NOVA REVIZIJA LJEKARSKE KOMORE

Od četiri godine, tri završili s dobitkom

Nova revizija Ljekarske komore pokazala bolje poslovanje prethodnog rukovodstva, 2017. preko 18.000 otišlo na sudska izvršenja
1113 pregleda 0 komentar(a)
Novi izvještaj o njegovom radu u prethodnom periodu - Jočić, Foto: Luka Zeković
Novi izvještaj o njegovom radu u prethodnom periodu - Jočić, Foto: Luka Zeković

Ljekarska komora je 2014. poslovala sa gubitkom, dok je u naredne tri godine imala pozitivan bilans, pokazala je nova revizija rada bivšeg predsjednika Đoka Jočića, u koju su “Vijesti” imale uvid.

Komora je u prošlu 2018. ušla sa plusom od nepunih 70.000 eura.

To ne čudi s obzirom na činjenicu da je tokom 2017. bila u blokadi, jer je Ministarstvo zdravlja najprije odbilo da prizna aktuelnog predsjednika Aleksandra Mugošu na tu funkciju i poništila njegov izbor.

Mugoša je, nakon ponovnog izbora i stupanja na čelo Komore, najavio da će tražiti reviziju rada Jočića.

Prva revizija pokazala je nedomaćinsko raspolaganje sredstvima tog ljekarsrkog etičkog tijela, ali je javnost ubrzo nakon toga saznala da revizor Dušan Radoman nije imao potrebne licence za rad.

Novu reviziju poslovanja Ljekarske komore za četiri godine - 2014, 2015, 2016. i 2017 - uradio je MV Konsalat.

Revizorka Ilinka Vuković utvrdila je da su prihodi ove nezavisne strukovne organizacije 2017. iznosili 154.000 eura, a da joj je poslije svih troškova na računu ostalo 68.000 eura. U toj godini najveći prihodi stigli su od članarina - oko 100.000 eura - a najviše novca otišlo je na zarade zaposlenih - oko 42.000 eura. Malo više od 7.000 eura otišlo je te godine na ugovore o djelu.

U istom nalazu se navodi da je na sudska izvršenja otišlo nekih 18.400 eura ali je revizorka zabilježila da tokom revizije “nije dobila informaciju o izvršenim uslugama koje su bile predmet izvršenja, odnosno da li je isto realizovano”.

Takođe je zabilježeno i novčana kazna od malo više od 2.000 eura, ali da nije dobijen na uvid osnov za kažnjavanje.

Komora je takođe bila u plusu, mada znatno manje, 2016. i 2015. godine. Ljekarska komora je 2016. godinu završila u plusu - 12.000 eura. Njeni prihodi su u toj godini iznosili 176.000, a rashodi 164.000 eura. Pojedinačno je najviše u toj godini utrošeno na zarade zaposlenih - 69.000, a na ugovore o djelu još nepunih 11.500 eura. Oko 10.000 eura dato je na jubilarne nagrade.

I 2015. Ljekarska komora je završila u plusu.

Međutim, u nalazu u koji su „Vijesti“ imale uvid konstatuje da je jednome zaposlenome za dopunski rad obračunat samo porez i prirez, a drugome u istom slučaju porez i prirez u PIO.

Inače, članstvo u Komori je obavezno za sve doktore medicine koji neposredno obavljaju zdravstvenu djelatnost u Crnoj Gori.

Statutom je propisano da Komora štiti prava i zastupa interese doktora medicine, unapređuje zdravstvenu djelatnost, stara se o etičkom ponašanju doktora medicine, kao i o ugledu i časti medicinske struke i pravilnom obavljanju zdravstvene djelatnosti. Komora, između ostalog, izdaje, obnavlja i oduzima licence i privremene licence za rad, dodjeljuje broj faksimila doktorima medicine, prati i analizira rad i uslove rada svojih članova, predlaže doktore medicine za dodjelu zvanja primarijus i prati stanje zapošljenosti doktora medicine i daje predlog mjera za njihovo zapošljavanje, ali i preduzima mjere u cilju suzbijanja nezakonitog rada doktora medicine.

Iz Tužilaštva je ranije najavljeno da će provjeriti Jočićev rad, ali i rad prethodnog revizora Dušana Radomana. Nijesu poznati rezultati provjere.

Na ugovore o djelu 2014. pošlo 14.000

Jedina godina u kojoj je zabilježen minus je 2014. Ljekarska komora je u toj godini prijavila prihode od 135.000 eura, a njeni rashodi su iznosili 10.000 eura više, odnosno 145.000 eura.

Kada su u pitanju prihodi, najviše novca je stiglo od članarina – oko 100.000, a kada su u pitanju rashodi – 76.000 eura otišlo je na zarade. Na ugovore o djelu otišlo je još nepunih 14.000 eura

Preporučujemo za Vas