NAKOPN SMRTI I.C, MAJKE TROJE MALOLJETNE DJECE

NVO 4 Life: Zavisnicima od droga obezbijediti besplatan tretman rehabilitacije i resocijalizacije

"I.C. je bila majka troje maloljetne djece, dok žena, koja je živjela sa njom, takođe zavisnica, nepokretna, sa dekubitalnom ranom na nozi o kojoj nema ko da brine. Ovo su zadnji u nizu slučajeva demonstracije nepoštovanja ljudskog života, ljudskih prava i dostojanstva"
55 pregleda 4 komentar(a)
Narkomanka, Foto: Shutterstock
Narkomanka, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 13.03.2016. 14:56h

NVO 4 Life uz podršku Građanske alijanse, Crnogorskog žensgko lobija, Centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "Defendologija" i NVO Prima uputila je apel Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droge i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, da u što hitnijem roku zakažu sjednice, na kojima bi njihove predstavnike upoznali sa trenutnim stanjem u oblasti droga u Crnoj Gori.

Iz NVO 4 Life apeluju i na nadležne da neodložno osobama zavisnim od droga obezbijede besplatan tretman rehabilitacije i resocijalizacije.

"Nacionalni savjet za sprečavanje zloupotrebe droge osnovan 2010. godine, da bi 2012. godine bio preimenovan u Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droge, sastao se dva puta za šest godina, a zaključak tog sastanka je bio demant organizacija civilnog društva o broju zavisnika/ca od droga u Crnoj Gori. Od tada nije više održana ni jedna sjednica. Komisija za droge, čije je osnivanje predviđeno Nacionalnim strateškim odgovorom na droge 2008-2012, nikad nije osnovana. Nije izrađen registar zavisnika, iako je davno bilo predviđeno. Kapaciteti centara za socijalni rad su nedovoljni da se bave ovako kompleksnom tematikom. Prevencija je potpuno zakazala, sve je veći broj mladih koji zloupotrebljavaju droge, iako izvještaji državnih organa prikazuju idealnu sliku. Djeca i porodice su nam nezaštićene. Sistem je u ovoj oblasti potpuno zakazao i već duže vrijeme država nema adekvatan odgovor na ovaj sve veći problem", kazao je Saša Mijović iz NVO 4 Life.

Ta organizacija, podsjeća on, godinama poziva nadležne, da se uključe i daju svoj doprinos kroz institucije sistema, te pomognu u rješavanju pitanja iz svojih nadležnosti.

"Kao organizacija koja se bavi rehabilitacijom i resocijalizacijom zavisnika/ca od droga, unaprjeđenjem položaja ove vulnerabilne grupe u društvu, prevencijom devijantnih ponašanja kod djece i mladih, najoštrije osuđujemo nemar institucija sistema i njihov indolentan stav po pitanju ljudskih života", rekao je Mijović, podsjećajući da je NVO 3 Life bila partner na projektu osnivanja Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju žena zavisnica, u sklopu JU Kakaricka gora.

"To je razlog više za ovakvo reagovanje. Trenutno u novoizgrađenom Centru na tretmanu je jedna zavisnica, a kapacitet objekta je za šesnaest klijentkinja. Ističemo da nam nije bila namjera da u Crnoj Gori bude izgrađena zgrada koja neće služiti svojoj namjeni, niti diskrimiinatorski odnos da može da se liječi samo onaj ko ima sredstava da plati, već da usluge tretmana budu dostupne što većem broju klijenata/kinja, te da crnogorsko društvo pokaže posvećenost rješavanju problema zavisnosti", rekao je on.

Današnji apel upućen je nakon smrti zavisnice I.C.

"I.C. je bila majka troje maloljetne djece, dok žena, koja je živjela sa njom, takođe zavisnica, nepokretna, sa dekubitalnom ranom na nozi o kojoj nema ko da brine. Ovo su zadnji u nizu slučajeva demonstracije nepoštovanja ljudskog života, ljudskih prava i dostojanstva", kazao je Mijović.

NVO 4 Life je, podsjeća on, u više navrata skretala pažnju na nemar i nesavjesno postupanje različitih nivoa vlasti u ovoj oblasti, kao i nerješavanje životno važnih problema klijenata/kinja sa kojima svakodnevno radimo.

Problem bolesti zavisnosti nije problem pojedinca ili njegove/njene porodice, već veliki društveni problem, koji ima multiplicirajuće negativne efekte na društvo. Kada donosioci odluka počnu da percipiraju bolesti zavisnosti kao takav problem, koji zatijeva horizontalnu i vertikalnu povezanost svih društvenih subjekata, tada ćemo moći da govorimo o pomacima u oblasti politika droga i u samom tretmanu zavisnika/ca u Crnoj Gori.

Inicijativa za besplatan tretman rehabilitacije i resocijalizacije u javnim ustanovama biće, kako navode, u fokusu djelovanja te organizacije u narednom periodu.