DUG PUT

Ćalović: Agencija za sprečavanje korupcije nije spremna za obaveze koje je čekaju

Prvi koraci Agencije i činjenica da je za direktora, bez njenog glasa, izabran penzionisani policajac koji, kako je kazala, "u administrativnom smislu, nema nikakvo iskustva u borbi protiv korupcije pokazuje da je uložen veliki napor za pronalaženje lojalnog činovnika koji će učiniti sve da se ne procesuiraju slučajevi vezani zaaferu Snimak, odnosno kupovinu glasova kroz zloupotrebu državnog budžeta"
110 pregleda 24 komentar(a)
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Vanja Ćalović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 12.02.2019. 01:40h

"Agencija za sprečavanje korupcije nije spremna da počne sa radom punim kapacitetom. Njene prostorije nijesu spremne za useljenje a zaposleni nijesu osposobljeni, posebno oni koji bi trebalo da se bave ključnim izazovom tokom ove godine – a to je pitanje izbora", navodi izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, Vanja Ćalović, u autorskom tekstu za portal Prelistaj.me.

Ćalović dodaje da je "vrlo problematičan način izbora članova Savjeta Agencije (Radule Žurić u konfliktu interesa ) i direktora (Sretena Radonjića)".

"Pitanje je da li će se postupak u vezi izbora direktora okončati u 2016. odlukom da je direktor nezakonito izabran, u šta sam sigurna", navodi ona.

Prvi koraci Agencije i činjenica da je za direktora, bez njenog glasa, izabran penzionisani policajac koji, kako je kazala, "u administrativnom smislu, nema nikakvo iskustva u borbi protiv korupcije pokazuje da je uložen veliki napor za pronalaženje lojalnog činovnika koji će učiniti sve da se ne procesuiraju slučajevi vezani za aferu Snimak, odnosno kupovinu glasova kroz zloupotrebu državnog budžeta".

"Direktor, do danas, skupštinskoj Radnoj grupi koja se bavi primjenom izbornog zakonodavstva, a ni nama, nije dostavio ozbiljan radni plan koji bi pokazao da li je spreman da uspostavi Agenciju koja će se vjerodostojno baviti provjerom finansija političkih partija. Vjerujem da će, primarno, fokus biti na administrativnim mjerama i populizmu umjesto na aktivnostima koje treba da obezbjede borbu protiv korupcije. Takođe, imamo elementarni problem nedostatka kapaciteta samog direktora. Čini se da je on već sada prekršio zakon koji treba da sprovodi jer je, do uspostavljanja Agencije, on Savjetu trebalo da predloži dva akta u roku 60 dana od izbora, što nije učinio", navodi Ćalović.

Ona dodaje da je usvojen akt o sistematizaciji, protiv koga je, podsjeća, glasala, jer je bio u potpunoj suprotnosti sa onim koji je bio usaglašen sa ekspertima EU.

"Direktor je postavio potpuno dugačiju funkcionalnu koncepciju, u kojoj je svaka četvrta osoba zaposlena u Agenciji na šefovskoj poziciji, dok operativaca koji se bave konkretnim poslovima nema dovoljno. Tako ćemo imati četvoro ljudi, koji imaju dva šefa, koji se bave kontrolom finansiranja političkih partija. Jedna od nadležnosti iz oblasti provjere finansiranja partija jeste kontrola da li državne institucije proaktivno objavljuju podatke o svojoj potrošnji, na svakih sedam, odnosno 15 dana od raspisivanja izbora. Biće teorijski nemoguće da sa četvoro ljudi Agencija ispuni tu zakonsku obavezu. Ali, direktor je konstatovao da je to dovoljno, pa se sjutra ne može žaliti na nedostatak administratinih kapaciteta", navodi Ćalović u tekstu za portal Prelistaj.me.

Ona dodaje da to "nisu ključna pitanja, ali pokazuju da i neke administrativne pripreme u uspostavljanju Agencije on nije shvatio ozbiljno i nije bio u stanju da ih izvrši u propisanom roku".

"Kada sam ga upozorila da je prekršio zakon jer je propustio rok, umjesto da pokuša da nađe način da se to prevaziđe, on je prešao na populistički način komunikacije koji će se, pretpostavljam, pojačati još više u narednom periodu, kada krenu aktivnosti Agencije vezane za kontrolu finansiranja političkih partija. Ja ću se potruditi da u Savjetu obezbijedim transparentnost i pristup podacima jer vidim da, od dana izbora, direktor ulaže napore da podatke učini tajnim i da što manje informacija imaju građani, mediji i NVO, da ima što manje konsultacija i da, prosto, drži Agenciju kao instituciju koja je pod njegovom kontrolom. I činjenica da je direktor od samog imenovanja u problematičnoj situaciji bliskog porodičnog odnosa sa visokim funkcionerom DPS-a, gospodinom Duškom Markovićem, ne uliva dovoljno povjerenje građanima. Jer teško će se neko usuditi da sjutra kao zviždač pođe i Agenciji prijavi Duška Markovića, DPS ili nekog od Markovićevih saradnika, poput Veselina Veljovića. Uostalom, Veljović je tog istog direktora, prema podacima kojima raspolažemo, držao na mjestu šefa kriminalistike suprotno zakonu", navodi Ćalović.

U tom smislu, kako je dodala, ne očekuje da će dobiti ozbiljne rezultate, ali kaže da će koliko može, javnost upoznati sa svim važnim činjenicama.

"Savjet takođe ima pravo i mogućnost da se obrati Skupštini koja nas je izabrala i da u tom smislu artikulišemo određene probleme, kojih će sigurno biti naredne godine. Direktor, takođe, pokazuje da ne zna koje su nadležnosti Agencije i da ne namjerava da se pozabavi ozbiljnim problemima ovog duštva, koje su u nadležnosti Agencije. On neće da se bavi aferom snimak, ali je najavio da će, čim Agencija počne da radi, vidjeti da li sam ja prekršila zakon. On ne najavljuje da će se na listi prioriteta Agencije naći neobjašnjivo velika imovina visokih javnih fincionera koji žive neuporedivo bolje nego što im njihovi zvanični prihodi omogućavaju. Da pomenem nedavno otkriće da je gospodin Veljović na krajnje čudan način kupio stan u zgradi kompanije Normal kompani", navodi Ćalović.

Umjesto toga, kako je dodala, on je rekao da će da procesuira nju jer je objavila informacije dobijene na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

"Zakon garanatuje pravo da se primi informacija u posjedu državnih organa i da se ona dalje distribuira. Potpuno je besmisleno, nestručno i neozbiljno da neko kaže da će me procesuirati zbog nečega što je javno dosutupno. U tom smislu pokazuje se njegova nestručnost jer za ta ptanja nije nadležna naša Agencija, već Agencija za slobodan pristup informacijama (SPI). On je prosto stari, potrošeni kadar koji je čitav život proveo u policiji i koji u Agenciji pokušava da uvede takav duh i način rada", kaže Ćalović.

Kada su u pitanju kapaciteti članova Savjeta, izvršna direktorica MANS-a smatra da njihove biografije dovoljno govore o tome.

"Dva člana Savjeta su još članovi Komsije za konflikt interesa, institucije koja je najviše kritikovana od domaće javnosti ali i iz EU, jer nije uspjela da uradi ništa od dana kada je uspostavljena. Što se tiče druga dva člana, jedan je izgubio posao u Agenciji za SPI, a drugi radi kao državni revizor i ne znam šta ga je u tom poslu preporučilo i koja su njegova znanja u oblasti korupcije, osim (ponovo) bliskosti za zamjenikom predsjednika DPS-a. Tako imamo Savjet koji ne zna previše o korupciji, a njegovi članovi su se na drugim pozicijama pokazali kao izuzetno lojalni ovom režimu. Na kraju, dobili smo Agenciju koja je gotovo privatna firma Duška Markovića i u tom smislu teško možemo očekivati bilo kakve konkretnije rezultate u njenom radu", navodi Ćalović.