MJERENJA ZA FEBRUAR

Vazduh u Podgorici bio zagađen 16 dana

Pored PM10 čestica, mjerenja su pokazala, da je tokom februara povećana bila i koncentracija benzoapirena u vazduhu
50 pregleda 4 komentar(a)
Podgorica, Foto: Luka Zeković
Podgorica, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 22.03.2016. 20:14h

Kvalitet vazduha u Podgorici, tokom februara, 16 dana nije bio u okviru propisanih normi.

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine srednje dnevne koncentracije PM10 čestica su tokom prošlog mjeseca 16 dana bile iznad propisane granične vrijednosti od 50 mikrograma po metru kubnom.

„Najveća vrijednost srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu na mjernom mjestu u Podgorici izmjerena je 29. februara i iznosila je 111,53 mikrograma po metru kubnom“, saopšteno je iz Agencije.

Prema propisanim standardima kvaliteta vazduha srednje dnevne koncentracije PM10 čestica graničnu vrijednost od 50 mikrograma po metru kubnom ne bi smjele prekoračiti više od 35 dana u toku godine.

Međutim, na teritoriji Podgorice je prekoračena.

Samo u toku decembra prošle godine srednje dnevne vrijednosti čestica PM10 su dvadeset sedam dana bile iznad propisane granične vrijednosti, a u januaru je granica prekoračena dvadeset tri puta.

Pored PM10 čestica, tokom februara, pokazuju podaci, povećana je bila i koncentracija benzoapirena u vazduhu. Iako ciljna vrijednost za srednju godišnju koncentraciju benzoapirena iznosi 1 nanogram po metru kubnom, sadržaj benzoapirena, izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, u februaru je iznosio 6,44 nanograma po metru kubnom.

Sezona grijanja u kombinaciji sa nepovoljnim meteorološkim prilikama uzrokuje slab kvalitet vazduha.

„Rezultati mjerenja ukazuju na velike razlike u odnosu na kvalitet vazduha tokom perioda grijanja i u periodu kada nema aktivnosti individualnih i kolektivnih ložišta. Tokom ljetnjih mjeseci ukoliko nema akcidentnih situacija poput šumskih požara, akcidenata iz industrije, zadovoljeni su svi kriterijumi i standardi kvaliteta vazduha“, saopšteno je ranije iz Agencije za zaštitu živote sredine.

Kao i u protekla dva mjeseca ostali mjerni parametri su bili u okviru propisanih vrijednosti.

Mjeri se u kontinuitetu sa stanice Nova varoš, gdje se pored PM10 čestica i benzoapirena kontroliše i vrijednost azot-monoksida, azot-dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen-monoksida i drugih parametara.