogorskih opština.

Direktorica odjeljenja za istraživanje javnih politika u toj NVO Ana Selić kazala je da je tokom istraživanja zabilježeno da je 3,9 odsto anketiranih građana izjavilo da su njihove porodice mimo zakona jednom ili više puta dale mito zdravstvenim radnicima.

“Mito je, prema izjavama ispitanika koji su istakli da su oni ili članovi njihove porodice platili uslugu (3,9% ukupne populacije, 42 ispitanika), najčešće dat hirurzima, ginekolozima, izabranom ljekaru”, pokazuje istraživanje.

Većina onih koji tvrde da su platili uslugu, (oko 65 odsto) izjavilo je da su zdravstvenim radnicima dali novac, dok gotovo nema ispitanika koji su kao metod plaćanja naveli sitne poklone.

Selić je naglasila da je 35,1 odsto ispitanih građana “častilo” zdravstvenog radnika iako to nije traženo.

S druge strane, 31 odsto ispitanih je izjavilo da su bili upućeni kod privatnika gdje su morali da plate pregled, iako su mogli da dobiju besplatan u državnoj ustanovi.

Više od polovine anketiranih građana smata da je razlog za korupciju u zdravstvu nedovoljna primanja ljekara, a zatim nepoštovanje profesionalnih dužnosti (23,9 odsto) i posebnost naše kulture (20 odsto).

Selić je kazala da su ispitanici naveli da na neke specijalističke preglede zabrinjavajuće dugo čekaju, iako najveći dio njih nije čekao duže od mjesec dana.

Tako je 35,8 odsto anketiranih izjavilo da nije čekalo duže od nedjelju dana na specijalistički pregled, dok je 61,7 odsto čekalo manje od mjesec dana.

“Međutim, 10,6 odsto ispitanika navelo je da je čekalo duže od tri mjeseca na pregled kod ljekara specijaliste”, kazala je Selić dodavši da je zabrinjavajuće što je situacija po izjavama ispitanika pogoršana u odnosu na 2013. godinu.

Većina anketiranih građana smatra da je došlo do poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Čak 72,9 odsto tvrdi da ljekari jednostavnim jezikom daju objašnjenja pacijentu, dok tri četvrdine anketiranih smatra da doktori na korektan i ljubazan način komuniciraju sa njima.

Istraživanje je pokazalo da ispitanici uglavnom smatraju da su ljekari kompetentni i obučeni, pa tako 65,8 odsto njih tvrdi da ima povjerenje u njihove sposobnosti i znanja.

Što se tiče prava pacijenata, ispitanici su tokom anketiranja izjavljivali da nijesu dovoljno upoznati sa pravima u oblasti zdravstvene zaštite, što je pogoršanje u odnosu na 2013. godinu.

Čak 62,6 odsto ispitanika tvrdi da ne zna kome bi se obratilo ako bi došlo do kršenja prava pacijenta.

Preporučujemo za Vas