U IZDANJU MUPA I SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Vodič za rad policije sa osjetljivim društvenim grupama

Autori praktičnog priručnika su Slavko Milić, Biljana Zeković, Maja Raičević, Tea Gorjanc Prelević, Mirjana Radović, Marina Vujačić, Miroslava Ivanović, Milan Radović, Milena Mijović, Zoran Vujičić, Aida Petrović, Elmir Đoković, Dragana Babović i Aleksandar Saša Zeković
86 pregleda 8 komentar(a)
Aleksandar Zeković, Foto: Savo Prelević
Aleksandar Zeković, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 19.01.2016. 10:42h

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Savjet za građansku kontrolu rada policije objavili su knjigu Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa: Praktični vodič za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama.

Urednik priručnika je Aleksandar Saša Zeković.

„Kroz saradnju profesionalaca iz policije i praktičara iz civilnog društva kreiran je praktični obrazovni materijal, u formi posebnog vodiča, dizajniranog tako da pomogne policijsklim službenicima/cama u svakodnevnim ulogama, obavezama, zadacima i pri svakodnevnoj profesionalnoj komunikaciji s osjetljim društvenim grupama“, saopštio je on.

Praktični vodič je, kako je dodao, pripremljen kroz saradnju i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Udruženje mladih s hendikepom Crne Gore, Akcija za ljudska prava, Centar za prava žena, Građanska alijansa, Crnogorski ženski lobi, Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore – Defendologija, For Life i LGBTIQ Socijalni Centar.

Autori praktičnog priručnika su Slavko Milić, Biljana Zeković, Maja Raičević, Tea Gorjanc Prelević, Mirjana Radović, Marina Vujačić, Miroslava Ivanović, Milan Radović, Milena Mijović, Zoran Vujičić, Aida Petrović, Elmir Đoković, Dragana Babović i Aleksandar Saša Zeković.

MUP i Savjet za građansku kontrolu rada policije zahvalili su nevladinim organizacijama, kao i autorima, koje su podržale ovu zajedničku inicijativu, prepoznale značaj policijskog obrazovanja i iskazale partnerski odnos.

„Izdavači i NVO partneri vjeruju da se kroz ovaj praktični priručnik mogu proširiti razmišljanja o pravednom i profesionalnom postupanju i povećati ukupno razumijevanje pitanja integriteta policije. Podrška okruženja kojem policija služi od ključnog značaja za ostvarivanje svih zakonskih funkcija policije“, saopštio je Zeković.

Više od 80 odsto tiraža, hiljadu primjeraka, distribuirano je prema svim organizacionim jedinicama policije.

Preporučujemo za Vas