POSTAVLJENI PRIORITETI

IAEA objavila poziv za predlaganje projekata

Crna Gora je obnovila svoje punopravno članstvo u IAEA 2006. i u periodu od 1. januara 2007 do 1. januara 2016, imala je ukupno deset nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od skoro 3.000.000 eura, učešće u 76 projekata regionalnog karaktera
91 pregleda 0 komentar(a)
Sjedište IAEA u Beču, Foto: Shutterstock
Sjedište IAEA u Beču, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.02.2016. 15:43h

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za pripremu i podnošenje projektnih predloga za ciklus tehničke pomoći zemljama članicama 2018-2019. godina.

U okviru tih aktivnosti, kako je saopšteno iz Ministarstva nauke, zemlje članice imaju mogućnost predlaganja projekata nacionalnog, regionalnog ili interregionalnog karaktera.

„Nacionalni projekti su kategorija koja se bazira na identifikovanim potrebama zemalja članica (u skladu sa djelatnošću IAEA) i moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za zemlju (Country Programme Framework-CPF)“, kazali su iz Ministarstva.

Oni podsjećaju da su u slučaju Crne Gore definisane prioritetne oblasti - nuklearne nauke i aplikacije, održivi razvoj i životna sredina, zdravlje ljudi, zaštita od zračenja, nuklearna bezbjednost i sigurnost i razvoj ljudskih resursa.

„Regionalni projekti, sa druge strane, moraju biti bazirani na odgovarajućim strategijama i planovima za konkretni region i moraju odslikavati zajedničke potrebe zemalja članica IAEA iz navedenog regiona. Inter-regionalni projekti u svojoj osnovi pružaju podršku zemljama članicama kroz organizaciju konferencija, seminara i radionica za odgovarajuće prioritetne oblasti“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prema standardnim procedurama Agencije, a u cilju pomoći zemljama članicama u dijelu pripreme i finalizacije projekata, IAEA pruža odgovarajuću ekspertsku podršku, kao i podršku kroz organizovanje treninga, za članove projektnih timova.

Crna Gora je obnovila svoje punopravno članstvo u IAEA, 30. oktobra 2006. godine i u periodu od 1. januara 2007 do 1. januara 2016, imala je ukupno deset nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od skoro 3.000.000 eura, učešće u 76 projekata regionalnog karaktera.

Kako navode iz Ministarstva, u tom periodu u Crnoj Gori su sprovedene 43 ekspertske misije IAEA, organizovano je sedam radionica i jedna naučna konferencija.

Konkretni rezultati ostvareni su u nabavci opreme (donacija digitalnog mamografa sa pratećim sadržajima za potrebe Kliničkog centra, donacija gamma kamere sa pratećim sadržajima takođe za potrebe KC CG, većinsko opremanje laboratorija Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, opremanje laboratorije Biotehničkog fakulteta, zatim u uvođenju novih tehnika liječenja (npr. brahiterapija).

To je sve, dodaje se, praćeno obrazovnim i/ili trening programima kadrova odgovarajućih profila.

„Za ciklus tehničke saradnje 2016-2017. odobrena su tri nacionalna projekta čija je praktična implementacija počela 1. januara 2016. i to: radon u crnogorskim školama i vrtićima, nadgradnja nuklearnih-molekularnih tehnika za poboljšanje dijagnostike bolesti životinja i patogena u hrani i nadgradnja regulatorne infrastrukture na području nuklearne i radijacione bezbjednosti i sigurnosti i zaštite od zračenja“, kazali su iz Ministarstva.

U cilju nastavka uspješne saradnje između Crne Gore i IAEA, Ministarstvo nauke kao koordinator ukupnih aktivnosti u ovoj saradnji na nacionalnom nivou je spremno da organizuje, shodno potrebama institucija, odgovarajuće konsultacije.

Konsultacije se mogu zakazati u Direkciji za međunarodne programe i evropske integracije na telefone 020/405-351 i 020/405-371, a kontakt osobe su Smilja Kažić Vujačić i Ivana Lagator.